Denise Kappelle locatiecoordinator de IJsbreker Amsterdam

Denise Kappelle

Locatie coördinator
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 020 636 96 43

DKC de IJsbreker

Chrysantenstraat 28
1031 HT Amsterdam

LRK BSO 314671845
LRK PO 176498357

Denise Kappelle

Locatie coördinator
Kantoor: 035-5826035

DKC de IJsbreker

Chrysantenstraat 28
1031 HT Amsterdam

Kantoor: 035-5826035
Locatie: 020 636 96 43

LRK BSO 314671845
LRK PO 176498357

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

Meer informatie

Openingstijden

NSO: ma/di/do: 14.45-18.30u | wo/vr: 12.30-18.30u
VSO: ma-vr: 07.30-08.30u
PO: ma/di/do: 08.30-14.30u | wo/vr: 08.30-12.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.
PO: ma/di/do: 08.30-14.30u | wo/vr: 08.30-12.30u

Sluitingsdagen 2022

IKC-dag; donderdag 14 april

2e Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Onderwijs en opvang bij DKC de IJsbreker

Dalton Kindcentrum voor kinderen van 2 -13 jaar

logo dkc de ijsbreker amsterdamDaltonschool De IJsbreker en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer ontwikkelen samen Dalton Kind Centrum De IJsbreker. Op één locatie bieden onderwijs en opvang een doorgaande leer- en ontwikkellijn, vanuit één pedagogische visie, aan kinderen van 2 tot 13 jaar. (Talent)ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen, medewerkers en ouders staan centraal. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders bouwen samen aan de toekomst. In 2025 verhuist het DKC naar een prachtig nieuw pand aan ’t IJ!

Binnen het DKC (Dalton Kind Centrum) dat wij samen vormen bieden de pedagogisch medewerker van Eigen&Wijzer uitdagende buitenschoolse opvang (NSO en VSO) aan kinderen van 4-13 jaar aan en peuteropvang en voorschool aan kinderen van 2-4 jaar. Binnenkort wordt dit uitgebreid met dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar.

Peuteropvang en Voorschool

Bij de peuters werken we met thema’s (Herfst, Wonen, Verkeer, …). De activiteiten binnen het thema sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van de peuters en stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen met een VE indicatie krijgen bij de voorschool extra begeleiding. We houden een vast dagritme aan.  Kinderen voelen zich vertrouwd bij dit vaste ritme, zoals een kringactiviteit, spelen in de speelhoek, vaste eetmomenten, thema-activiteiten (bij voorkeur buiten), toiletmomenten en vrij spel.

De peuters worden tussen 08.30u en 14.30u opgevangen in de basisgroepen op de begane grond. Er is ruimte voor maximaal 16 kindplaatsen. De groepsruimte wordt na 14.30u gebruikt door de BSO groep 4-7 jaar. Bij de inrichting van de groepsruimte en het spelmateriaal is daarom rekening gehouden met de verschillende leeftijden. Voor de peuters zijn er kleine tafels en stoelen aanwezig zodat zij zelfstandig en op eigen initiatief kunnen spelen of werken aan een tafeltje. De speelhoeken met (natuurlijke) materialen voor alle leeftijden, dagen kinderen uit te spelen, te ontwikkelen en te ontspannen. Naast het schoolplein kunnen we voor de peuters gebruik maken van de speelzaal.

NSO/VSO

De Eigen&Wijzer pedagogisch medewerkers zetten zich in om de kinderen actief te laten ontspannen na schooltijd. Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door gericht activiteiten aan te bieden. Wij werken met kinderparticipatie wat betekent dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO programma. Welke activiteiten vinden zij leuk? Welke uitjes willen zij ondernemen? Zijn er workshops (van externe partijen) die voor nog meer verdieping kunnen zorgen? Bij aanvang van de BSO start ieder kind op de eigen basisgroep met een gezond snackmoment. Daarna is er een georganiseerde activiteit of workshop, binnen of buiten op het schoolplein. Uiteraard is er ook volop tijd en ruimte voor ontspanning, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en eventueel huiswerk te maken.

Kinderen van de BSO groep 4-7 jaar worden opgevangen in de basisgroepen op de begane grond. Bij de inrichting van de groepsruimten en het spelmateriaal is rekening gehouden met de verschillende leeftijden. De grote tafel is ideaal om aan te eten en gezamenlijke activiteiten aan uit te voeren. De speelhoeken met (natuurlijke) materialen voor alle leeftijden, dagen kinderen uit te spelen, te ontwikkelen en te ontspannen. Er is ruimte voor maximaal 2×20 kindplaatsen.

De kinderen van 7 jaar en ouder worden opgevangen in de groepsruimte op de 1e verdieping en in de groepsruimte om de 2e verdieping. Beide groepen beschikken over maximaal 12 kindplaatsen. Voor hen is uitdagender spelmateriaal aanwezig en wordt interactie gestimuleerd tijdens activiteiten en workshops.

Bij de VSO starten kinderen gezellig samen de dag.

IEDER KIND EEN EIGEN MENTOR

Bij de opvang heeft ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de OuderApp, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen/behoeften aan meer uitdaging en de overdracht naar het onderwijs.

VAKANTIEZOTHEID

Tijdens de vakanties stellen alle BSO’s van Eigen&Wijzer een uniek VakantieZotheid programma samen. Naast uitdagende activiteiten staan er leuke uitstapjes op het programma. We gaan spoorzoeken met een picknick, leren nieuwe vaardigheden tijdens creatieve workshops en maken zelf de lekkerste taarten. Iedere vakantie heeft een thema; circus, theater, strand. Door ook te zorgen voor genoeg ontspanning en kinderen hun eigen keuzes te laten maken krijgen de kinderen het unieke vakantiegevoel.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Ouders kunnen kiezen uit bij Eigen&Wijzer bekende opvangpakketten, waarin wij mee proberen te denken aan de opvangbehoefte van iedere ouder. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; zoals het bieden van een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen, enzovoort.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in