Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen

Indien u een vraag heeft over de Eigen&Wijzer OuderApp of ervaart u een probleem, neemt u dan contact met ons op via ouderapp@eigenenwijzer.nl.

De handleiding en de veel gestelde vragen vindt u op de Eigen&Wijzer OuderApp webpagina.

Het structureel afnemen van een extra opvang dag(en) vraagt u telefonisch aan bij onze medewerkers van KlantWijzer via 035-5826035 of per e-mail via planning@eigenenwijzer.nl. Wanneer de afname van een extra dag(en) mogelijk is ontvangt u een bevestiging per e-mail met eventueel als bijlage een aangepaste urenopgave.

Het opzeggen van een opvang dag(en) geeft u per e-mail door: planning@eigenenwijzer.nl onder vermelding van de volledige naam en opvanglocatie van uw kind(eren). Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt een bevestiging van de opzegging per e-mail met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Incidenteel kan een vaste opvang dag(en) worden geruild binnen een periode van 4 weken (in de vakantie kunt u ruilen binnen dezelfde vakantie of voor een studiedag die binnen de 4 weken valt). Bij ruilen kennen wij als voorwaarden dat dit op basis gaat van het inzetten van uren/dagdelen van gelijke duur; een dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag, en ruilen is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. De pedagogisch medewerker bekijkt of er beschikbaarheid is om aan uw verzoek te voldoen. De status van uw verzoek ziet u terug in de Eigen&Wijzer OuderApp (Handleiding Eigen&Wijzer OuderApp).

Eigen&Wijzer OuderApp dag ruilen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van uw aanvragen in de Eigen&Wijzer OuderApp. 

Een extra dag(en) vraagt u aan via de Eigen&Wijzer Ouderapp of bij de vaste pedagogisch medewerker(s) van de groep van uw kind. Deze bekijkt of er beschikbaarheid is om aan uw verzoek te voldoen. De status van uw verzoek ziet u terug in de Eigen&Wijzer OuderApp (Handleiding Eigen&Wijzer OuderApp).

De extra opvang kan tot een week voor de geplande opvangdatum worden geannuleerd zonder extra kosten. Bij annulering binnen een week kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Eigen&Wijzer OuderApp Extra dag afnemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van uw aanvragen in de Eigen&Wijzer OuderApp. 

Voorafgaand aan de vakantie willen we graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen, zodat wij kunnen zorgen voor de beste inzet van onze medewerkers en met de uitjes die wij organiseren. Een aantal weken voor de vakantie ontvangen ouders/verzorgers informatie over de opvang tijdens de vakantie, het vakantiezotheidsprogramma met de activiteiten en workshops die wij organiseren tijdens de vakantie.

U gaat op vakantie:

 • u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer dagen in de vakantie, dan registreert u uw kind(eren) ruim van tevoren op vakantie in de Eigen&Wijzer OuderApp. Let op, als u uw kind op vakantie meldt dan is het niet meer mogelijk deze dag later in te halen. In vakanties bouwt u geen tegoed op.
 • u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer dagen, maar u wilt deze dag(en) wel op een later moment in dezelfde vakantie (of voor een studiedag binnen de 4wk) alsnog inzetten, dan dient u een ruilverzoek in, in de Eigen&Wijzer OuderApp. Deze service wordt u geboden op basis van beschikbaarheid en geeft geen garantie. Uiterlijk een week voor aanvang van de vakantie ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden.
 • u maakt gebruik van het Eigen&Wijzer Vakantiepakket: In de Eigen&Wijzer OuderApp staat het tegoed dat u beschikbaar heeft voor opvang tijdens vakanties en studiedagen. U registreert zelf de gewenste opvangdagen  in de Eigen&Wijzer OuderApp door een Extra dag aan te vragen.
  • De opvangdagen die u ten minste 4 weken voor aanvang van de vakantie indient worden direct goedgekeurd en daarmee is de opvangdag gegarandeerd;
  • De opvangdagen die u binnen 4 weken voor aanvang van de vakantie indient worden niet direct goedgekeurd. Houdt u de Eigen&Wijzer OuderApp in de gaten om te zien of uw aanvraag geaccepteerd dan wel afgewezen is.
 • U maakt gebruik van het Eigen&Wijzer Schoolpakket: ook met een Schoolpakket is het mogelijk in de vakantie toch opvang af te nemen door een Extra Dag aan te vragen in de Eigen&Wijzer OuderApp. De extra afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht. Houdt u de Eigen&Wijzer OuderApp in de gaten om te zien of uw aanvraag geaccepteerd dan wel afgewezen is. 

Handleiding Vakantiedagen aanvragen 

VSO

Indien kinderen normaliter naar de VSO komen, dan is deze mogelijkheid ook beschikbaar in de vakantie, mits vooraf doorgegeven.

Eigen&Wijzer biedt tijdens studiedagen van leerkrachten extra opvang aan bij de BSO. De kosten voor de opvang tijdens studiedagen zijn opgenomen in het maandtarief wanneer gebruik wordt gemaakt van het Voordeelpakket. Ouders met een vakantiepakket kunnen hun tegoed inzetten voor een studiedag door tijdig een Extra Dag aan te vragen in de Eigen&Wijzer OuderApp. Bij andere pakketten worden afgenomen studiedagen apart in rekening gebracht. Ook deze ouders vragen opvang aan door een Extra dag aan te vragen in de Eigen&Wijzer OuderApp.

Handleiding Eigen&Wijzer OuderApp

U ontvangt twee keer per jaar per e-mail instructies hoe u uw kind kun opgeven voor de studiedagen die komen gaan. Ook wanneer kinderen niet naar de BSO komen op de studiedag horen wij dit graag! Zo kunnen wij onze medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten en de beste opvang bieden.

Indien er drie of minder kinderen worden opgegeven voor opvang tijdens een studiedag, dan kan er worden besloten om geen opvang te verzorgen. Ouders/verzorgers worden hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte gebracht.

U meldt uw kind ziek of afwezig via de Eigen&Wijzer Ouderapp.

Tegelijk met deze melding wordt er automatisch een tegoed voor uw kind aangemaakt, mits deze registratie tijdig wordt gedaan.

 • Dagopvang en peuteropvang: de afmelding moet uiterlijk één uur na de openingstijd van de locatie zijn geregistreerd in de Eigen&Wijzer OuderApp.
 • Buitenschoolse opvang: de afmelding moet uiterlijk 2 uur voor de aanvangstijd zijn geregistreerd in de Eigen&Wijzer OuderApp.

Dit tegoed is zichtbaar in de Ouderapp. Zo behoudt u het overzicht en kunt u het tegoed inzetten voor het aanvragen van extra opvang. Wij hebben als voorwaarde dat dit op basis gaat van het inzetten van uren/dagdelen van gelijke duur; een dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag, en is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Lukt het ziekmelden of afwezig melden via de Ouderapp niet of is uw kind langdurig ziek, neemt u dan telefonisch contact op met de locatie.

Indien u geen gebruik maakt van het tegoed binnen een periode van 4 weken, dan vervalt het tegoed.

Het aanbieden van het inhalen van ziekte- of afwezigheidsdag is een service die wij graag extra aanbieden op basis van beschikbaarheid. We beseffen dat het tegoed niet altijd kan worden benut. Met het gebruik van de Ouderapp krijgen we sneller en beter inzicht in de afwezigheid van kinderen. Als een kind afwezig wordt gemeld, betekent dit een mogelijkheid om een ander kind extra te plaatsen. Met het inzetten van het tegoed verwachten wij dat er meer mogelijkheden ontstaan om kinderen extra te plaatsen. Zo helpen wij elkaar.

Handleiding Eigen&Wijzer OuderApp

afwezigheid Eigen&Wijzer OuderApp

 

Regels omtrent het inzetten van tegoed

 • U ontvangt tegoed wanneer u uw kind tijdig ziek of afwezig meldt (zie tabblad Ziek of afwezig).
 • Opgebouwd tegoed verloopt na 4 weken.
 • Inzetten van tegoed is op basis van beschikbaarheid.
 • Tegoed dat u heeft opgebouwd met een dag afwezigheid is weer in te zetten voor een andere hele dag. Hetzelfde geldt voor halve dagen.
 • Het is niet mogelijk om tegoed in te zetten voor een uur extra opvang.
 • Meldt u uw kind op vakantie dan ontvangt u geen tegoed.

Specifieke informatie over het ontvangen van tegoed kunt u lezen op de andere tabbladen.

Wanneer ontvangt u tegoed