Regio manager Sander Linthorst

Sander Linthorst

Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | 06-25147903
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

JKC De Opbouw

Burgemeester Praamsmalaan 34
8701 AP Bolsward
Website JKC De Opbouw

LRK BSO: 760716286
LRK KDV/PO: 172438998

Sander Linthorst

Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | 06-25147903
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

JKC De Opbouw

Burgemeester Praamsmalaan 34
8701 AP Bolsward
Website JKC De Opbouw

LRK BSO: 760716286
LRK KDV/PO: 172438998

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Ieder kind heeft een mentor

  • Integraal Kindcentrum

Onderwijs en opvang bij JKC De Opbouw

Jenaplan Kindcentrum voor kinderen van 0 – 13 jaar

Wij zijn ontzettend trots dat wij, kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer, sinds maandag 9 mei 2022 kinderopvang verzorgen binnen JKC De Opbouw. We bieden in deze samenwerking kinderen een rustige start van de dag (VSO), een uitdagende middag bij de BSO en ontwikkelingsgerichte peuteropvang. We werken ook nauw samen binnen het JKC-team voor de oprichting en ontwikkeling van het kindcentrum.  

Kennismaken met Eigen&Wijzer

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in directe aansluiting op ten minste het basisonderwijs. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers. Meer informatie over Eigen&Wijzer: https://www.eigen-en-wijzer.nl/wij-zijn-eigenwijzer/ 

Eigen&Wijzer heeft ruimte ervaring in het oprichten van een kindcentrum. In samenwerking met het onderwijs, bieden we kinderen en ouders een onderscheidend en divers aanbod, passend bij de eisen van deze tijd en bij het karakter en de visie van de betreffende scholen. Samen met zes BSM-scholen hebben wij reeds vier JKC’s, een DKC (Dalton visie) en JKC (Jenaplan visie) ontwikkelt. De kern van deze samenwerking is het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind op basis van een doorgaande pedagogische lijn. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en werken samen met de basisschool en u als ouder om te bepalen welke behoefte een kind heeft. 

De missie van JKC De Opbouw is helder en onderschrijven we van harte. Het onderwijs en de opvang zijn er op gericht dat ieder kind uniek is, zichzelf mag zijn en talenten kan laten groeien. Kinderen leren samen te werken en te ervaren dat je daardoor meer bereikt dan alleen. Samen met het onderwijs en de ouders wordt een warm en veilig (ontwikkel)klimaat ontworpen, waarin het elkaar vertrouwen, met elkaar in dialoog gaan en betrokkenheid centraal staan. 

Het nieuw gevormde pedagogisch team bij JKC De Opbouw staat er niet alleen voor. Naast de samenwerking met het onderwijs wordt het team ondersteund door een team van professionals vanuit ons hoofdkantoor in Loosdrecht. De regiomanager, Sander Linthorst, bezoekt de locatie regelmatig en u als ouder heeft persoonlijke contact met de pedagogisch medewerkers bij het ophalen van uw kind en via de Eigen&Wijzer OuderApp.

Voorschoolse opvang 

Op werkdagen bieden wij van 07.30 – 08.30 uur voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen in eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen. 

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. U maakt zelf de keuze of de eindtijd voor uw kind 17.30u is of 18.30u. De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakantie werken we met een gaaf VakantieZotheid programma, vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Peuteropvang

De peutergroep hebben we georganiseerd in het lokaal aan het einde van de gang op de begane grond. We hebben de groep specifiek ingericht voor het jonge kind. De aangrenzende buitenruimte is met een hek afgeschermd tot een veilig buitenspeelgebied. Ook worden er momenten georganiseerd waarop peuters en kleuters elkaar ontmoeten, zodat zij met elkaar kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. 

Naast reguliere peuteropvang bieden we ook voor- en vroegschoolse educatie (VE) aan. VE is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Door een speciaal ontwikkelt programma aan te bieden krijgen kinderen een extra steuntje in de rug en leren ze spelenderwijs. VE wordt (deels) gesubsidieerd door de gemeente. 

De peutergroep is geopend van 8:30-12:30 uur. 

Dagopvang (0-4 jaar) vanaf februari 2023

Vanaf februari 2023 bieden we ook dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar! Bij de dagopvang kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en talenten. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit hun behoeften te onderkennen en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses en talenten te verdiepen en/of te verbreden. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in het maken van keuzen hierbij.

Heeft u interesse in onze peuter- of dagopvang? Wij horen dit graag! U kunt uw voorkeursdagen doorgeven aan de KlantWijzer: 035-5826035 of planning@eigenenwijzer.nl. Graag onder vermelding van de volledige naam van uw kind en de opvang locatie. Zo kunnen wij u vlot helpen.

Openingstijden

BSO: ma-vr aansluitend aan schooltijden – 17.30/18.30u
VSO: ma-vr 07.00-08.30u
PO: ma, di, wo en do 08:30-12:30u
KDV: ma-vr 07.00-18.30u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

BSO: tijdens vakantie en studiedagen; 08.00 – 17.30/18.30u.
PO: gesloten
KDV: ma-vr 07.00-18.30u

Sluitingsdagen 2023

2e paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
2e pinksterdag: maandag 29 mei
IKC-dag: dinsdag 30 mei
1e kerstdag: maandag 25 december
2e kerstdag: dinsdag 26 december

Waardering

Beoordelingen via VerbeterMeter

M.b.v. de Verbetermeter

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in