Roshani van der Meer-Annema v2

Roshani Annema

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

BSO De Plotter

Dollard 19
9204 CK Drachten

LRK BSO: 145840785

Roshani Annema

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

BSO De Plotter

Dollard 19
9204 CK Drachten

LRK BSO: 145840785

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Ieder kind heeft een mentor

BSO De Plotter

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 -13 jaar

Wij zijn ontzettend trots dat wij, kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer, sinds januari 2023 de buitenschoolse en voorschoolse opvang verzorgen binnen Montessorischool De Plotter in Drachten. We bieden in deze samenwerking niet alleen kinderen een rustige start van de dag (VSO) en of een uitdagende middag bij de BSO, we werken ook nauw samen met het onderwijs voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen.

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in directe aansluiting op ten minste het basisonderwijs. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers. Meer informatie over Eigen&Wijzer: https://www.eigen-en-wijzer.nl/wij-zijn-eigenwijzer/ 

Eigen&Wijzer heeft ruimte ervaring in het aanbieden van alle vormen van kinderopvang. In samenwerking met het onderwijs, bieden we kinderen en ouders een onderscheidend en divers aanbod, passend bij de eisen van deze tijd en bij het karakter en de visie van de betreffende scholen. Samen met zeven BSM-scholen hebben wij reeds vier IKC’s, een DKC (Dalton visie) en JKC (Jenaplan visie) ontwikkelt. De kern van deze samenwerking is het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind op basis van een doorgaande pedagogische lijn. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en werken samen met de basisschool en u als ouder om te bepalen welke behoefte een kind heeft. 

De missie van Montessorischool De Plotter is helder en onderschrijven we van harte. Het onderwijs en de opvang zijn er op gericht dat ieder kind van nature de drang heeft om te ontdekken en te leren. Ook bij de BSO krijgt ieder kind de ruimte zich al doende en op eigen kracht te ontplooien. Samen met het onderwijs en de ouders wordt een warm en veilig (ontwikkel)klimaat ontworpen, waarin het elkaar vertrouwen, met elkaar in dialoog gaan en betrokkenheid centraal staan. 

Het nieuw gevormde pedagogisch team bij De Plotter staat er niet alleen voor. Naast de samenwerking met het onderwijs wordt het team ondersteund door een team van professionals vanuit ons hoofdkantoor in Loosdrecht. De regiomanager, Sander Linthorst, bezoekt de locatie regelmatig en u als ouder heeft persoonlijke contact met de pedagogisch medewerkers bij het ophalen van uw kind en via de Konnect OuderApp.

Voorschoolse opvang

Op werkdagen bieden wij van 06.30/07.30 – 08.30 uur voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen in eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen. 

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden en heeft 18.30u als eindtijd. In de vakantie start de dag bij de BSO om 08.00u. Ook is het mogelijk om in schoolvakanties voorschoolse opvang af te nemen.

De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakantie werken we met een gaaf VakantieZotheid programma, vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Openingstijden

NSO: ma-vr aansluitend aan schooltijden – 18.30u
VSO: ma-vr 06.30/07.30-08.30u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

NSO: ma-vr 08.00 – 18.30u.
VSO: ma-vr 06.30/07.30-08.00u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in