Vlog/blog Spelend leren

Kinderen spelen constant, omdat zij daar veel plezier aan beleven en omdat zij zo de wereld om hen heen leren begrijpen. Jonge kinderen leren door te ontdekken,te oefenen en te imiteren. Spel biedt de beste ontwikkelingskansen en is dus essentieel voor de gehele ontwikkeling.

Kinderen spelen omdat ze daartoe een aangeboren behoefte hebben. Je ziet al bij baby’s dat zij bezig zijn met spel: eerst ontdekken zij hun eigen lichaam, handen, voetjes en dergelijks. Later gaan zij met speelgoed spelen. Ze ervaren door speelgoed te voelen en in hun mond te stoppen.

Naarmate een baby ouder wordt en groeit naar dreumes, wordt het spel actiever. Ze gaan zich verplaatsen en oefenen met hun motoriek (van staan tot klimmen). Dit is tevens het beginpunt van interactie met anderen. Ze oefenen ze hun sociale vaardigheden. Door samen te zijn met andere kinderen groeien ze in hun taalontwikkeling, ze leren te communiceren en herkennen en benoemen emoties.

Vlog spelend leren door te klimmenKinderen hebben een speel-leer-omgeving nodig die ze aanspreekt, die hun nieuwsgierigheid prikkelt en ze uitdaagt met rijke spelmaterialen. Daarin is vrijheid, rust en uitdaging belangrijk.

Bij het kinderdagverblijf hebben wij, voor de rust en het overzicht, speelhoeken gecreëerd. Wij bieden vrijheid door kinderen keuzes te geven en uitdaging door verschillende activiteiten aan te bieden.

Ook werken wij met thema’s (o.a. van Piramide). Zo ontstaat er volop ruimte om kinderen spelend te laten leren over een bepaald onderwerp, zodat ze als vanzelf nieuwe dingen ontdekken en hun zelfstandigheid vergroten.

Het is aan ouders en aan pedagogisch medewerkers om kinderen uit te dagen bij het spel en om hen te observeren om zo te zien waar de kansen liggen om kinderen optimaal te begeleiden bij de stapjes die zij maken in hun ontwikkeling.

Belangrijk blijft altijd dat kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen om in de flow van hun spel te komen. Ruim bijvoorbeeld niet gelijk het speelgoed op, maar laat het even liggen, zodat ze na het eten weer verder kunnen.

Naast spel is ook de interactie tussen opvoeder en het kind én de interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen. Zo leren ze de sociale werkelijkheid verkennen. Ze spelen vader en moedertje, koken soep in het keukentje enz. Ze krijgen zo onze waarden en normen mee.

Tips

  • Vlog spelend lerenGeef baby’s de bewegingsruimte om te ontdekken. Op de grond kunnen ze meer ontdekken dan in een wipstoel of box.
  • Kinderen prikkel je door zelf mee te spelen. Maak gebruik van geluid, mimiek en je handen.
  • Biedt kinderen andere materialen aan zoals dozen, stoffen, hout blokken, rijst, enz. Dit prikkelt de fantasie.
  • Biedt niet teveel speelgoed aan. dit brengt onrust.
  • Als kinderen uitgekeken zijn op het speelgoed, ruim het dan weer een tijdje weg en bied ander speelgoed aan. Zo blijft het speelgoed uitdagend.
  • Ga naar buiten, benoem samen wat je ziet, ontdek wat er in het bos allemaal is te zien, in het verkeer, welke dieren er leven in de tuin, enz.
  • Laat kinderen zich vervelen! Zo ontstaan de mooiste ideeën!