Jeroen van den Brink coordinator De Klaroen

Jeroen van den Brink

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06-31907586

De Klaroen

M.A. de Ruyterstraat 2
3601TJ Maarssen
LRK BSO: 176239091
LRK PO: 152443812

Jeroen van den Brink

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06-31907586

De Klaroen

M.A. de Ruyterstraat 2
3601TJ Maarssen
LRK BSO: 176239091
LRK PO: 152443812
  • Uitdagende BSO voor jong en oud

    Unieke Tienerclub

  • Flexibele opvang

    BSO en TSO wanneer het u uitkomt

  • Ieder kind een eigen mentor

    De ontwikkeling van het kind staat centraal

Openingstijden

BSO: Ma-vr: aansluitend schooltijden – 18:30u.
VSO: 07.30 – 08.30u.
Peuteropvang: ma-vr 08.30 – 12.30u.

Schoolvakanties (Midden) en studiedagen

BSO: ma-vr: 8.00 – 18:30u.
VSO: 07.30 – 08.00u.
Peuteropvang: ma-vr 08.30 – 12.30u.

Sluitingsdagen 2021
Nieuwjaarsdag (1 januari)
2de Paasdag (5 april)
Koningsdag (27 april)
Hemelvaartsdag (13 mei)
2de Pinksterdag (24 mei)

Locaties sluiten om 17.00 uur
Kerstavond (24 december)
Oudejaarsdag (31 december)

Op één locatie een totaalpakket voor (talent)ontwikkeling!

Samen nog meer kansen

Bij De Klaroen bieden wij samen met de basisschool een dagprogramma tussen 7:30 en 18:30 uur voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Plezier, welzijn en ontwikkeling van uw kind staan centraal. De Klaroen biedt naast het onderwijs opvang voor de verschillende leeftijden en opvangtijden: de peutergroep (met vroeg- en voorschoolse educatie), voorschoolse opvang (7:30 – 8:30 uur), tussenschoolse opvang (overblijf) en buitenschoolse opvang.

Peutergroep

Peuters maken een stormachtige ontwikkeling door. Ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in eigen tempo. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleren deze ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren hoe ze met andere kinderen kunnen samen spelen, plezier maken en rekening houden met elkaar. De groepsruimte is licht, fris en open. De ruimte is voorzien van knusse hoekjes met uitdagend spelmateriaal , laag meubilair waar de kinderen aan eten en knutselen en zachte speelkussens. De kinderen spelen onder begeleiding buiten op het schoolplein (kleuterplein). Tevens wordt gebruikgemaakt van het speellokaal.

Speciale aandacht wordt besteedt aan de voorbereiding op de overgang naar groep 1. Vanuit de veilige groepsruimte leert uw kind de leerkracht van groep 1 kennen doordat zij regelmatig ontwikkelingsactiviteiten begeleidt bij de peutergroep. Daarnaast wordt het gebouw stap voor stap verkend. Door ons kindvolgsysteem van de methode KIJK geven wij ouders/verzorgers en de leerkracht inzicht in hoe ieder kind zich ontwikkelt en of het kind het naar zijn of haar zin heeft. Jouw kind zal zich zo sneller thuis voelen in groep 1 en bij de BSO.

Het is mogelijk dat de gemeente u adviseert met uw kind gebruik te maken van de peuteropvang bij De Klaroen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is speciaal voor kinderen die het risico lopen op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand, waarbij die achterstand al is geconstateerd en voor de juist extra pientere kinderen.

Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden wij de tussenschoolse opvang (overblijf) aan. Deze opvang wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer en vrijwillige overblijfkrachten. Er is tijdens de overblijf gelegenheid voor het nuttigen van de lunch in de klassen, buitenspelen en ontspanning binnen. Via TSOPro vindt u alle informatie over de tussenschoolse opvang (ook voor het aanmelden en registreren van dagen).

Buitenschoolse opvang

Binnen De Klaroen bieden we per leeftijdsgroep een fijne BSO-plek. We gebruiken o.a. het speellokaal (voor de jongste kinderen), de centrale hal (voor de kinderen uit de middenbouw) en de bovenverdieping (voor de oudere kinderen). De schoolpleinen en klaslokalen worden gebruikt voor het buitenspelen en workshops.

Er is een uitdagend en uitgebreid activiteitenprogramma met sport/beweging, koken, creativiteit, cultuur, natuur, techniek, wetenschap, enzovoort.
Dit programma wordt samen met de kinderen opgesteld.
De kinderen starten altijd gezamenlijk met eten en drinken en na het buitenspelen kiezen de kinderen voor de activiteit/workshop onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

De oudere kinderen kunnen kiezen voor activiteiten bij de Tienerclub (voor creatieve activiteiten en koken) en de scoutingsvereniging (even verderop in de wijk), waar vooral uitdagende en stoere natuuractiviteiten op het programma staan tijdens BSO-tijd.

SAMENWERKEN BINNEN HET KC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Kindcentrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kinderen en aan elkaar.

UITDAGENDE ACTIVITEITEN

Alle kinderen van Kindcentrum De Klaroen zijn van harte welkom om de naschoolse activiteiten te volgen. Voor het gemak van ouders en een efficiënte planning van de activiteiten maken wij gebruik van GRAS (Gebruikers Registratie (en) Activiteiten Systeem). Eenvoudige registratie en gegarandeerd een plek. In de vakanties maken we het extra gezellig bij de BSO. Het VakantieZotheid programma zit boordevol leuke activiteiten en uitstapjes.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Wij verzorgen de voorschoolse- en buitenschoolse opvang binnen het KC. Ouders/verzorgers kunnen kiezen voor vaste of flexibele dagdelen, opvang tijdens vakanties of incidenteel tijdens specifieke buitenschoolse activiteiten. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; o.a. een veilig plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteunen in de ontwikkeling van ieder kind volgens gerenommeerde methodes en door veel afwisseling in activiteiten.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding. Overtuigd dat dit de opvang is voor jouw kind. Schrijf je dan in!
BSO De Klaroen Maximapark

Waardering ouders

Kwaliteit opvang BSO; 8,3
Kwaliteit opvang PO; 9
Uitstraling locatie BSO; 7,4
Uitstraling locatie PO; 8,4
Kennis/ervaring pm'ers BSO; 8,3
Kennis/ervaring pm'ers PO; 9,2
Buitenruimte BSO; 7,7
Buitenruimte PO; 8,5
Aanbod activiteiten BSO; 8,8
Aanbod activiteiten PO; 8,8
Ouders BSO dat ons aanbeveelt; 100%
Ouders PO dat ons aanbeveelt; 100%