COVID-19 maatregelen in de kinderopvang

31-08-2022: Nieuws van de branchevereniging voor de kinderopvang: Compensatieregeling van de BSO sluiting voor ouders die geen KOT hadden aangevraagd >> https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5566660608

11-07-2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het aantal COVID-19 besmettingen neemt weer toe in Nederland. Ook binnen onze opvang zijn de eerste besmettingen onder medewerkers en kinderen weer een feit. Wij blijven de hygiënemaatregelen in acht nemen: handen wassen, niezen in de elleboog, ventileren en een zelftest doen bij klachten die passen bij COVID-19. Bij een positieve zelftest volgt minimaal 5 dagen isolatie. Een medewerker mag weer werken en een kind is weer welkom bij de opvang als deze, na 5 dagen isolatie, 24 uur klachtenvrij is. Als de klachten aanhouden duurt de isolatie tot maximaal 10 dagen.

De geldende richtlijnen vanuit de Overheid staan op deze webpagina. Deze zijn sinds eind mei niet meer gewijzigd. Wel zijn wij geïnformeerd over vier mogelijke scenario’s van fase verkoudheid tot worst case, waar wij ons op kunnen voorbereiden: https://ap.lc/Y0UoG (Overheid) of https://ap.lc/pIsWV (kinderopvangtotaal) en de lange termijn strategie van de Overheid: https://ap.lc/rEwpJ. De insteek: de opvang blijft open. Indien de richtlijnen veranderen of we in een andere fase terechtkomen, wordt u door ons geïnformeerd. 

Wij verzoeken u alert te zijn op klachten bij uw kind die passen bij COVID-19. Samen zorgen we voor het welzijn van iedereen bij onze opvang!

Met vriendelijke groet,

 

Directie Eigen&Wijzer

Mirjam Companjen

Janine Gerritsen

Informatiedocument Kinderopvang & COVID-19
Beslisboom (BOinK website)
Actuele informatie COVID-19 (RIVM website)
Isolatieduur bij positieve zelftest (Overheid website)