rens Tienhooven

Rens Tienhooven

Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp

Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

DKC de IJsbreker

Chrysantenstraat 28 (PO/KDV)
Chrysantenstraat 22 (BSO)
1031 HT Amsterdam
Website DKC De IJsbreker

LRK BSO 278760557
LRK PO/KDV 176498357

Rens Tienhooven

Regiomanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp

Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

DKC de IJsbreker

Chrysantenstraat 28 (PO/KDV)
Chrysantenstraat 22 (BSO)
1031 HT Amsterdam
Website DKC De IJsbreker

Kantoor: 035-5826035
Locatie: 020 636 96 43

LRK BSO 278760557
LRK PO/KDV 176498357

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Ieder kind heeft een mentor

    Ontwikkeling en welzijn staan centraal

logo dkc de ijsbreker amsterdam

Onderwijs en opvang bij DKC de IJsbreker

Dalton Kindcentrum voor kinderen van 0 -13 jaar

Daltonschool De IJsbreker en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer ontwikkelen samen Dalton Kind Centrum De IJsbreker. Op één locatie bieden onderwijs en opvang een doorgaande leer- en ontwikkellijn, vanuit één pedagogische visie, aan kinderen van 0 tot 13 jaar. (Talent)ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen, medewerkers en ouders staan centraal. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders bouwen samen aan de toekomst. In 2025 verhuist het DKC naar een prachtig nieuw pand aan ’t IJ!

Binnen het DKC (Dalton Kind Centrum) dat wij samen vormen bieden de pedagogisch medewerker van Eigen&Wijzer uitdagende buitenschoolse opvang (NSO en VSO) aan kinderen van ons DKC van 4-13 jaar, dagopvang (0-4 jaar) en peuteropvang en voorschool aan kinderen van 2-4 jaar. 

Dagopvang (0-4 jaar)

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen (Dagopvang 0-4 jaar) wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet.

Peuteropvang en Voorschool (2-4 jaar)

Bij de peuters werken we met thema’s (Herfst, Wonen, Verkeer, …). De activiteiten binnen het thema sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van de peuters en stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen met een VE indicatie krijgen bij de voorschool extra begeleiding. We houden een vast dagritme aan.  Kinderen voelen zich vertrouwd bij dit vaste ritme, zoals een kringactiviteit, spelen in de speelhoek, vaste eetmomenten, thema-activiteiten (bij voorkeur buiten), toiletmomenten en vrij spel.

De peuters worden tussen 08.30u en 14.30u opgevangen in de basisgroepen op de begane grond. De groepsruimte wordt na 14.30u gebruikt door de BSO groep 4-7 jaar. Bij de inrichting van de groepsruimte en het spelmateriaal is daarom rekening gehouden met de verschillende leeftijden. Voor de peuters zijn er kleine tafels en stoelen aanwezig zodat zij zelfstandig en op eigen initiatief kunnen spelen of werken aan een tafeltje. De speelhoeken met (natuurlijke) materialen voor alle leeftijden, dagen kinderen uit te spelen, te ontwikkelen en te ontspannen. Naast het schoolplein kunnen we voor de peuters gebruik maken van de speelzaal.

Buitenschoolse en voorschoolse opvang (4-13 jaar)

De Eigen&Wijzer pedagogisch medewerkers zetten zich in om de kinderen actief te laten ontspannen na schooltijd. Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door gericht activiteiten aan te bieden. Wij werken met kinderparticipatie wat betekent dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO programma. Welke activiteiten vinden zij leuk? Welke uitjes willen zij ondernemen? Zijn er workshops (van externe partijen) die voor nog meer verdieping kunnen zorgen? Bij aanvang van de BSO start ieder kind op de eigen basisgroep met een gezond snackmoment. Daarna is er een georganiseerde activiteit of workshop, binnen of buiten op het schoolplein. Uiteraard is er ook volop tijd en ruimte voor ontspanning, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en eventueel huiswerk te maken.

Kinderen van de BSO groep 4-7 jaar worden opgevangen in de basisgroepen op de begane grond. Bij de inrichting van de groepsruimten en het spelmateriaal is rekening gehouden met de verschillende leeftijden. De grote tafel is ideaal om aan te eten en gezamenlijke activiteiten aan uit te voeren. De speelhoeken met (natuurlijke) materialen voor alle leeftijden, dagen kinderen uit te spelen, te ontwikkelen en te ontspannen. Er is ruimte voor maximaal 2×20 kindplaatsen.

De kinderen van 7 jaar en ouder worden opgevangen in de groepsruimte op de 1e verdieping en in de groepsruimte om de 2e verdieping. Beide groepen beschikken over maximaal 12 kindplaatsen. Voor hen is uitdagender spelmateriaal aanwezig en wordt interactie gestimuleerd tijdens activiteiten en workshops.

Tijdens de vakanties stellen alle BSO’s van Eigen&Wijzer een uniek VakantieZotheid programma samen. Naast uitdagende activiteiten staan er leuke uitstapjes op het programma. We gaan spoorzoeken met een picknick, leren nieuwe vaardigheden tijdens creatieve workshops en maken zelf de lekkerste taarten. Door ook te zorgen voor genoeg ontspanning en kinderen hun eigen keuzes te laten maken krijgen de kinderen het unieke vakantiegevoel.

Bij de VSO starten kinderen gezellig samen de dag. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind voor de start van het onderwijs is overdragen aan de leerkracht.

Openingstijden

NSO: ma/di/do: 14.45-18.30u | wo/vr: 12.30-18.30u
VSO: ma-vr: 07.30-08.30u
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u
PO: ma/di/do: 08.30-14.30u | wo/vr: 08.30-12.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u
PO: ma/di/do: 08.30-14.30u | wo/vr: 08.30-12.30u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
DKC-sluitingsdag: vrijdag 14 juni 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in