Wij staan voor …

Onze visie: op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden | Onze missie: het kind centraal

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in directe aansluiting op ten minste het basisonderwijs. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers.
Wij wijzen hen de weg! In onze dienstverlening voor de 0-13 jarigen staat het kind centraal en zijn ouders onze klanten.

Kernwaarden

Bij Eigen&Wijzer werken wij met een viertal kernwaarden. Deze zijn samen met ouders en medewerkers geformuleerd. Onze kernwaarde zijn een concrete vertaling van datgene waar wij als organisatie voor staan. Het is de basis voor ons dagelijks handelen en ze beïnvloeden onze besluitvorming. Onze kernwaarden zijn vormgegeven in een piramide en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn staan voor een veilige en zorgzame omgeving waarin kinderen worden opgevangen en medewerkers kunnen werken. Veiligheid vormt de basis van onze kinderopvang. Wanneer de veiligheid is gewaarborgd kan er volop aandacht worden gegeven aan ieder kind.

Kernbegrippen

Veiligheid, hygiëne, vaste krachten op de groep, rust, ruimte en regelmaat.

Aandacht

Aandacht staat voor de individuele aandacht voor het kind, de medewerker en de ouder. Wij luisteren naar de kinderen, medewerkers en ouders en zetten dit om naar activiteiten en handelingen die aansluiten op hun behoeften en wensen.

Kernbegrippen

Luisteren, aandacht voor het individu, begrip, respect, meevoelen met emoties en het bouwen aan relaties.

Ontwikkeling

Door het creëren van een veilige omgeving en het aanbieden van een variëteit aan activiteiten dagen wij kinderen uit hun behoeften te herkennen en te tonen, kwaliteiten te ontplooien en interesses te verdiepen en/of te verbreden. Ontwikkelen door te ontdekken! Ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ouders worden ontzorgt en kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Kernbegrippen

Het kind centraal, uitdagen, ontzorgen, wijzer worden en het mogelijk maken van groei.

Samen

Samen met de ouders, de lokale onderwijsinstanties, de GGD en vrijetijdsorganisaties verzorgen we de opvang en organiseren we uitdagende activiteiten voor kinderen. Door gebruik te maken van de deskundigheid en de bekwaamheid van andere organisaties, bieden wij een scala aan workshops voor kinderen en ouders. Samen werken doe je door te doen.

Kernbegrippen

Samenwerken, kennis delen, Brede School, Integraal Kind Centrum.