Regio manager Sander Linthorst

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 06-21381894

JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346
9202 CA Drachten

LRK BSO: 102622279

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 06-21381894

JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346
9202 CA Drachten

LRK BSO: 102622279

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Integraal Kindcentrum

  • Ieder kind heeft een mentor

Onderwijs en opvang bij JKC de Wiekslag

Jenaplan Kindcentrum voor kinderen van 4 -13 jaar

Wij zijn ontzettend trots dat wij, kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer, vanaf maandag 9 mei 2022 de buitenschoolse en voorschoolse opvang gaan verzorgen binnen JKC de Wiekslag in Drachten. We bieden in deze samenwerking niet alleen kinderen een rustige start van de dag (VSO) en of een uitdagende middag bij de BSO, we werken ook nauw samen binnen het JKC-team voor de oprichting en ontwikkeling van het kindcentrum.

Uw kind inschrijven voor de BSO of de VSO is reeds mogelijk!

Kennismaken met Eigen&Wijzer

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in directe aansluiting op ten minste het basisonderwijs. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers. Meer informatie over Eigen&Wijzer: https://www.eigen-en-wijzer.nl/wij-zijn-eigenwijzer/ 

Eigen&Wijzer heeft ruimte ervaring in het oprichten van een kindcentrum. In samenwerking met het onderwijs, bieden we kinderen en ouders een onderscheidend en divers aanbod, passend bij de eisen van deze tijd en bij het karakter en de visie van de betreffende scholen. Samen met zes BSM-scholen hebben wij reeds vier IKC’s, een DKC (Dalton visie) en JKC (Jenaplan visie) ontwikkelt. De kern van deze samenwerking is het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind op basis van een doorgaande pedagogische lijn. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en werken samen met de basisschool en u als ouder om te bepalen welke behoefte een kind heeft. 

De missie van JKC de Wiekslag is helder en onderschrijven we van harte. Het onderwijs en de opvang zijn er op gericht dat ieder kind uniek is, zichzelf mag zijn en talenten kan laten groeien. Kinderen leren samen te werken en te ervaren dat je daardoor meer bereikt dan alleen. Samen met het onderwijs en de ouders wordt een warm en veilig (ontwikkel)klimaat ontworpen, waarin het elkaar vertrouwen, met elkaar in dialoog gaan en betrokkenheid centraal staan. 

Het nieuw gevormde pedagogisch team bij JKC de Wiekslag staat er niet alleen voor. Naast de samenwerking met het onderwijs wordt het team ondersteund door een team van professionals vanuit ons hoofdkantoor in Loosdrecht. De regiomanager, Sander Linthorst, bezoekt de locatie regelmatig en u als ouder heeft persoonlijke contact met de pedagogisch medewerkers bij het ophalen van uw kind en via de Eigen&Wijzer OuderApp.

Voorschoolse opvang

Op werkdagen bieden wij van 07.30 – 08.30 uur voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen in eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen. 

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. U maakt zelf de keuze of de eindtijd voor uw kind 17.30u is of 18.30u. De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakantie werken we met een gaaf VakantieZotheid programma, vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Openingstijden

NSO: ma-vr aansluitend aan schooltijden – 17.30/18.30u
VSO: ma-vr 07.30-08.30u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

NSO: ma-vr 08.00 – 17.30/18.30u.
VSO: ma-vr 07.30-08.00u

Sluitingsdagen 2022

2e Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Waardering

Beoordelingen via VerbeterMeter

M.b.v. de Verbetermeter

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in