COVID-19 maatregelen in de kinderopvang

Op dit moment hebben we te maken met scenario 2: Griep + (deze komt bovenop scenario 1) en houden we ons aan de onderstaande beslisboom (7 juli 2022) en de informatie Kinderopvang & COVID-19 (24 mei 2022).

Als Eigen&Wijzer zijn wij blij dat de kinderopvangsector, de Belangvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), de Rijksoverheid en het RIVM hun richtlijnen blijven evalueren en actualiseren en dat er een lange termijn visie is ontwikkeld. Deze activiteiten bieden ons als organisatie voldoende vertrouwen om deze na te leven en hier geen aanpassingen op te doen.

Hieronder delen wij de meest actuele documenten en informatie en geven wij aan hoe wij er als organisatie in staan.

Beslisboom

Op de beslisboom (laatste versie: 22 december 2022) staan de maatregelen die we nu moeten nemen.

Iedereen met corona gerelateerde klachten moet zich (nog steeds) testen. Kinderen 0 t/m 3 jaar (dagopvang) hoeven niet te testen als ze alleen neusverkouden zijn. Iedereen vanaf 4 jaar wel. Iedereen die positief test blijft thuis (minimaal 5 dagen + 24u klachten vrij, en maximaal 10 dagen in isolatie). Doorloop bij een casus de beslisboom.

Informatie Kinderopvang & COVID-19

Deze informatiebrief (versie 21 juli 2022) vanuit de Rijksoverheid heeft het protocol kinderopvang & corona vervangen.

Hierin staan de maatregelen die we nog steeds in acht moeten nemen: 

Sectorplan

Op 4 juli kwam het sectorplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit, waarin zij schrijven over de lange termijn strategie kinderopvang en corona.

Hierin zijn vier scenario ’s uitgewerkt met bij elk scenario maatregelen. Voor de vier scenario’s worden basisversies van de beslisbomen en protocollen opgesteld door het RIVM.

Op dit moment van toepassing: scenario 1 en 2.

Informatiedocument Kinderopvang & COVID-19

Op 21 juli werd het Informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 uitgebracht, waarin scenario 1 en 2 vanuit het bovengenoemde sectorplan verder zijn uitgewerkt. Op 12 september is dit uitgebreid met het scenario 3 en 4. Zie onderstaand.

31-08-2022: Nieuws van de branchevereniging voor de kinderopvang: Compensatieregeling van de BSO sluiting voor ouders die geen KOT hadden aangevraagd >> https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5566660608

Isolatieduur bij positieve zelftest (Overheid website)
Actuele informatie COVID-19 (RIVM website)
COVID-19 Ziekteverschijnselen (RIVM website)