Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen

Het structureel afnemen van een extra dag kan telefonisch (035-5826035) aangevraagd worden bij de planningsmedewerkers. Wanneer de afname van een extra dag mogelijk is ontvangt de ouder een bevestiging per email met als bijlage een aangepaste urenopgave. Het opzeggen van een opvangdag moet schriftelijk (per email: planning@eigen-en-wijzer.nl). Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. De ouder ontvangt een bevestiging van de opzegging per email met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Incidenteel kan een vaste opvang dag worden gewisseld of een extra dag worden aangevraagd. De vaste pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind kan u informeren over de mogelijkheden.

Extra opvangdag aanvragen

De aanvraag voor een extra dag wordt vastgelegd op het formulier ‘aanvraag extra dag kinderdagopvang/BSO’. Wanneer de aanvraag gehonoreerd kan worden laat de pedagogisch medewerker dit zo spoedig mogelijk weten. De extra dag wordt dan tegen het vaste dagtarief in rekening gebracht.

Ruilen van dagen

Een ruiling van dag wordt aangevraagd bij de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind. Een dag ruilen kan binnen 4 weken ongeacht de reden en alleen op basis van beschikbaarheid.

Voorafgaand aan de vakantie willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen. Een aantal weken voor de vakantie ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin informatie over de opvang tijdens de vakantie, het vakantiezotheidsprogramma met de activiteiten en workshops die wij organiseren tijdens de vakantie en het verzoek uw kind aan te melden voor de vakantie. Ook wanneer een kind niet naar de BSO komt tijdens de vakantie horen wij dit graag, zodat wij kunnen zorgen voor de beste inzet van onze medewerkers. Indien kinderen normaliter naar de VSO komen, dan is deze mogelijkheid ook beschikbaar in de vakantie, mits doorgegeven conform de instructies in de e-mail. Ook ouders/verzorgers met een Schoolpakket kunnen opvang voor hun kind(eren) afnemen in de vakantie. De extra afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht.

Eigen&Wijzer biedt tijdens studiedagen van leerkrachten extra opvang aan bij de BSO. De kosten voor de opvang tijdens studiedagen zijn opgenomen in het maandtarief wanneer gebruik wordt gemaakt van het Voordeelpakket. Bij andere pakketten worden afgenomen studiedagen apart in rekening gebracht.

U ontvangt twee keer per jaar per e-mail instructies hoe u uw kind kun opgeven voor de studiedagen die komen gaan. Ook wanneer kinderen niet naar de BSO komen horen wij dit graag! Zo kunnen wij onze medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten en de beste opvang bieden.

Indien er drie of minder kinderen worden opgegeven voor opvang tijdens een studiedag, dan kan er worden besloten om geen opvang te verzorgen. Ouders/verzorgers worden hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte gebracht.

Margedagen zijn schoolvrije dagen/dagdelen (los van de studiedagen). Kinderen kunnen worden opgevangen bij de BSO indien de margedag valt op een dag dat uw kind normaliter naar de BSO komt. Margedagen worden apart in rekening gebracht en vallen niet binnen een pakket. Dit betekent dat de uren van reguliere schooltijden extra in rekening worden gebracht. De normale opvanguren in de BSO uren zijn al betaald.