Vlog: Creatieve activiteiten

Om de creativiteit van kinderen tot ontwikkeling te laten komen zorgen wij bij onze locaties voor een optimale speel-leer-omgeving. Hiervoor maken we gebruik van de inrichting en het activiteitenaanbod en houden we rekening met de interesses en behoeftes van ieder kind. Zo zorgen we er voor dat alle ontwikkelingsgebieden (motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel, taal, creativiteit) voldoende aan bod komen.

Inrichting

Onze binnen en buitenruimtes zijn zo ingericht dat zij optimaal zijn afgestemd op de leeftijdsfase van de kinderen en hen uitdagen om te ontdekken. Dit wordt gestimuleerd door het aanbieden van spelmaterialen, het geregeld toevoegen van nieuwe elementen en het regelmatig herinrichten van de ruimtes.

Activiteitenaanbod

Door een divers en uitdagend activiteiten-aanbod op iedere groep aan te bieden, faciliteren we het competente kind, die van nature een behoefte heeft om te leren en zich te ontwikkelen vanuit een innerlijke drijfveer. We bieden ieder kind de mogelijkheid om middels dit activiteiten-aanbod zoveel mogelijk zelf te ontdekken en op basis van eigen onderzoek iets te leren. Zo onderzoeken en ontdekken kinderen spelenderwijs waar ze goed in zijn en plezier aan beleven. Hierbij geldt: ‘niets moet, alles mag’. Jonge kinderen leren het beste van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses, daarom werken bij met thema’s volgens de Piramide-methode. Daarnaast is vrij spel is een belangrijk onderdeel van de dag. Kinderen bepalen dan zelf wat ze willen doen, hoe, waar, waarmee en met wie. Het geeft kinderen de kans om te experimenteren en keuzes te maken.

Een terugkerende activiteit is knutselen. Knutselen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek bij jonge kinderen.

Kinderen leren ontzettend veel van knutselen. Ze leren ontdekken op hun eigen tempo. Ze willen vooral ervaren hoe iets werkt. Hun eigen ideeën komen tot uiting.

Hoe voelt lijm? Wat gebeurt er als ik met pen op een tekening streep? Wat gebeurt er als ik kleuren meng? Zo zie je op elk papier dat er wat anders uitkomt, elk kind ontdekt anders en daardoor het is het resultaat per kind anders.

Open-eindmateriaal

Spelen met open materiaal is een doel op zich. Soms komt er geen eindresultaat uit in onze ogen. Het gaat dan ook om het leerproces. Kinderen zijn erg nieuwsgierig en ontdekken zo de wereld om zich heen. Hun creatief vermogen wordt optimaal gestimuleerd.

Wij bieden daarom steeds meer met open-eindmateriaal aan op het dagverblijf en laten kinderen beslissen wat zij willen maken. Niks moet, alles mag. Open-eindmateriaal heeft een open karakter, in tegenstelling tot gesloten materialen, dat voor 1 doel gebruikt kan worden. Denk aan dozen, rietjes, takjes, plastic doppen, touw en rijst. Alles kan gebruikt worden voor iets nieuws. Het prikkelt de fantasie. iets zelf bedacht is het beste geleerd.

Jongens vs meisjes

Bij het activiteitenaanbod kijken we naar ieder kind als individu. Het is interessant om te zien dat de manier van aanpak bij een creatieve activiteit per kind verschilt maar dat er ook een verschil zichtbaar is tussen jongens en meisjes. Wij houden hier bijvoorbeeld rekening mee door te wisselen in de ruimte waar we een creatieve activiteit aanbieden en afwisseling te bieden in de materialen die we aanbieden (schilderen met een kwast is leuk maar met handen wordt het weer een hele andere uitdaging).

Jongens werken meer vanuit de schouders en hebben de ruimte nodig om creatief bezig te kunnen zijn. Ook gebruiken zij meer de grove motoriek en vinden ‘klein’ knutselen niet altijd interessant. Grote materialen zoals a3 vellen papier, dozen, piepschuim, grote kwasten  bijvoorbeeld past goed. Het liefst gaan ze staand of op de grond aan de slag. Zitten kost meer energie, omdat ze minder de ruimte hebben om groot te kunnen bewegen.

Meisjes werken meer vanuit de ellebogen en zijn vroeger in staat om kleiner te werken. Zij vinden het vaak leuk om klein te knutselen en gebruiken sneller klein open materiaal. Zoals rijst, knoopjes, rijgen van kralen.

Complimenteren

Wanneer kinderen zich veilige en vertrouwd voelen zijn zij beter in staat te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat het vertrouwen in henzelf groeit. Dit leren ze door te doen, te ervaren en te ontdekken. Wij als pedagogisch medewerkers en u als ouder/verzorger spelen daar ook een belangrijke rol in.

Belangrijk is om stil te staan bij de feedback die wij kinderen geven. We zeggen bijna altijd dat het ‘mooi ‘is geworden. Hier zit een oordeel aan vast. Zo leren wij het kind dat het eindresultaat belangrijk is. Belangrijk is dat kinderen zelf tevreden zijn over hun werk en niet afhankelijk worden van ons oordeel.

Het is goed om dingen te omschrijven die het kind ontdekt en gemaakt heeft. Benoem wat je ziet. ” Ik zie dat je een poppetje en een bloemetje heb gemaakt. Hoe heb je dat bedacht?”. Het gaat er niet om dat kinderen binnen de lijntjes kleuren, maar dat ze hun eigen tekening maken!

Tips

– Geef hele jonge kinderen materialen die ook eetbaar zijn, zodat ze zo min mogelijk beperkt worden in hun ontdekkingsreis.

– Laat het eindresultaat los en kijk vooral naar hoe kinderen het knutselen ervaren en wat ze ervan leren.

– Bang voor rommel? vul kleine bakjes met materialen, lijm, verf of water. Zo raak je minder gefrustreerd als iets omvalt.