Roshani van der Meer-Annema v2

Roshani Annema

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346
9202 CA Drachten

LRK BSO: 102622279
LRK KDV/PO: 170371335

Roshani Annema

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346
9202 CA Drachten

LRK BSO: 102622279
LRK KDV/PO: 170371335

  • Eigen zijn en wijzer groeien

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Integraal Kindcentrum

  • Ieder kind heeft een mentor

Onderwijs en opvang bij JKC de Wiekslag

Jenaplan Kindcentrum voor kinderen van 0 -13 jaar

Sinds mei 2022 verzorgt Eigen&Wijzer de kinderopvang binnen JKC de Wiekslag in Drachten. We werken nauw samen binnen het JKC-team voor de ontwikkeling van het kindcentrum.

Voorschoolse opvang

Op werkdagen bieden wij voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen in eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen. 

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. U maakt zelf de keuze of de eindtijd voor uw kind 17.30u is of 18.30u. De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakantie werken we met een gaaf VakantieZotheid programma, vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Dagopvang en peuteropvang

Bij de dagopvang en peuteropvang bieden we kinderen van 0-4 jaar een fijne plek waar zij de wereld om zich heen kunnen ontdekken en spelenderwijs hun taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. De locatie heeft een nieuw ingerichte groepsruimte met een huiselijke sfeer en uitdagend natuurlijk spel- en speelmateriaal. Ook is er een prachtige groene buitenruimte gerealiseerd. Opgroeien met veel natuur draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwsgierigheid, respect voor de wereld en zelfvertrouwen. Daarbij kiezen we voor gezonde voeding. Kinderen met een VE-indicatie bieden we een extra steuntje in de rug door hen spelenderwijs extra handvatten te bieden. In een veilige en stimulerende omgeving ontvangen de kinderen een deskundige en liefdevolle verzorging. Het is belangrijk dat het dagritme op het kinderdagverblijf aansluit bij de thuissituatie. Daarom stellen wij goed oudercontact als prioriteit. Bij de peuteropvang ligt de focus, naast plezier en welzijn, op de ontwikkeling en schoolvoorbereiding van de kinderen. Het onderwijs en de opvang, verzorgt door Eigen&Wijzer werken nauw samen binnen het Jenaplan Kindcentrum. Op georganiseerde momenten vindt er ontmoeting plaats tussen peuters en kleuters, zodat zij met elkaar kunnen spelen, van elkaar kunnen leren en de juf leren kennen. De stap naar het onderwijs binnen het kindcentrum wordt zo heel klein!

Heeft u interesse in dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang bij JKC De Wiekslag? Kom kennismaken en ervaar de opvang tijdens een rondleiding. U kunt een afspraak maken via onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl. Graag o.v.v. de volledige naam van uw kind en de opvang locatie. Zo kunnen wij u snel van dienst zijn!

Openingstijden

NSO: ma-vr aansluitend aan schooltijden – 17.30/18.30u
VSO: ma-vr 07.00-08.30u
KDV: ma-vr 07.00-18.30u
PO: ma-vr 08:15-12:15u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

NSO: ma-vr 08.00 – 17.30/18.30u.
VSO: ma-vr 07.00-08.00u
KDV: ma-vr 07.00-18.30u
PO: gesloten

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
JKC-dag: vrijdag 28 juni 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in