Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen

Wilt u structureel van opvangdag veranderen met uw kind(eren), dien dan een verzoek in bij onze medewerkers van de KlantWijzer; planning@eigen-en-wijzer.nl. Aan de hand van de beschikbaarheid op de groep wordt bepaald of en wanneer de gewenste verandering mogelijk is. Indien de wijziging tot een toename of afname van het aantal opvangdagen leidt, wordt een contract wijziging opgesteld.

Incidenteel kan een vaste opvang dag worden gewisseld of een extra dag worden aangevraagd. De vaste pedagogisch medewerkers van de groep van uw kan u informeren over de mogelijkheden.

Extra opvang dag aanvragen

De aanvraag voor een extra dag wordt vastgelegd op het formulier ‘aanvraag extra dag kinderdagopvang/BSO’. Wanneer de aanvraag gehonoreerd kan worden laat de pedagogisch medewerker dit zo spoedig mogelijk weten. De extra dag wordt dan tegen het vaste dagtarief in rekening gebracht.

Ruilen van dagen

Een ruiling van dag wordt aangevraagd bij de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind. Per locatie gelden hier regels voor wat betreft de termijn waarbinnen de ruildag plaats moet vinden. De pedagogisch medewerker kan u hier meer over vertellen. Voor iedere locatie geldt dat het een vereiste is dat er op de gewenste dag plaats is op de groep.

Eigen&Wijzer biedt tijdens studiedagen van leerkrachten extra opvang aan bij de BSO. De kosten voor de opvang tijdens studiedagen zijn opgenomen in het maandtarief wanneer gebruik wordt gemaakt van het Voordeelpakket. Bij andere pakketten worden afgenomen studiedagen apart in rekening gebracht.

Studiedagen worden opgegeven via het online vakantieformulier tot de eerst volgende vakantie. Ook wanneer kinderen niet naar de BSO komen horen wij dit graag! Zo kunnen wij onze medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten en de beste opvang bieden.

Indien er drie of minder kinderen worden opgegeven voor opvang tijdens een studiedag, dan kan er worden besloten om geen opvang te verzorgen. Ouders/verzorgers worden hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte gebracht.

Margedagen zijn schoolvrije dagen/dagdelen (los van de studiedagen). Kinderen kunnen worden opgevangen bij de BSO indien de margedag valt op een dag dat uw kind naar de BSO komt. Margedagen worden apart in rekening gebracht en vallen niet binnen een pakket. Dit betekent dat de uren van reguliere schooltijden extra in rekening worden gebracht. De normale opvanguren in de BSO uren zijn natuurlijk al betaald.

Voorafgaand aan de vakantie willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen. Een aantal weken voor de vakantie ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin informatie over de opvang tijdens de vakantie, het vakantiezotheidsprogramma met de activiteiten en workshops die wij organiseren tijdens de vakantie en een link naar het online aanvraagformulier. Ouders/verzorgers geven via het online aanvraagformulier aan of hun kind de BSO wel of niet zal bezoeken tijdens de vakantie. Ook wanneer een kind niet naar de BSO komt tijdens de vakantie verzoeken wij ouders/verzorgers vriendelijk dit via het online aanvraagformulier aan ons door te geven. Via het aanvraagformulier wordt ook aangeven welke extra dagen of ruildagen wenselijk zijn en of er gebruik zal worden gemaakt van de VSO. Extra afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht.