locatiecoördinator Chantal de Groene - Verhoef

Chantal de Groene-Verhoef

Adjunct Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

KC De Klaroen

M.A. de Ruyterstraat 2
3601TJ Maarssen
LRK BSO: 176239091
LRK PO: 152443812

Chantal de Groene-Verhoef

Adjunct Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

KC De Klaroen

M.A. de Ruyterstraat 2
3601TJ Maarssen
LRK BSO: 176239091
LRK PO: 152443812

 • Nauwe samenwerking met het onderwijs

  Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen een IKC-team

 • Vroeg- en Voorschoolse Educatie

  Ieder kind voorbereid naar het basisonderwijs

 • Uitdagende BSO voor jong en oud

  Unieke Tienerclub

 • Ieder kind een eigen mentor

  De ontwikkeling van het kind staat centraal

 • VakantieZotheid programma

  Iedere vakantie feest bij de BSO

logo de klaroen

Op één locatie een totaalpakket voor (talent)ontwikkeling!

Samen nog meer kansen

Bij De Klaroen bieden wij samen met de basisschool een dagprogramma tussen 7:30 en 18:30 uur voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Plezier, welzijn en ontwikkeling van uw kind staan centraal. De Klaroen biedt naast het onderwijs opvang voor de verschillende leeftijden en opvangtijden: de peutergroep (met vroeg- en voorschoolse educatie), voorschoolse opvang (7:30 – 8:30 uur) en buitenschoolse opvang.

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Kindcentrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kinderen en aan elkaar.

Peuteropvang 2-4 jaar

Peuters maken een stormachtige ontwikkeling door. Ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in eigen tempo. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleren deze ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren hoe ze met andere kinderen kunnen samen spelen, plezier maken en rekening houden met elkaar. De groepsruimte is licht, fris en open. De ruimte is voorzien van knusse hoekjes met uitdagend spelmateriaal , laag meubilair waar de kinderen aan eten en knutselen en zachte speelkussens. De kinderen spelen onder begeleiding buiten op het schoolplein (kleuterplein). Tevens wordt gebruikgemaakt van het speellokaal.

Speciale aandacht wordt besteedt aan de voorbereiding op de overgang naar groep 1. Vanuit de veilige groepsruimte leert uw kind de leerkracht van groep 1 kennen doordat zij regelmatig ontwikkelingsactiviteiten begeleidt bij de peutergroep. Daarnaast wordt het gebouw stap voor stap verkend. Door ons kindvolgsysteem van de methode KIJK geven wij ouders/verzorgers en de leerkracht inzicht in hoe ieder kind zich ontwikkelt en of het kind het naar zijn of haar zin heeft. Jouw kind zal zich zo sneller thuis voelen in groep 1 en bij de BSO.

Het is mogelijk dat de gemeente u adviseert met uw kind gebruik te maken van de peuteropvang bij De Klaroen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is speciaal voor kinderen die het risico lopen op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand, waarbij die achterstand al is geconstateerd en voor de juist extra pientere kinderen.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Binnen De Klaroen bieden we per leeftijdsgroep een fijne BSO-plek. We gebruiken o.a. het speellokaal (voor de jongste kinderen), de centrale hal (voor de kinderen uit de middenbouw) en de bovenverdieping (voor de oudere kinderen). De schoolpleinen en klaslokalen worden gebruikt voor het buitenspelen en workshops.

Er is een uitdagend en uitgebreid activiteitenprogramma met sport/beweging, koken, creativiteit, cultuur, natuur, techniek, wetenschap, enzovoort. Dit programma wordt samen met de kinderen opgesteld. De kinderen starten altijd gezamenlijk met eten en drinken en na het buitenspelen kiezen de kinderen voor de activiteit/workshop onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. De oudere kinderen kunnen kiezen voor activiteiten bij de Tienerclub (voor creatieve activiteiten en koken), waar vooral uitdagende en stoere natuuractiviteiten op het programma staan tijdens BSO-tijd. We maken gebruik van een sporthal en werken op projectbasis samen met lokale ondernemers/organisaties.

Tijdens vakanties en studiedagen werken we met een gaaf VakantieZotheid programma. Iedere dag is het dan feest bij de BSO door een leuk uitje, een gave workshop of uitdagende activiteit.

Openingstijden

BSO: Ma-vr: aansluitend schooltijden – 18:30u.
VSO: 07.30 – 08.30u.
Peuteropvang: ma-vr 08.15 – 12.15u.

Schoolvakanties (Midden) en studiedagen

BSO: ma-vr: 8.00 – 18:30u.
VSO: 07.30 – 08.00u.
Peuteropvang: ma-vr 08.15 – 12.15u.

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding. Overtuigd dat dit de opvang is voor jouw kind. Schrijf je dan in!

Sponsor Kinderboerderij De Vechtse Hoeve

De Eigen&Wijzer kinderopvang locaties in Maarssen gaan graag op bezoek bij Kinderboerderij de Vechtse Hoeve. De kinderen leren hier veel over de dieren, over de zorg die ze nodig hebben en wat daar allemaal bij komt kijken. Kinderboerderij de Vechtse Hoeve is de enige kinderboerderij in Nederland die werkt met opvangdieren. Dit betekent dat de dieren zijn afgestaan door hun vorige eigenaar omdat deze niet de juiste zorg kon bieden. Bij de kinderboerderij krijgt ieder dier de zorg en aandacht die het verdient en nodig heeft. Het is dus niet gek dat Eigen&Wijzer enige jaren geleden besloten heeft sponsor te worden van deze mooie kinderboerderij.