Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen

Het structureel afnemen van een extra dag vraagt u telefonisch aan bij onze medewerkers van KlantWijzer via 035-5826035. Wanneer de afname van een extra dag mogelijk is ontvangt u een bevestiging per email met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Het opzeggen van een opvang dag geeft u per email door: planning@eigen-en-wijzer.nl. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt een bevestiging van de opzegging per email met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Incidenteel kan een vaste opvang dag worden geruild binnen 4 weken. Een extra dag kan  worden aangevraagd via de Ouderapp of bij de vaste pedagogisch medewerker(s) van de groep van uw kind. Deze bekijkt of er beschikbaarheid is om aan uw verzoek te voldoen en bevestigt dit aan u persoonlijk.

Voorafgaand aan de vakantie willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen. Een aantal weken voor de vakantie ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin informatie over de opvang tijdens de vakantie, het vakantiezotheidsprogramma met de activiteiten en workshops die wij organiseren tijdens de vakantie en het verzoek uw kind aan te melden voor de vakantie. Ook wanneer een kind niet naar de BSO komt tijdens de vakantie horen wij dit graag, zodat wij kunnen zorgen voor de beste inzet van onze medewerkers. Indien kinderen normaliter naar de VSO komen, dan is deze mogelijkheid ook beschikbaar in de vakantie, mits doorgegeven conform de instructies in de e-mail. Ook ouders/verzorgers met een Schoolpakket kunnen opvang voor hun kind(eren) afnemen in de vakantie. De extra afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht.

Eigen&Wijzer biedt tijdens studiedagen van leerkrachten extra opvang aan bij de BSO. De kosten voor de opvang tijdens studiedagen zijn opgenomen in het maandtarief wanneer gebruik wordt gemaakt van het Voordeelpakket. Bij andere pakketten worden afgenomen studiedagen apart in rekening gebracht.

U ontvangt twee keer per jaar per e-mail instructies hoe u uw kind kun opgeven voor de studiedagen die komen gaan. Ook wanneer kinderen niet naar de BSO komen horen wij dit graag! Zo kunnen wij onze medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten en de beste opvang bieden.

Indien er drie of minder kinderen worden opgegeven voor opvang tijdens een studiedag, dan kan er worden besloten om geen opvang te verzorgen. Ouders/verzorgers worden hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte gebracht.