Lian Grooteboer - locatiecoordinator KDV Speelweide

Lian Grooteboer

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 0341-784027

KDV Speelweide

Hoefbladmeen 1a
3844VL Harderwijk

LRK: 222488785

Lian Grooteboer

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 0341-784027

KDV Speelweide

Hoefbladmeen 1a
3844VL Harderwijk

LRK: 222488785

  • Natuur

     Duurzame biologische kinderopvang

  • Beleving

    Avontuurlijke natuurtuin

  • Buiten ontdekken

    Takken, modder, dieren

Natuur en natuurbeleving centraal

Duurzame biologische kinderopvang

't Werkel in Zwolle als inspiratie

KDV Speelweide heeft ’t Werkel in Zwolle als inspiratie. Begin 2019 heeft dit kinderdagverblijf van Eigen&Wijzer ‘de Groene Twinkeling 2019′-award gewonnen. Regiomanager Mariëlle Hettinga: ,,De jury noemt ’t Werkel een groot voorbeeld voor alle kinderdagverblijven in Nederland. Wij bieden duurzame en biologische kinderopvang. Kinderen worden naast de bekende speel- en spelactiviteiten uitgedaagd zoveel mogelijk buiten te spelen in de grote avontuurlijke natuurtuin. Ze mogen klimmen in bomen, slepen met takken, zich verstoppen in bosjes, hutten bouwen en spelen met modder. Kortom: natuur, beleving en ontdekken. Dit wordt ook aangeboden bij KDV Speelweide na de opening in augustus.”

Natuurtuin

Naast het prachtige pand is een avontuurlijke natuurtuin aangelegd waar de kinderen kunnen spelen en ontdekken. De natuurtuin heeft verschillende zandplekken, een waterpomp, een moestuin en heuvels. Daarnaast huisvest onze natuurtuin kippen en konijnen. Kinderen raken door te spelen en te ontdekken vertrouwd met de natuur. Ze worden uitgedaagd te leren door te proberen. ,,We gaan op avontuur om hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Zo worden hun interesses breder en groeien zij wijzer.”

Naast vrij spel zijn er activiteiten gericht op natuur en natuurbeleving, persoonsvorming en levensgeluk. In een veilige en zorgzame omgeving, met individuele aandacht voor ieder kind, leren kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden. ,,Zo ontdekken ze hun talenten, leren probleemoplossend denken en vergroten hun woordenschat. Activiteiten voor peuters vanaf 3 jaar worden afgestemd op de voorbereiding voor de basisschool. Uitgangspunt blijft spelend leren, op een natuurlijke manier, vanuit de interesse van het kind. Vanuit de basisschool kan worden gekozen voor buitenschoolse opvang met de vertrouwde Eigen&Wijzer visie.”

Professioneel team

Het KDV heeft een enthousiast team van ervaren pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden, stimuleren en verzorgen de kinderen en werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ouders worden betrokken bij onze opvang en worden ondersteund in de combinatie van werken, zorg en vrije tijd. Als professionele partner werken we samen met lokale onderwijsinstanties, de GGD en vrijetijdsorganisaties voor een optimale dienstverlening.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Kom sfeer proeven of schrijf je hier direct in

Openingstijden

Op alle werkdagen: 07:30 – 18:30 uur

Openingstijden tijdens vakanties (Noord):
Op alle werkdagen: 07:30 – 18:30 uur

Dagen waarop de locaties van Eigen&Wijzer gesloten zijn:

Nieuwjaarsdag (1 januari) 2de Paasdag (13 april), Koningsdag 27 april, Bevrijdingsdag (5 mei 2020), Hemelvaartsdag (21 mei), 2de Pinksterdag (1 juni), vanaf 17.00 uur op kerstavond (24 december), 1ste Kerstdag (25 december), 2de Kerstdag (26 december) en vanaf 17.00 uur op Oudejaarsdag (31 december).