Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen

Het structureel afnemen van een extra dag vraagt u telefonisch aan bij onze medewerkers van KlantWijzer via 035-5826035. Wanneer de afname van een extra dag mogelijk is ontvangt u een bevestiging per email met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Het opzeggen van een opvang dag geeft u per email door: planning@eigen-en-wijzer.nl. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt een bevestiging van de opzegging per email met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Incidenteel kan een vaste opvang dag worden geruild binnen 4 weken. Een extra dag kan  worden aangevraagd via de Ouderapp of bij de vaste pedagogisch medewerker(s) van de groep van uw kind. Deze bekijkt of er beschikbaarheid is om aan uw verzoek te voldoen en bevestigt dit aan u persoonlijk.

Tijdelijke aanpak ruilen a.g.v. COVID-19:

Wij proberen er alles aan te doen om op uw ruilverzoeken akkoord te geven,maar u begrijpt dat dit ook nu steeds lastiger wordt i.v.m. de strakke bezetting op onze groepen. Omdat we ook met u mee willen denken wordt de termijn van ruilen tijdelijk verruimd van 4 naar 8 weken (de OuderApp houdt hier rekening mee) in coronatijd bij afmelding van uw kind(eren) en 6 maanden in geval van sluiting. Ook hierbij geldt wel dat dit op basis van beschikbaarheid is. Wij hopen op uw begrip indien het ons niet lukt om aan uw verzoek te voldoen.

Voorafgaand aan de vakantie willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen. Een aantal weken voor de vakantie ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin informatie over de opvang tijdens de vakantie, het vakantiezotheidsprogramma met de activiteiten en workshops die wij organiseren tijdens de vakantie en het verzoek uw kind aan te melden voor de vakantie. Ook wanneer een kind niet naar de BSO komt tijdens de vakantie horen wij dit graag, zodat wij kunnen zorgen voor de beste inzet van onze medewerkers. Indien kinderen normaliter naar de VSO komen, dan is deze mogelijkheid ook beschikbaar in de vakantie, mits doorgegeven conform de instructies in de e-mail. Ook ouders/verzorgers met een Schoolpakket kunnen opvang voor hun kind(eren) afnemen in de vakantie. De extra afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht.

Eigen&Wijzer biedt tijdens studiedagen van leerkrachten extra opvang aan bij de BSO. De kosten voor de opvang tijdens studiedagen zijn opgenomen in het maandtarief wanneer gebruik wordt gemaakt van het Voordeelpakket. Bij andere pakketten worden afgenomen studiedagen apart in rekening gebracht.

U ontvangt twee keer per jaar per e-mail instructies hoe u uw kind kun opgeven voor de studiedagen die komen gaan. Ook wanneer kinderen niet naar de BSO komen horen wij dit graag! Zo kunnen wij onze medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten en de beste opvang bieden.

Indien er drie of minder kinderen worden opgegeven voor opvang tijdens een studiedag, dan kan er worden besloten om geen opvang te verzorgen. Ouders/verzorgers worden hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte gebracht.

U meldt uw kind ziek via de Eigen&Wijzer Ouderapp.

Tegelijk met de ziekmelding wordt er automatisch een tegoed voor uw kind aangemaakt. Dit tegoed is zichtbaar in de Ouderapp. Zo behoudt u het overzicht en kunt u het tegoed inzetten voor het aanvragen van extra opvang. Lukt het ziekmelden via de Ouderapp niet of is uw kind langdurig ziek, neemt u dan telefonisch contact op met de locatie. Ook als u uw kind telefonisch ziekmeldt bij de pedagogisch medewerker wordt deze ziekmelding zichtbaar als tegoed in de Ouderapp.

Binnen Eigen&Wijzer hanteren wij de mogelijkheid om binnen 4 weken dagdelen te ruilen of ziektedagen in te zetten voor extra opvang op basis van beschikbaarheid. Het inzetten van de uren gaat per dagdeel van gelijke duur, een dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag. Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en goedgekeurd indien er een plek beschikbaarheid is. U kunt dit terugzien in de Ouderapp.

Indien u geen gebruik maakt van het tegoed binnen 4 weken, dan vervalt het tegoed. Het aanbieden van het inhalen van ziektedag is een service die wij graag extra aanbieden op basis van beschikbaarheid. We beseffen dat het tegoed niet altijd kan worden benut. Met het gebruik van de Ouderapp krijgen we sneller en beter inzicht in de afwezigheid van kinderen. Als een kind afwezig wordt gemeld betekent dit een mogelijkheid om een ander kind extra te plaatsen. Met het inzetten van het tegoed verwachten wij dat er meer mogelijkheden ontstaan om kinderen extra te plaatsen. Zo helpen wij elkaar.