Kinderdagopvang bij Eigen&Wijzer

Aandacht | Vertrouwd | Veilig | Talentontwikkeling

52 weken per jaar

  • Ieder kind is bij ons eigen

    Aandacht en observatie, zodat we ieder kind echt kennen

  • Ieder kind groeit bij ons wijzer

    Kinderen worden uitgedaagd hun interesses en behoeften te herkennen en te ontwikkelen

  • Professionele medewerkers

    Begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling en staan klaar voor ouders

Kinderdagopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar

Waar kinderen eigen zijn en wijzer groeien door de dag heen

Wij bieden professionele dagopvang aan kinderen van 0 – 4 jaar. In een veilige en stimulerende omgeving ontvangen de kinderen een deskundige en liefdevolle verzorging. Het is belangrijk dat het dagritme op het kinderdagverblijf aansluit bij de thuissituatie. Daarom stellen wij goed oudercontact als prioriteit. Onze groepsruimtes zijn fris en veilig ingericht met verschillende speelhoeken en passend spelmateriaal. Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten bieden wij voldoende bewegingsvrijheid en uitdaging, ook werken wij met een open-deurenbeleid. Uw kind gaat samen met andere kinderen op ontdekkingstocht, wordt creatief gestimuleerd, ontwikkelt fantasie en krijgt gaandeweg een steeds grotere woordenschat. Er is daarnaast voldoende ruimte voor uw kind om zich even terug te trekken. Wij leren de kinderen samen spelen, samen delen en samen communiceren. We gaan met grote regelmaat erop uit met de kinderen. Spelen en bewegen in de gezonde buitenlucht vinden wij erg belangrijk.

Pedagogisch beleidsplan

Als leidraad voor onze dagelijkse omgang met de kinderen gebruiken wij ons pedagogisch beleidsplan. Jonge kinderen ervaren rust en regelmaat als houvast. Een dagritme; met vaste momenten voor spelen, rusten en eten biedt vooral voor dreumesen en peuters, structuur. Bij baby’s volgen we waar mogelijk het ritme van thuis.

Ontwikkeling

Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in gerenommeerde kind volgsystemen. Hiermee besteden we methodisch aandacht aan de ontwikkeling van ieder kind. We bieden tal van activiteiten afgestemd op ontwikkelingsniveau en interessegebied, waarbij ontdekken, ervaren en spelen centraal staan. Dit vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen. Baby’s prikkelen we vooral op zintuigelijk en motorisch gebied. We bieden ze verschillende (natuurlijke) materialen en laten ze kruipende en lopende de omgeving verkennen. Dreumesen laten we ontdekkend leren aan de hand van vooraf uitgewerkte thema. Ze doen in kleine groepjes activiteiten gekoppeld aan een specifiek thema. Onze peuters dagen we uit in bijvoorbeeld de bouwhoek, de keukenhoek of de winkel. Ook worden er vanuit de methode gerichte activiteiten aangeboden aan twee- en driejarigen. Met het plusprogramma voor 3-jarigen bieden we voorschoolse activiteiten aan. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs.

In alle groepen wordt regelmatig gewerkt met muziek. Daarnaast lezen we veel voor en spelen we zoveel mogelijk buiten. Hierbij geldt: ‘niets moet, alles mag’.

Bij 4 jaar ...

Bij 4 jaar is ieder kind voorbereid op de overstap naar het onderwijs. Wanneer de opvang binnen een kindcentrum wordt verzorgd, spelen peuters en kleuters al geregeld met elkaar samen en zijn de leerkrachten bekende gezichten voor de kinderen. Wanneer de dagopvang of peuteropvang stand alone is, spreekt u met de school van uw keuze wenmomenten af. Met uw toestemming doen wij een warme overdracht naar de leerkracht.

Uw opvangcontract loopt tot 4 jaar. Wilt u gebruik maken onze buitenschoolse opvang dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met onze KlantWijzer (035-5826035) om de mogelijkheden te bespreken.

CONTACT MET OUDERS/VERZORGERS

Voor het welzijn van de kinderen is het van groot belang dat ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers elkaar informeren. Zit uw kind goed in zijn of haar vel, zijn er veranderingen in de thuissituatie, verandert er iets in de vaste gezichten op de groep. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die van invloed zijn op het welzijn van kinderen. Door thuis en de opvang op elkaar af te stemmen zorgen we er samen voor dat uw kind zich veilig voelt en zich ongehinderd kan ontwikkelen.

OPEN-DEUREN BELEID

Bij Eigen&Wijzer werken we met een ‘open deurenbeleid’. Dit betekent dat de deuren tussen de groepen regelmatig open staan. Kinderen kunnen zo spelen met kinderen buiten hun stamgroep, af en toe spelen met broertjes en zusjes en ze krijgen de gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Dit alles natuurlijk onder toeziend ook van onze pedagogisch medewerkers.

VIEROGENPRINCIPE

De kinderdagopvang bij Eigen&Wijzer is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene in contact met kinderen altijd gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Onze kinderdagopvang locaties

Kinderdagopvang Harderwijk

KDV Speelweide

Kinderdagopvang Wolvega

IKC Scholtens

Kinderdagopvang Sneek

IKC Bonifatius – locatie Bonne

Kinderdagopvang Bolsward

KDV JKC de Opbouw

Kinderdagopvang Drachten

KDV JKC de Wiekslag

KDV IKC Sint Lukas

Kinderdagopvang Vrouwenparochie

KDV Kids & Animals

Kinderdagopvang Harlingen

IKC Sint Michaël – locatie Hofstraat

Kinderdagopvang Dokkum

JKC Bonifatius

Kinderdagopvang Reahûs

KDV Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs

Kinderdagopvang Zwolle

Groende kinderopvang ’t Werkel

Kindercampus TrioMundo

Eigen&Wijzer JOY

Kinderdagopvang Hoenderloo

IKC Hei & Bos

Kom kennismaken!

Tijdens een rondleiding de sfeer proeven is belangrijk. Overtuigd van de juiste keuze, dan schrijf je in

Waardering ouders

Kwaliteit kinderopvang: 8,4
Kennis/ervaring pedagogisch medewerkers: 8,0
Aanbod in activiteiten; 8,1
Ouders bevelen ons aan; 99%