Samantha locatiecoördinator

Samantha Paschedag

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
KDV: 020-8003543
BSO: 020-8003544

Kindcentrum Eigen&Wijzer

Ravenswaaipad 88
1107 EG Amsterdam

LRK BSO: 229662778
LRK KDV:  177607932

Samantha Paschedag

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
KDV: 020-8003543
BSO: 020-8003544

Kindcentrum Eigen&Wijzer

Ravenswaaipad 88
1107 EG Amsterdam
Kantoor: 035-5826035
KDV: 020-8003543
BSO: 020-8003544

LRK BSO: 229662778
LRK KDV:  177607932

  • Het kind staat centraal

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

Meer informatie

Openingstijden

NSO: ma-vr: Aansluitend aan school – 18.30u
VSO: ma-vr: 07.30-08.30u
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Sluitingsdagen 2022
2de Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Eigen zijn en Wijzer groeien

Voor kinderen van 0 – 13 jaar

In onze dienstverlening staat het kind centraal. Iedere dag streven onze teams van pedagogisch medewerkers ernaar om kinderen de beste mogelijke opvang te bieden, waarin ieder kind eigen is en wijzer groeit. Vanuit onze professionele achtergrond staan ze naast u als ouder en werken we met u samen in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van uw kind(eren). Onze teams worden daarin ondersteund door pedagogisch coaches, locatie coördinatoren, regiomanagers, onze beleidsmedewerker, de opleidingscoördinator en ons servicebureau KlantWijzer. Ook zoeken wij de samenwerking met het onderwijs, zorginstanties, vrijetijdsorganisaties en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO).

Dagopvang, Peuteropvang, Voorschool en Buitenschoolse opvang

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen (Dagopvang 0-4 jaar of Peuteropvang/VVE 2-4 jaar) wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Kinderen met een VVE indicatie krijgen extra begeleiding. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet.

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen (4-13 jaar) uitgedaagd mee te denken over het activiteitenprogramma (kinderparticipatie). De activiteiten zijn gericht op (talent)ontwikkeling, beweging, ontspanning en het vergroten van de zelfredzaamheid. In de zomervakantie werken we met een uitdagend VakantieZotheid programma, bomvol leuke activiteiten en uitstapjes.

Impressie

Bekijk onze opvang

IEDER KIND EEN EIGEN MENTOR

Bij de opvang heeft ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de OuderApp, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen/behoeften aan meer uitdaging en de overdracht naar het onderwijs.

LIEFDEVOLLE OPVANG

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen, wij kennen enkel unieke kinderen. Onze ontwikkelmethode biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. De ontwikkeling sluit aan p het basisonderwijs, waardoor de warme overdacht naar de leerkracht soepel verloopt.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Ouders kunnen kiezen uit bij Eigen&Wijzer bekende opvangpakketten, waarin wij mee proberen te denken aan de opvangbehoefte van iedere ouder. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; zoals het bieden van een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen, enzovoort.

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in