Evelyn Slager Regiomanager Amsterdam

Evelyn Slager

Regiomanager

Kantoor: 035-5826035
Peuteropvang 40 weken (binnen) 0621656240
Peuteropvang 52 weken (buiten) 0621306166
BSO 0621310730
KDV 0615952989

IKC Tuindorp

Kometensingel 52
1033 BW Amsterdam

LRK BSO 359134452
LRK KDV 305555480

Evelyn Slager

Regiomanager

Kantoor: 035-5826035
Peuteropvang 40 weken (binnen) 0621656240
Peuteropvang 52 weken (buiten) 0621306166
BSO 0621310730
KDV 0615952989

IKC Tuindorp

Kometensingel 52
1033 BW Amsterdam

LRK BSO 359134452
LRK KDV 305555480

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

Meer informatie

Openingstijden

NSO: tijdens schoolweken vanaf sluitingstijd van de basisschool van uw kind – 18.30u.

VSO: tijdens schoolweken 07.30-08.30u.

PO 39wk: 08:30 – 14:00u

KDV 52wk: 07:30 – 18.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.

Sluitingsdagen 2022

IKC studiedag; donderdag 14 april
2e Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

IKC Tuindorp

Een locatie omgeven door groen, waar onderwijs en opvang samenkomen

logo IKC Tuindorp

Schoolbestuur Asko en kinderopvangorganisate Eigen&Wijzer ontwikkelen samen IKC Tuindorp (voorheen basisschool de Satelliet). Binnen het kindcentrum bieden wij op één locatie onderwijs en opvang aan kinderen van 0-13 jaar. Zo bieden we alle kinderen een doorgaande leer- en ontwikkellijn vanuit één pedagogische visie. (Talent)ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen, medewerkers en ouders staan centraal. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders bouwen samen aan de toekomst.

Dagopvang, peuteropvang, VVE en BSO (VSO/NSO)

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen (Dagopvang 0-4 jaar of Peuteropvang/VVE 2-4 jaar) wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Kinderen met een VVE indicatie krijgen extra begeleiding. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet. Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen (4-13 jaar) uitgedaagd mee te denken over het activiteitenprogramma (kinderparticipatie). De activiteiten zijn gericht op (talent)ontwikkeling, beweging, ontspanning en het vergroten van de zelfredzaamheid. In de zomervakantie werken we met een uitdagend VakantieZotheid programma, bomvol leuke activiteiten en uitstapjes.

De opvang vindt plaats in het schoolgebouw en naastgelegen bijgebouw. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor nieuwbouw in volle gang.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom sfeer proeven tijdens een rondleiding of kies voor direct inschrijven