Beleid & Kwaliteit – JKC Bonifatius

Wij werken op de locatie voortdurend met elkaar aan een open en veilige cultuur waar het verhogen en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening centraal staat.

Pedagogisch beleid

Onze pedagogisch visie vormt de grondslag en het kader waarop onze pedagogisch medewerkers al hun handelen in de dagelijkse praktijk baseren.
Onze pedagogische visie is gebaseerd op onze missie, visie en kernwaarden en is uitgewerkt in ons pedagogisch beleidskader. Het pedagogisch beleidskader is praktisch uitgewerkt in ons pedagogisch werkplan. De locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan. Het pedagogisch beleid komt tot stand in samenwerking met medewerkers, ouders en kinderen.

Veiligheid & gezondheid

We observeren en meten jaarlijks intern de kwaliteit van de leer- en leefomgeving van iedere groep. De bevindingen op het gebied van veiligheid & gezondheid zijn voor de locatie uitgewerkt in een eigen beleid veiligheid & gezondheid. Het beleid veiligheid & gezondheid komt tot stand in samenwerking met medewerkers, ouders en kinderen.

Eigen&Wijzer

Locatiespecifiek