Ellen Wassink, locatiecoordinator 't Werkel Heerde

Ellen Wassink

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | Locatie: 038-2040389
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

't Werkel Zwolle

Dijkgraafhof 1
8043EB Zwolle/Stadshagen

LRK KDV: 167553379
LRK BSO: 239842145

 

Ellen Wassink

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | Locatie: 038-2040389
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

't Werkel Zwolle

Dijkgraafhof 1
8043EB Zwolle/Stadshagen

LRK KDV: 167553379
LRK BSO: 239842145

 

  • Duurzame en biologische kinderopvang

  • 80% van de tijd buitenopvang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Ieder kind heeft een mentor

  • Geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia

  • Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement!

Groene kinderopvang

Kleinschalige kinderopvang gericht op natuur en natuurbeleving

Groene kinderopvang ’t Werkel is een kleinschalige kinderopvang. Het is een duurzame en biologische kinderopvang met zowel kinderdagopvang, peuteropvang als buitenschoolse opvang. Naast de bekende speelactiviteiten, worden de kinderen uitgedaagd zoveel mogelijk buiten te spelen in de grote avontuurlijke natuurtuin (850 m2) waar ze mogen klimmen in bomen, slepen met takken, zich verstoppen in bosjes, hutten kunnen bouwen en spelen met modder.

In de omgang met de kinderen zijn we geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia. Loris Malaguzzi (1920 -1994) was verbonden aan de scholen en kindercentra in het Italiaanse Reggio Emilia. Hij is de grondlegger van de pedagogische werkwijze daar. Zijn ideeën zijn voortgekomen uit dertig jaar ervaring met het werken met kinderen.
De theorie: honderd talen. Een kind kan zich uitdrukken op 100 manieren en in 100 talen. Aan ons de taak om hun taal te verstaan. Communiceren is van wezenlijk belang voor kinderen. Dat kan niet alleen in taal, maar ook door het werken met klei, het maken van een geheime hut of het bakken van koekjes. Wij vertellen u hier graag meer over!

Dagopvang

Bij de KDV-groepen is er bewust gekozen voor een horizontale groep. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. In horizontale groepen heeft je kind meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen, zijn medewerkers meer gespecialiseerd en kunnen we meer leeftijdsgerichte activiteiten en materialen aanbieden. We hebben bij ’t Werkel één baby- en dreumesgroep en één peutergroep. Ieder kind heeft zijn eigen stamgroep met zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers.

’t Werkel heeft twee stamgroepen KDV die elk bestaan uit maximaal 15 kinderen. Op de baby-en dreumes stamgroep staan maximaal vier vaste pedagogisch medewerkers. Bij de peutergroep staan maximaal twee vaste pedagogische medewerkers. Alle kinderen krijgen drie vaste pedagogisch medewerkers toegewezen, waarvan er altijd één aanwezig is (tenzij er sprake is van een overmachtssituatie).

Eén van de vaste pedagogisch medewerkers is de mentor van het kind. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen bij. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Ouders worden tijdens het intakegesprek hierover geïnformeerd.

Outdoor Peuteropvang

Outdoor peuteropvang / peuterspeelzaal houdt in dat we het grootste gedeelte van de tijd (+/- 80%) buiten zijn met de peuters. Dit kan zowel in onze avontuurlijke natuurtuin zijn als bijv. in een bos, bij een boerderij of kinderboerderij. Wanneer we ons buiten ons eigen terrein begeven, zullen we veelal met de elektrische bakfiets op pad gaan. We laten ons niet snel afschrikken door het weer. Echter wanneer het weer gevaarlijk is bijv. onweer zullen we onze activiteiten naar binnen verplaatsen. Wanneer het buiten vriest of juist extreem warm is passen we ook onze activiteiten aan naar binnen.

We starten de dag met de peuters in de grote tipi buiten. Van daaruit wordt er samen met de kinderen besloten welke activiteiten er op welke plek die dag worden gedaan. Tussen de activiteiten door is er uiteraard alle ruimte voor vrij spel. Er worden activiteiten aangeboden op het gebied van natuur, muziek, bewegen en creatieve expressie.

Buitenschoolse opvang

’t Werkel Zwolle heeft twee BSO-groepen. De twee basisgroepen bestaan elk uit een groep van maximaal 20 kinderen. Eén basisgroep is voor de jongste kinderen in de leeftijd van vier tot en met ongeveer zes jaar. De andere basisgroep is voor de oudere kinderen in de leeftijd van zeven tot en met ongeveer 12 jaar. Op elke basisgroep staan maximaal twee vaste pedagogische medewerkers.

Het uitgangspunt van het indelen van het kind in een leeftijdsgroep is dat een kind zich prettig voelt in de groep. Het kan in overleg met het kind en de ouders voorkomen dat een kind van net 7 jaar nog even op de 4-6 groep blijft of dat een kind van 7 jaar al eerder overgaat naar de 7-12 groep in het belang van het welbevinden van het kind. ’t Werkel Heerde heeft één BSO-groep van maximaal 20 kinderen.

Er worden regelmatig workshops gehouden bij de BSO op het gebied van natuur, techniek, kunst, theater en sport en spel. Deze kunnen zowel uitgevoerd worden door de pedagogisch medewerkers als externe professionals. Workshops worden vooraf aangekondigd. Uw kind kan zich hierop inschrijven. Wanneer een kind zich inschrijft voor de workshop verwachten we ook van het kind dat het deelneemt aan de workshop. Hierdoor leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die het maakt.

Voor ons staat burgerschapsvorming voor zorgen voor elkaar en voor je omgeving. Het kind in haar omgeving staat centraal. Hierbij begint het met het vaststellen van gezamenlijke normen en waarden, waarbij  respect voor de eigenheid van de ander voorop staat. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen de betekenis van democratie en wat dat betekent voor het samen zijn op de buitenschoolse opvang.

De vakantieprogramma’s zijn gericht op natuuractiviteiten. We vinden het belangrijk dat kinderen een vakantiegevoel ervaren. Daarom worden er andere activiteiten aangeboden dan gedurende de schoolweken. Er worden regelmatig uitstapjes gedaan buiten onze locatie. Hierbij kunt u denken aan bijv. geocachen in het bos (schat zoeken met gps), klauterparcours in een klimbos, expeditie met een boswachter of vlotten bouwen en kanoën voor de oudere kinderen met zwemdiploma. .

Openingstijden

Peuteropvang ma-do: 08.30-13.00u
Dagopvang: 07.00-18.00u
VSO: 07.00-08.30 uur
BSO: sluitingstijd school tot 18.00 uur

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

Peuteropvang: gesloten
Dagopvang: 07.00-18.00u
BSO: 07.00-18.00u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Kwaliteitsmerk Groen Cement

Mariëlle Hettinga, oprichtster van ’t Werkel, is beschermvrouw Overijssel bij Stichting Groen Cement. Deze stichting is sinds 2009 actief om de kinderopvang te helpen “vergroenen”. Hiermee wordt kinderopvang voor kinderen nog beter, gezonder en leuker! De locaties van ’t Werkel voldoen aan de gestelde voorwaarden voor het Kwaliteitsmerk Groen Cement. Bij deze locaties staan natuur en natuurbeleving centraal.

Kwaliteitsmerk Groen Cement

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in