Voorwaarden afname extra dag(deel)/ruildag

Door ondertekening van deze voorwaarden gaat u als ouder/verzorger akkoord met:

  • het vrijhouden van de gereserveerde plaats voor uw kind op de door u gekozen dag/het dagdeel. Indien uw kind toch niet of slechts een gedeelte van de dag/het dagdeel komt, dan kunt u de plaats tot uiterlijk een week voorafgaand van de desbetreffende datum annuleren, anders wordt deze dag evengoed in rekening gebracht/vervalt uw recht op de ruildag (indien u deze heeft ingezet);
  • tijdelijke opvang in een andere stam/basisgroep dan de eigen stam/basisgroep (alleen indien hier sprake van is omdat er geen plek is op de eigen groep: hier wordt u altijd over geïnformeerd).
Meer informatie