Brenda van der Wal

Brenda van der Wal

Assistent leidinggevende

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | BSO: 06-22301476
KDV: 06-23394728 | Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs

Sânleansterdyk 20
8736 JB Reahûs
LRK PO: 772804928
LRK BSO: 816285354
LRK KDV: volgt binnenkort

Brenda van der Wal

Assistent leidinggevende

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | BSO: 06-22301476
PO/KDV: 06-23394728 | Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs

Sânleansterdyk 20
8736 JB Reahûs
LRK PO 772804928
LRK BSO 816285354
LRK KDV: volgt binnenkort
 • Integraal Kindcentrum met één visie

  Onderwijs en opvang op één locatie

 • Voorbereid naar de basisschool

  Peuters zijn bekend met de school en de visie

 • Professionele medewerkers

  met een passie voor talentontwikkeling

 • Gezonde opvang

  Bewegen in de buitenlucht en gezond voedingsbeleid

 • Ieder kind heeft een mentor

  Talentontwikkeling en welzijn van het kind centraal

 • Tweetalige opvang

  Fries en Nederlands

Onderwijs en opvang op één locatie

met oog voor de talenten en werkpunten van ieder kind

R.K. Basisschool Sint Bonifacius en Eigen&Wijzer werken samen in een Integraal Kindcentrum om kinderen van 0 – 13 jaar één plek te bieden voor opvang en onderwijs. Bij alles wat we doen bij IKC Sint Bonifacius staat het kind in de relatie en de ontwikkeling centraal. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen uitproberen, leren en uitgroeien tot zelfbewuste mensen. Onze medewerkers krijgen net als de kinderen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en ambities om te zetten in resultaten. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en externe partijen in zorg, sport en welzijn, vormen een sluitend zorgsysteem.

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Alle pedagogisch medewerkers zijn enthousiast, betrokken en gediplomeerd. Ze hebben een culturele/sportieve/maatschappelijke achtergrond en zijn in het bezit van een EHBO-diploma. Daarnaast heeft iedere medewerker eigen kwaliteiten. Zo kunnen ze kinderen begeleiden bij het vergroten van de sociale weerbaarheid en hun talenten laten ontdekken in sport, muziek-, toneel- en creatieve lessen. Daarnaast zijn ze veelal ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. 

Dagopvang 0-4 jaar

Vanaf 2 januari 2023 bieden we ook dagopvang binnen het kindcentrum. Het kinderdagverblijf is een fijne plek waar kinderen van 0-4 jaar de wereld om zich heen kunnen ontdekken en spelenderwijs hun taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. In een veilige en stimulerende omgeving ontvangen de kinderen een deskundige en liefdevolle verzorging. Het is belangrijk dat het dagritme op het kinderdagverblijf aansluit bij de thuissituatie. Daarom stellen wij goed oudercontact als prioriteit. De focus bij de dagopvang ligt naast het welzijn en plezier, op de ontwikkeling van de kinderen. We zorgen voor een goede schoolvoorbereiding, hiervoor werken we nauw samen binnen het kindcentrum.

Peuteropvang 2-4 jaar

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden we in het IKC, bij Peuteropvang Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs peuteropvang aan voor kinderen van 2 – 4 jaar. In deze twee jaar maken peuters een stormachtige ontwikkeling door. Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en stimuleren deze ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De ruimte is zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd te spelen en te ontdekken. Doordat de peuteropvang zich in het kindcentrum bevindt zijn de peuters optimaal voor te bereiden op de overstap naar basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Bij BSO Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs bieden we kinderen van 4-13 jaar de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer te met elkaar te spelen en deel te nemen aan een uitgebreid aanbod aan activiteiten en workshops. Bij ons is ieder kind eigen en groeit wijzer, wat extra wordt gestimuleerd door kinderparticipatie; kinderen denken mee over het activiteitenprogramma. Zo leren ze elkaars behoeften erkennen, hun eigen talenten te herkennen en doen ze nieuwe ervaringen op. Tussen de activiteiten door is er tijd voor ontspanning, eten en drinken. In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Het programma zit boordevol leuke activiteiten en uitjes, zo bezoeken wij uitdagende, sportieve, natuur en culturele locaties. We houden met het thema rekening met actualiteit en overleggen vooraf wat kinderen zelf zouden willen doen in hun vakantie. Gezelligheid en activiteit voeren de boventoon.

Voorschoolse opvang 4-13 jaar

Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer staan bij de voorschoolse opvang klaar om uw kind(eren) op te vangen, desgewenst te ontbijten en te begeleiden naar de klas wanneer de school begint. Ook in schoolvakanties en op studiedagen bieden wij voorschoolse opvang.

Tweetalige kinderopvang

Kinderopvang Reahûs voert een taalbeleid dat gericht is op het bewust stimuleren van de tweetalige ontwikkeling van de kinderen; hiermee spelen wij in op de twee- of meertalige situatie in Fryslân en dragen wij bij aan het benutten van de potentiële voordelen van een meertalige opvoeding. We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject. Trots kunnen wij u vertellen dat ons certificaat in 2023 weer is verlengd (nieuwsbericht).

Openingstijden

PO: ma, di en do 08.30 – 12.00u.
KDV: ma, di en do van 07.00 – 17.30/18.15u.
BSO: Ma, di en do van 14.15 – 17.30/18.15u.
VSO: ma, di en do van 07.00 – 08.30u.

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

Peuteropvang: Gesloten
KDV: ma, di en do van 07.00 – 17.30/18.15u.
BSO: Ma, di en do van 08.00 – 17.30/18.15u.
VSO: Ma, di en do van 07.00 – 08.30u.

Sluitingsdagen 2023
2e paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
IKC-dag: woensdag 17 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
2e pinksterdag: maandag 29 mei
1e kerstdag: maandag 25 december
2e kerstdag: dinsdag 26 december

Oudertevredenheid

Beoordelingen via VerbeterMeter

M.b.v. de Verbetermeter

Ouder Peuteropvang: ‘Al jaren heel tevreden over de peuteropvang in Reahûs. Zo’n fijne en veilige plek voor ons jongste kind, waarvoor de stap naar de basisschool straks een stuk kleiner is’. 

Ouder BSO: ‘Ontzettend leuke, gevarieerde activiteiten met ruimte voor eigen inbreng. Een superplek voor onze kinderen na schooltijd!’.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding of schrijf uw kind direct in