Patrick van Veen locatiecoordinator Sport BSO

Patrick van der Veen

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

(Sport) BSO FantiFit - Harlingen

Achlumerdijk 6
8862 AJ
Harlingen

LRK: 147872698

Patrick van der Veen

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

(Sport) BSO FantiFit - Harlingen

Achlumerdijk 6
8862 AJ
Harlingen

LRK: 147872698

  • Plezier ervaren in bewegen

  • Kennismaken met verschillende sporten

  • Ontdekken van talenten en ontwikkelen van interesses

  • Bevordering van samenspel en sociale omgang

  • Sportieve en professionele begeleiding

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

Sporten, bewegen en actief ontspannen na schooltijd

De hoofdlijn is sporten, maar er is meer

Oktober 2020 opende Sport BSO FantiFit haar ‘deuren’ in Harlingen voor het verzorgen van uitdagende, sportieve buitenschoolse opvang. Ieder kind van 4-13 jaar in Harlingen e.o. is welkom! FantiFit staat voor: fantasie, bewegen, gezond en bovenal een fantastische tijd.  

BSO FantiFit is de ideale plek voor kinderen die dol zijn op sporten, bewegen en actieve uitjes. Sporten gaat om behendigheid, techniek en inzicht. De kinderen leren dat je geen toptalent hoeft te zijn om van grote waarde te zijn voor je medespelers en plezier te beleven aan bewegen. Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Kinderen ontdekken het plezier van sporten en spelen. We bewegen zoveel mogelijk buiten op de sportvelden. Bij slecht weer maken we gebruik van de sporthal. Sport en bewegen worden afgewisseld met ontspanning, spelletjes en workshops. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Regelmatig gaan we er-op-uit, krijgen we een leuke workshop van een externe partij of organiseren we een extra leuke knotsgekke activiteit bij de locatie. Het programma voor de vakantie wordt vooraf met u gedeeld via de Konnect ouderapp.

Talentontwikkeling en eigenaarschap

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden. Wij wijzen hen de weg bij het herkennen en erkennen van hun behoeften, talenten en interesses. Door hen binnen een veilige en vertrouwde basis uit te dagen en hen eigenaarschap te geven over hun ontwikkeling, groeit hun zelfvertrouwen en zijn ze in staat bewuste keuzes te maken. Ze ontdekken ze wat ze wel en niet leuk vinden, hoe om te gaan met anderen en dat je met doorzettingsvermogen meer kan bereiken. Zo vormt de BSO een waardevolle toevoeging op hetgeen ze thuis meekrijgen en op school leren.

Voor alle kinderen (4-13 jaar) uit Harlingen en omgeving

Sport BSO FantiFit is er voor ieder kind in Harlingen en omgeving. Locatiecoördinator Patrick vertelt: “We werken samen met de basisscholen in Harlingen en in de omliggende dorpen. Kinderen worden door ons opgehaald zodra hun school uitgaat en beleven bij ons een ontspannen middag met sport en spel. De locatie is uniek, wij maken gebruik van de kantine van de hockeyclub, de sportvelden en de Waddenhal. We gaan niet alleen hockeyen, alle sporten komen aan bod. Deze BSO is hiermee bij uitstek dé plek waar kinderen kennismaken met een compleet sportaanbod. Ons uitgangspunt is daarbij dat ieder kind een plezierige dag beleeft. Actieve deelname wordt gestimuleerd maar is niet verplicht”.

Meer uitdaging dan alleen sport

De BSO biedt meer dan sporten alleen. We hebben aandacht voor een gezonde leefstijl, we organiseren uiteenlopende workshops (cultuur, creatief, natuur en techniek) en we werken met kinderparticipatie en eigenaarschap. Kinderen worden zo uitgedaagd om mee te denken over de activiteiten bij de BSO. De kinderen worden begeleid door vaste professionele pedagogisch medewerkers met een sportieve achtergrond, die allen beschikken over een EHBO-diploma. Ieder kind heeft een eigen mentor. Deze houdt zicht op de ontwikkeling en is eerste contactpersoon voor de ouders.

Vakantiezotheid

Iedere vakantie stellen de pedagogisch medewerkers een super VakantieZotheid programma samen, vol met leuke uitjes, uitdagende activiteiten en interessante workshops. Het is iedere dag feest bij de BSO en kinderen ervaren het ultieme vakantiegevoel. 

Wist u dat …

U deze BSO kunt combineren met andere BSO’s? Bijv. 2 middagen naar de huidige BSO en 1 middag naar BSO FantiFit. Wij regelen het vervoer! Informeer naar de mogelijkheden.

Openingstijden

BSO: Maandag en dinsdag aansluitend op de schooltijden tot 18.15u.

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

BSO: tijdens vakantie en studiedagen op maandag en dinsdag van 08.00-18.30u. Heeft u meer opvang nodig, neemt u dan contact op met de KlantWijzer 035-5826035.

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding of schrijf je direct in

Nationaal Preventie Akkoord

BSO FantiFit Harlingen heeft het Nationaal Preventie Akkoord ondertekend en maakt zich daarmee samen met 70 partijen in Nederland hard voor het gezonder maken van Nederland en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Fitprogramma's

Tijdens de corona sluiting hebben de pedagogisch medewerkers van BSO FantiFit-Sneek uitdagende fitprogramma’s samengesteld. Leuk voor het hele gezin en ideaal voor andere sportieve momenten. Bekijk ook de Instagram pagina van deze sportieve BSO voor meer video’s.

bso activiteit - fitprogramma 3
instagram sport bso fantifit eigen&wijzer