Danny Snelders regiomanager

Danny Snelders

Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | KDV: 020-8003543 | BSO: 020-8003544
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Kindcentrum Eigen&Wijzer

Ravenswaaipad 88
1107 EG Amsterdam

LRK BSO: 229662778
LRK KDV:  177607932

Danny Snelders

Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | KDV: 020-8003543 | BSO: 020-8003544
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Kindcentrum Eigen&Wijzer

Ravenswaaipad 88
1107 EG Amsterdam
Kantoor: 035-5826035
KDV: 020-8003543
BSO: 020-8003544

LRK BSO: 229662778
LRK KDV:  177607932

  • Het kind staat centraal

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • VE-locatie

    Ieder kind voorbereid naar het onderwijs

  • Ieder kind heeft een mentor

    Ontwikkeling en welzijn staan centraal

Eigen zijn en Wijzer groeien

Voor kinderen van 0 – 13 jaar

In onze dienstverlening staat het kind centraal. Iedere dag streven onze teams van pedagogisch medewerkers ernaar om kinderen de beste mogelijke opvang te bieden, waarin ieder kind eigen is en wijzer groeit. Vanuit onze professionele achtergrond staan ze naast u als ouder en werken we met u samen in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van uw kind(eren). Onze teams worden daarin ondersteund door pedagogisch coaches, locatie coördinatoren, regiomanagers, onze beleidsmedewerker, de opleidingscoördinator en ons servicebureau KlantWijzer. Ook zoeken wij de samenwerking met het onderwijs, zorginstanties, vrijetijdsorganisaties en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO).

Dagopvang (0-4 jaar), Peuteropvang en Voorschool (2-4 jaar)

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Kinderen met een VVE indicatie krijgen extra begeleiding. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen.

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen, wij kennen enkel unieke kinderen. Onze ontwikkelmethode biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. De ontwikkeling sluit aan op het basisonderwijs, waardoor de warme overdacht naar de leerkracht soepel verloopt. Zo gaat ieder kind bij vier jaar voorbereid naar het basisonderwijs. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen uitgedaagd mee te denken over het activiteitenprogramma (kinderparticipatie). De activiteiten zijn gericht op (talent)ontwikkeling, beweging, ontspanning en het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Ook is er volop ruimte voor vrij spel en lekker spelen met vriendjes en vriendinnetjes. In de vakanties werken we met een uitdagend VakantieZotheid programma, bomvol leuke activiteiten en uitstapjes.

Openingstijden

NSO: ma-vr: Aansluitend aan school – 18.30u
VSO: ma-vr: 07.30-08.30u
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Bekijk onze opvang

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in