Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen

Indien u een vraag heeft over Konnect of ervaart u een probleem, neemt u dan contact met ons op via ouderapp@eigenenwijzer.nl.

De handleidingen vindt u op de Konnect OuderApp webpagina.

Het aanbieden van tegoed is een service die wij extra aanbieden op basis van beschikbaarheid.

Het structureel afnemen van een extra opvang dag(en) vraagt u telefonisch aan bij onze medewerkers van KlantWijzer via 035-5826035 of per e-mail via planning@eigenenwijzer.nl. Wanneer de afname van een extra dag(en) mogelijk is ontvangt u een bevestiging per e-mail met eventueel als bijlage een aangepaste urenopgave.

Het opzeggen van een opvang dag(en) geeft u per e-mail door: planning@eigenenwijzer.nl onder vermelding van de volledige naam en opvanglocatie van uw kind(eren). Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. U ontvangt een bevestiging van de opzegging per e-mail met als bijlage een aangepaste urenopgave.

Incidenteel kan een vaste opvang dag(en) worden ‘geruild’ binnen een periode van 4 weken (in de vakantie kunt u ruilen binnen dezelfde vakantie of voor een studiedag die binnen de 4 weken valt).

U meldt uw kind af in Konnect, u ontvangt tegoed en u vraagt een nieuwe opvangdag aan.

Opvang aanvragen gaat op voorwaarden dat dit op basis gaat van het inzetten van uren/dagdelen van gelijke duur; een dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag (een vakantiedag mag worden ingezet voor een vakantiedag of een studiedag binnen 4 weken), en opvang aanvragen is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.

De coördinator bekijkt of er beschikbaarheid is om aan uw verzoek te voldoen. De status van uw verzoek ziet u terug in Konnect.

Een extra dag(en) vraagt u aan via Konnect. De coördinator bekijkt of er beschikbaarheid is om aan uw verzoek te voldoen. De status van uw verzoek ziet u terug in Konnect.

De extra opvang kan tot een week voor de geplande opvangdatum worden geannuleerd zonder extra kosten.

 • Heeft u extra opvang aangevraagd op basis van tegoed en annuleert u deze aanvraag binnen een week voor aanvang van de extra opvang (ziek/afwezig/vakantie) in de Konnect ouderapp, dan ontvangt u tegoed. 
 • Heeft u extra opvang aangevraagd op basis van facturatie en annuleert u deze aanvraag binnen een week voor aanvang van de extra opvang (ziek/afwezig/vakantie) in de Konnect ouderapp, dan ontvangt u van ons een factuur en u ontvangt tegoed. 
 • U ontvangt alleen tegoed wanneer de afmeldingen/annulering (ziek/afwezig/vakantie) tijdig is geregistreerd in de Konnect ouderapp. (KDV/PO binnen 1u na start opvang, BSO in schoolweken; 2u voor opening opvang, BSO in vakantieweken; binnen 1 u na start opvang) 

Voorafgaand aan de vakantie willen we graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die wij mogen opvangen, zodat wij kunnen zorgen voor de beste inzet van onze medewerkers en met de uitjes die wij organiseren. Een aantal weken voor de vakantie ontvangen ouders/verzorgers informatie over de opvang tijdens de vakantie, het vakantiezotheidsprogramma met de activiteiten en workshops die wij organiseren tijdens de vakantie.

U gaat op vakantie:

 • u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer dagen in de vakantie, dan registreert u uw kind(eren) ruim van tevoren op vakantie in Konnect. U ontvangt tegoed, dit is inzetbaar voor een andere vakantiedag of studiedag binnen 4 weken, op basis van beschikbaarheid.
 • u wilt geen gebruik maken van de opvang op één of meer dagen, maar u wilt deze dag(en) wel op een later moment in dezelfde vakantie (of voor een studiedag binnen de 4wk) alsnog inzetten. U meldt uw kind afwezig, u ontvangt tegoed, u vraagt een extra opvangdag aan. Indien er beschikbaarheid is wordt uw aanvraag goedgekeurd (tegoed is een service en wordt u geboden op basis van beschikbaarheid, een aanvraag geeft geen garantie). Uiterlijk een dag voor aanvang van extra aangevraagde dag, ontvangt u van ons bericht in Konnect over de mogelijkheden.
 • u maakt gebruik van het Eigen&Wijzer Hele Dagenpakket (Vakantiepakket): In Konnect staat het tegoed dat u beschikbaar heeft voor opvang tijdens vakanties en studiedagen. U registreert zelf de gewenste opvangdagen in Konnect door een opvangdag aan te vragen.
  • De opvang die u ten minste 4 weken voor aanvang van de vakantie indient wordt direct goedgekeurd en daarmee is de opvangdag gegarandeerd;
  • De opvang die u binnen 4 weken voor aanvang van de vakantie indient wordt niet direct goedgekeurd en wordt behandeld op basis van beschikbaarheid. Houdt u Konnect in de gaten om te zien of uw aanvraag geaccepteerd dan wel afgewezen is.
 • U maakt gebruik van het Eigen&Wijzer Schoolpakket: ook met een Schoolpakket is het mogelijk in de vakantie toch opvang af te nemen door een opvangdag aan te vragen in Konnect. De extra afgenomen vakantiedagen worden apart in rekening gebracht. Houdt u Konnect in de gaten om te zien of uw aanvraag geaccepteerd dan wel afgewezen is. 

VSO

Indien kinderen normaliter naar de VSO komen, dan is deze mogelijkheid ook beschikbaar in de vakantie, mits vooraf aangevraagd.

Eigen&Wijzer biedt tijdens studiedagen van leerkrachten extra opvang aan bij de BSO. Let op: dit geldt niet voor schoolsluitingsdagen of wanneer de school eerder sluit vanwege festiviteiten!

De kosten voor de opvang tijdens studiedagen zijn opgenomen in het maandtarief wanneer gebruik wordt gemaakt van het Voordeelpakket. Ouders met een Hele Dagen pakket (vakantiepakket) kunnen hun tegoed inzetten voor een studiedag door tijdig een opvangdag aan te vragen in Konnect. Bij andere pakketten worden afgenomen studiedagen apart in rekening gebracht. Ook deze ouders vragen opvang aan door een opvangdag aan te vragen in Konnect.

Ook wanneer kinderen niet naar de BSO komen op de studiedag horen wij dit graag! Zo kunnen wij onze medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten en de beste opvang bieden.

Indien er drie of minder kinderen worden opgegeven voor opvang tijdens een studiedag, dan kan er worden besloten om geen opvang te verzorgen. Ouders/verzorgers worden hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte gebracht.

U meldt uw kind ziek of afwezig via Konnect.

Tegelijk met deze melding wordt er automatisch een tegoed voor uw kind aangemaakt, mits deze registratie tijdig wordt gedaan.

 • Dagopvang en peuteropvang: de afmelding moet uiterlijk één uur na openingstijd van de locatie zijn geregistreerd in Konnect. Dit geldt 52 weken per jaar.
 • Buitenschoolse opvang: de afmelding moet uiterlijk 2 uur voor de aanvangstijd zijn geregistreerd in Konnect. In vakanties moet de afmelding uiterlijk 1 u na opening BSO zijn geregistreerd in Konnect

Dit tegoed is zichtbaar in Konnect. Zo behoudt u het overzicht en kunt u het tegoed inzetten voor het aanvragen van extra opvang. Wij hebben als voorwaarde dat dit op basis gaat van het inzetten van uren/dagdelen van gelijke duur; een dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag, en is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Lukt het ziekmelden of afwezig melden via Konnect niet, neemt u dan telefonisch contact op met de locatie. Let op: u ontvangt dan geen tegoed.

Is uw kind langdurig ziek, neemt u dan telefonisch contact op met de locatie.

Indien u geen gebruik maakt van het tegoed binnen een periode van 4 weken, dan vervalt het tegoed.

Het aanbieden van het inhalen van ziekte- of afwezigheidsdag is een service die wij graag extra aanbieden op basis van beschikbaarheid. We beseffen dat het tegoed niet altijd kan worden benut. Met het gebruik van Konnect krijgen we sneller en beter inzicht in de afwezigheid van kinderen. Als een kind afwezig wordt gemeld, betekent dit een mogelijkheid om een ander kind extra te plaatsen. Met het inzetten van het tegoed verwachten wij dat er meer mogelijkheden ontstaan om kinderen extra te plaatsen. Zo helpen wij elkaar.

Regels omtrent het inzetten van tegoed

 • U ontvangt tegoed wanneer u uw kind tijdig ziek of afwezig meldt (zie tabblad Ziek of afwezig).
 • Opgebouwd tegoed verloopt na 4 weken.
 • Inzetten van tegoed is op basis van beschikbaarheid.
 • Tegoed dat u heeft opgebouwd met een dag afwezigheid is weer in te zetten voor een andere hele dag. Hetzelfde geldt voor halve dagen.
 • Het is niet mogelijk om tegoed in te zetten voor een uur extra opvang.
 • Reeds gefactureerde opvang kan niet worden verrekend met tegoeden uit de toekomst.

Specifieke informatie over het ontvangen van tegoed kunt u lezen op de andere tabbladen.

Vanaf wanneer is het tegoed geldig
Hoeveel dagen voor de afgemelde dag mag het ontvangen afwezigheidstegoed ingezet worden? > Het tegoed is voorafgaand aan de afgemelde dag 4 weken (28 dagen) inzetbaar. Bij een ziekmelding op de dag zelf, is dit dus niet van toepassing. Dit geldt alleen voor afmeldingen in de toekomst.

Voorbeeld
Wanneer een kind wordt afgemeld voor opvang op 1 mei (een datum in de toekomst), dan is het tegoed geldig vanaf 3 april. Echter wanneer de afmelding minder dan 28 dagen van tevoren wordt doorgegeven, dan is het tegoed niet met terugwerkende kracht in te zetten. Stel dat in bovenstaand voorbeeld de afwezigheid op 10 april wordt doorgegeven, dan is het tegoed geldig vanaf 10 april en niet vanaf 3 april.

Tot wanneer is het afwezigheidstegoed geldig?
Hoeveel dagen na de afgemelde dag mag het ontvangen afwezigheidstegoed ingezet worden? > Het tegoed is 4 weken (28 dagen) inzetbaar.

Voorbeeld
Wanneer een kind wordt afgemeld op 1 april is het tegoed inzetbaar tot en met 28 april.