Vlog: Samen spelen, samen delen

“Samen spelen, samen delen leren kinderen door de jaren heen. Kinderen hebben van nature de drang om contact te zoeken en met anderen te spelen, alleen is dit een groot leerproces. De kinderopvang is essentieel om het proces van samen delen samen spelen te stimuleren en wij als pedagogisch medewerkers dragen graag onze steentje bij”.

We zorgen ervoor dat de activiteiten en het spel voor de kinderen goed aansluiten op hun ontwikkelingsniveau. Het activiteiten-aanbod laten we bij kinderen vanaf 4 jaar altijd in samenspraak met de kinderen tot stand komen. We laten hen actief participeren (kinderparticipatie) zodat zij de mogelijkheid krijgen te onderzoeken en te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Ze leren naar elkaar te luisteren en worden enthousiast gemaakt om samen een activiteit uit te voeren of spel te spelen.

Kinderen 0 – 2 jaar oud

De leefruimte  voor kinderen van 0 tot 2 jaar is zo ingericht dat lopende en ondernemende dreumesen hun gang kunnen gaan, zonder dat zij de liggende, rollende en kruipende baby’s storen in hun vrije spel. We bieden de dreumesen gerichte activiteiten en spel aan in kleine groepjes, afgestemd op de leeftijd en samenstelling van de groep. We doen dit met behulp van de Piramide-methode, waarbij elke vier weken een wisselend thema centraal staat.

“Tot 2 jaar zijn kinderen egocentrisch, ze kunnen zich niet inleven in een ander. Ze kijken wel naar elkaar en pakken vaak waar de ander mee speelt, want dat speelgoed komt tot leven. Ze kunnen nog geen rekening houden met gevoelens van een ander. Ze hebben ook niet echt anderen nodig om tot spel te komen”.

Kinderen 2 – 4 jaar oud

vlog samen spelen samen delen baby dreumesPeuters leren steeds beter praten, ze hebben een woordenschat van circa 200 woorden. Ze kunnen meer benoemen en de wereld om hen heen daardoor ook beter begrijpen. Peuters kunnen nog geen onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Voor de peuters richten we de groepsruimte zodanig in dat de kinderen verschillende soorten activiteiten kunnen uitvoeren. Individueel, in kleine groepjes en met de hele groep kan er zo gespeeld, ontdekt, onderzocht en geleerd worden.

“Tussen 2-4 jaar zie je dat kinderen meer naast elkaar spelen, ze raken meer geïnteresseerd in de ander. Ze gebruiken hun fantasie en doen een ander graag na. Hier leren ze veel van. Ze beseffen langzaamaan dat een ander ook gevoel heeft. Nog is het lastig om spel aan te passen aan de ander en er ontstaan geregeld conflicten. Delen is ook nog teveel gevraagd.

Peuters hebben vanaf drie jaar al een voorkeur met wie ze het liefst om willen gaan. Vooral op de crèche is dit duidelijk; samen lopen, elkaar aanraken en constant bij elkaar in de buurt willen zijn. Bij ons wordt dit vaak extra gestimuleerd, want vriendschap geeft zelfvertrouwen en is belangrijk voor  de sociale vaardigheden van je kind”.

Kinderen 5 – 7 jaar oud

vlog samen spelen samen delen jonge kinderen“Vanaf basisschool leeftijd (5-7 jaar) wordt het echt samen spelen en een beetje delen. Ze zoeken elkaar bewust op om samen te spelen, ze beseffen dat met spel iemand anders nodig is en dus meerwaarde heeft en gezelliger is. Er ontstaat het ‘doen-alsof’ spel. ‘’Als jij de piraat bent, sluip ik op jouw boot om de schatkist te pakken’. Delen is erg lastig voor een kind en dat kan lang aanhouden. Kinderen zijn erg gehecht aan hun spullen en zien het als onderdeel van zichzelf. Naarmate ze ouder worden zien ze de positieve kanten van het delen. Je maakt anderen blij”.

Bij de inrichting van onze groepsruimtes bij de buitenschoolse opvang locaties voor kinderen van 4 tot 7 jaar creëren we mogelijkheden om individueel, in kleine groepjes en met de hele groep samen bezig te zijn. We houden rekening met de verschillen in leeftijd, ontwikkelingsniveau, interessegebieden en culturele verschillen. We bieden plekken waar kinderen gefaciliteerd worden om te bewegen, te ontdekken, te onderzoeken, te creëren, te oefenen, te ontspannen en te socializen. Dit kan alleen maar ook samen.

Kinderen 8+

vlog samen spelen samen delen 8+Bij het inrichten van de ruimte maken we gebruik van dezelfde principes als bij de jongere kinderen maar zorgen we er daarnaast voor dat er voldoende plek is om te bewegen en te stoeien; in kleine groepjes samen te werken; plannen te maken, te praten met elkaar en ervaringen uit te wisselen.

We laten hen op hun eigen niveau actief participeren (kinderparticipatie) zodat zij de mogelijkheid krijgen te onderzoeken en te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. We maken hierbij gebruik van discussie en overleg: kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich al langer concentreren op een onderwerp en beter de gevolgen van beslissingen overzien. Ook kunnen zij zich inmiddels beter verplaatsen in de gedachtewereld van een ander kind. De pedagogisch medewerker begeleidt dit overleg altijd zorgvuldig.

Afsluitend

“Kunnen we het kinderen kwalijk nemen dat ze hun speelgoed niet kunnen delen? Ik moet er eerlijk gezegd ook niet altijd aan denken om mijn nieuwe spullen te moeten delen met iemand. Reageer er dus geduldig op. We kunnen kinderen wel het delen stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld een schepje voor papa, een schepje voor jou. Zo laat je zien dat delen er bij hoort en positief is. Ook is het belangrijk om kinderen het conflict van delen en spelen zelf te laten oplossen. Wij zien vaak dat ze dan toch gaan delen of er een compromis gesloten wordt. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen!”.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met de pedagogisch medewerker op de groep of stuur een e-mail naar info@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag!

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!