Merel Kerkhoven v2

Merel Kerkhoven

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

JKC De Opbouw

Burgemeester Praamsmalaan 34
8701 AP Bolsward
Website JKC De Opbouw

LRK BSO: 760716286
LRK KDV/PO: 172438998

Merel Kerkhoven

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

JKC De Opbouw

Burgemeester Praamsmalaan 34
8701 AP Bolsward
Website JKC De Opbouw

LRK BSO: 760716286
LRK KDV/PO: 172438998

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Ieder kind heeft een mentor

  • Integraal Kindcentrum

Onderwijs en opvang bij JKC De Opbouw

Jenaplan Kindcentrum voor kinderen van 0 – 13 jaar

Sinds mei 2022 verzorgt Eigen&Wijzer de kinderopvang binnen JKC De Opbouw. We bieden in deze samenwerking kinderen een rustige start van de dag (VSO), een uitdagende middag bij de BSO en ontwikkelingsgerichte peuteropvang. We werken ook nauw samen binnen het JKC-team voor de oprichting en ontwikkeling van het kindcentrum.  

Kennismaken met Eigen&Wijzer

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in directe aansluiting op ten minste het basisonderwijs. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers. 

Eigen&Wijzer heeft ruimte ervaring in het oprichten van een kindcentrum. In samenwerking met het onderwijs, bieden we kinderen en ouders een onderscheidend en divers aanbod, passend bij de eisen van deze tijd en bij het karakter en de visie van de betreffende scholen. Samen met zes BSM-scholen hebben wij reeds vier JKC’s, een DKC (Dalton visie) en JKC (Jenaplan visie) ontwikkelt. De kern van deze samenwerking is het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind op basis van een doorgaande pedagogische lijn. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en werken samen met de basisschool en u als ouder om te bepalen welke behoefte een kind heeft. 

De missie van JKC De Opbouw is helder en onderschrijven we van harte. Het onderwijs en de opvang zijn er op gericht dat ieder kind uniek is, zichzelf mag zijn en talenten kan laten groeien. Kinderen leren samen te werken en te ervaren dat je daardoor meer bereikt dan alleen. Samen met het onderwijs en de ouders wordt een warm en veilig (ontwikkel)klimaat ontworpen, waarin het elkaar vertrouwen, met elkaar in dialoog gaan en betrokkenheid centraal staan. 

Het pedagogisch team bij JKC De Opbouw staat er niet alleen voor. Naast de samenwerking met het onderwijs wordt het team ondersteund door een team van professionals vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum.

U als ouder/verzorger wordt persoonlijk betrokken bij de opvang van uw kind(eren) bij het breng- en of haalmoment, via de Konnect ouderapp en tijdens de gezellige open middagen en activiteiten die wij organiseren.

Voorschoolse opvang 

Op werkdagen bieden wij voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen in eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen. 

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakantie werken we met een gaaf VakantieZotheid programma, vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Peuteropvang

De peutergroep hebben we georganiseerd in het lokaal aan het einde van de gang op de begane grond. We hebben de groep specifiek ingericht voor het jonge kind. De aangrenzende buitenruimte is met een hek afgeschermd tot een veilig buitenspeelgebied. Ook worden er momenten georganiseerd waarop peuters en kleuters elkaar ontmoeten, zodat zij met elkaar kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. 

Naast reguliere peuteropvang bieden we ook voor- en vroegschoolse educatie (VE) aan. VE is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Door een speciaal ontwikkelt programma aan te bieden krijgen kinderen een extra steuntje in de rug en leren ze spelenderwijs. VE wordt (deels) gesubsidieerd door de gemeente. 

Dagopvang (0-4 jaar) 

Sinds februari 2023 bieden we dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar! Bij de dagopvang kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en talenten. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit hun behoeften te onderkennen en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses en talenten te verdiepen en/of te verbreden. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in het maken van keuzen hierbij.

Openingstijden

BSO: ma-vr aansluitend aan schooltijden – 17.30/18.30u
VSO: ma-vr 07.00-08.30u
PO: ma, di, wo en do 08:30-12:30u
KDV: ma-vr 07.00-18.30u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

BSO: ma-vr 08.00 – 17.30/18.30u.
VSO: ma-vr 07.00-08.00u
PO: gesloten
KDV: ma-vr 07.00-18.30u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
JKC-dag: dinsdag 2 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in