Regio manager Sander Linthorst

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 0515-332248

IKC Sint Bonifacius

Sânleansterdyk 20
8736 JB Reahûs
LRK PO 772804928
LRK BSO 816285354

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 0515-332248

IKC Sint Bonifacius

Sânleansterdyk 20
8736 JB Reahûs
LRK PO 772804928
LRK BSO 816285354
  • Integraal Kindcentrum met één visie

    Onderwijs en opvang op één locatie

  • Voorbereid naar de basisschool

    Peuters zijn bekend met de school en de visie

  • Professionele medewerkers

    met een passie voor talentontwikkeling

Onderwijs en opvang op één locatie

met oog voor de talenten en werkpunten van ieder kind

R.K. Basisschool Sint Bonifacius en Eigen&Wijzer werken samen in een Integraal Kindcentrum om kinderen van 0 – 13 jaar één plek te bieden voor opvang en onderwijs.
Bij alles wat we doen bij IKC Sint Bonifacius staat het kind in de relatie en de ontwikkeling centraal. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen uitproberen, leren en uitgroeien tot zelfbewuste mensen. Onze medewerkers krijgen net als de kinderen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en ambities om te zetten in resultaten. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en externe partijen in zorg, sport en welzijn, vormen een sluitend zorgsysteem.

Peuteropvang 2 - 4 jaar

Op dinsdag en vrijdag bieden we in het IKC, bij Peuteropvang Reahûs, tussen 08.30 uur en 12.00 uur peuteropvang aan voor kinderen van 2 – 4 jaar. In deze twee jaar maken peuters een stormachtige ontwikkeling door. Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en stimuleren deze ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De ruimte is zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd te spelen en te ontdekken. Doordat de peuteropvang zich in het Integraal Kindcentrum bevindt zijn de peuters optimaal voor te bereiden op de overstap naar basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Bij BSO IKC Sint Bonifacius bieden we kinderen van 4-13 jaar de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer te met elkaar te spelen en deel te nemen aan een uitgebreid aanbod aan activiteiten en workshops. Bij ons is ieder kind eigen en groeit wijzer, wat extra wordt gestimuleerd door kinderparticipatie; kinderen denken mee over het activiteitenprogramma. Zo leren ze elkaars behoeften erkennen, hun eigen talenten te herkennen en doen ze nieuwe ervaringen op. Tussen de activiteiten door is er tijd voor ontspanning, eten en drinken.

Voorschoolse opvang 4 - 13 jaar

Op dinsdag en vrijdag kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer staan bij de voorschoolse opvang vanaf 7:30 uur voor uw kind(eren) klaar om hen op te vangen en te begeleiden naar de klas wanneer de school begint.

SAMENWERKING BINNEN HET IKC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

 

VAKANTIEZOTHEID

In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Het programma zit boordevol leuke activiteiten en uitjes, zo bezoeken wij uitdagende, sportieve, natuur en culturele locaties. We houden met het thema rekening met actualiteit en overleggen vooraf wat kinderen zelf zouden willen doen in hun vakantie. Gezelligheid en activiteit voeren de boventoon.

VASTE GEZICHTEN

De peuteropvang en de BSO beschikken over een vast team met enthousiaste betrokken pedagogisch medewerkers. Allen zijn gediplomeerd, hebben een culturele/sportieve/maatschappelijke achtergrond en zijn in het bezit van een EHBO-diploma. Onze medewerkers hebben hun eigen kwaliteiten. Zo kunnen ze kinderen begeleiden bij het vergroten van de sociale weerbaarheid en hun talenten laten ontdekken in sport, muziek-, toneel- en creatieve lessen.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding of schrijf je direct in
VVE

Openingstijden

Peuteropvang: Dinsdag en vrijdag 08:30 – 12:00 uur
Buitenschoolse opvang: Dinsdag (binnenkort start een tweede dag) van 14:15 – 18:30 uur
Voorschoolse opvang: Dinsdag en vrijdag van 7:30 – 08:30 uur

Openingstijden tijdens schoolvakanties (Noord)

Peuteropvang: Gesloten
Buitenschoolse opvang: Dinsdag: 8:00 – 18:30 uur

Gesloten tijdens de volgende feestdagen:

Nieuwjaarsdag (1 januari) 2de Paasdag (13 april), Koningsdag 27 april, Bevrijdingsdag (5 mei 2020), Hemelvaartsdag (21 mei), 2de Pinksterdag (1 juni), 1ste Kerstdag (25 december), 2de Kerstdag (26 december).

Kerstavond (24 december) en op Oudejaarsdag (31 december) sluit de opvang om 17.00 uur.