Roshani van der Meer-Annema v2

Roshani Annema

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Jenaplan Kindcentrum Sint Bonifatius

Kapellaan 3
9101 WB Dokkum

LRK: KDV: 129008564
LRK PO/BSO: 288404294

Roshani Annema

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Jenaplan Kindcentrum Sint Bonifatius

Kapellaan 3
9101 WB Dokkum

LRK: KDV: 129008564
LRK PO/BSO: 288404294

  • Alle opvang op één locatie

    Vertrouwde gezichten en omgeving door de dag heen

  • Talentontwikkeling

    Ieder kind is eigen en groeit bij ons wijzer

  • Ieder dag met plezier naar het JKC

    Samen leren, samen spelen, samen vieren

Samen leren en leven met lef

Optimale kansen en leeromgeving voor alle kinderen

Jenaplan kindcentrum (JKC) Bonifatius in Dokkum is een kindcentrum waar kinderen van 2 – 13 jaar welkom zijn voor opvang en onderwijs. Eén plek waar stamgroepsleiders, pedagogisch medewerkers en samenwerkingspartners doelgericht samenwerken om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal te maken. De kinderopvang binnen het JKC wordt verzorgd door Eigen&Wijzer.

Bij JKC Bonifatius vinden wij het belangrijk dat kinderen met plezier naar het JKC gaan. Elke dag een fijne dag waarin we samen leren, samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren.

Onze missie: “Samen leren en leven met lef”; staat dan ook voor de rugzak die, wanneer onze kinderen het JKC verlaten, goed gevuld is om met zelfvertrouwen de wijde wereld in te trekken!

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Kindcentrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

Peuteropvang 2-4 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen voor dagopvang of bij peuteropvang (geïntegreerd) bij ons terecht. Bij de dag- en peuteropvang worden de kinderen gestimuleerd te spelen, te proberen en te ontdekken. Eigen zijn en wijzer groeien en ontwikkeling staan daarbij centraal. Voor kinderen die naar de dagopvang gaan is er in de middag gelegenheid om te rusten van al het spel. De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Wilt u uw werkdag vroeg beginnen en de dagelijkse files ontwijken? Dan is onze voorschoolse opvang een uitkomst. Vanaf 07:30 uur is uw kind welkom. Indien nodig is het mogelijk om bij de VSO te ontbijten. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in de klas zijn.

Aansluitend op de schooltijden bieden wij buitenschoolse opvang. De BSO is gehuisvest in de gemeenschappelijke ruimte links achter de keuken. Na schooltijd is deze ruimte exclusief voor de BSO. We creëren een huiselijke sfeer en bieden de kinderen een uitdagend programma met veel keuzevrijheid. De kinderen worden betrokken bij het ontwikkelen van het buitenschoolse programma door gezamenlijk te overleggen, mindmaps te maken en verschillende spelvormen te doen. We gaan veel naar buiten met de kinderen op het grote schoolplein rondom het JKC en gezamenlijk bezoeken we het naastgelegen park. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers stemmen het naschoolse aanbod op elkaar af voor een verbinding tussen formeel en informeer leren. Plezier staat altijd voorop! Tijdens schoolvakanties organiseren we super leuke en uitdagende vakantieprogramma’s.

In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Het programma zit boordevol leuke activiteiten en uitjes, zo bezoeken wij uitdagende, sportieve, natuur en culturele locaties. We houden met het thema rekening met actualiteit en overleggen vooraf wat kinderen zelf zouden willen doen in hun vakantie. Gezelligheid en activiteit voeren de boventoon.

Openingstijden

PO: ma-do 08:00-14.00u.
BSO: ma-do 14:00-18:30u.
VSO: ma-vr 07.30-08.15u.

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

PO: geen opvang
BSO: ma-do 08.15-18:30u.
VSO: ma-vr 07.30-08.15u.

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
JKC-dag: vrijdag 5 juli 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens de rondleiding of schrijf direct in!