manueal kraan-schutv2

Manuela Kraan-Schut

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

WereldKidz Bontenest

Spechtenkamp 232
3607 KN Maarssen
LRK: 229909760 (PO)
LRK: 798000119 (BSO)

Manuela Kraan-Schut

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

WereldKidz Bontenest

Spechtenkamp 232
3607 KN Maarssen
LRK: 229909760 (PO)
LRK: 798000119 (BSO)

 • Nauwe samenwerking met het onderwijs

  Leerkrachten pedagogisch medewerkers vormen samen het IKC-team

 • Ieder kind heeft een mentor

  Ontwikkeling van het kind staat centraal

 • Uitdagende activiteiten

  Iedere leerling kan deelnemen aan het activiteitenprogramma

 • Vroeg- en Voorschoolse Educatie

  Ieder kind voorbereid naar het basisonderwijs

Totale opvang voor kinderen, op één vertrouwde locatie

Samen nog meer kansen!

In IKC WereldKidz Bontenest komt alles samen. Jenaplan basisschool ‘t Bontenest en Eigen&Wijzer hebben hun krachten gebundeld, om het beste voor kinderen nog beter te maken. We werken intensief samen, vanuit een gedeelde visie. Ontwikkelingskansen voor ieder kind staan centraal. Het faciliteren van de mogelijkheden voor ouders, om werk en opvoeding te combineren vinden we belangrijk. Zo kunnen we op één locatie een totaalpakket bieden voor u en uw kind(eren) op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kinde(ren) en aan elkaar.

Wij bieden een dagprogramma voor kinderen van 2 tot 13 jaar waarin zowel het plezier, welzijn en de ontwikkeling van uw kind centraal staan. Zowel onder schooltijd als tijdens de buitenschoolse opvang. Bij ons krijgen kinderen alle ruimte en kansen om hun unieke talenten te ontdekken.

Peuteropvang 2-4 jaar

Peuters maken een stormachtige ontwikkeling door op eigen wijze en in eigen tempo. Onze peuteropvang (met recht op kinderopvangtoeslag) sluit aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind. De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren hoe ze  samen kunnen spelen en plezier maken maar ook hoe ze rekening met elkaar moeten houden. Wij werken met een kindvolgsysteem van de methode ‘Piramide’. Hierdoor hebben wij een goed beeld van de ontwikkeling van ieder kind en zien we of uw kind het naar zijn of haar zin heeft. Wat vindt uw kind prettig en wat vervelend, waar is uw kind goed in en waar heeft het moeite mee. Op deze wijze kan de basisschool direct inspelen op de wensen en behoeften van een kind. Het kind voelt zich sneller thuis in de nieuwe klas. Tweemaal per jaar bespreken wij onze bevindingen met ouders/verzorgers.

De groepsruimte is licht, fris en open, voorzien van knusse hoekjes met uitdagend spelmateriaal, laag meubilair waar de kinderen aan eten en knutselen en zachte speelkussens. De kinderen spelen onder begeleiding buiten op de beide schoolpleinen en in het speellokaal. De peutergroep bevindt zich in de basisschool en de peuters spelen samen met de kleuters buiten. De overgang naar de basisschool is daardoor minder spannend voor kinderen.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

De BSO biedt een breed scala aan activiteiten op het gebied van spel, sport, cultuur (muziek, dans en toneel) en creativiteit. Er is voldoende ruimte voor ontspanning in een van de comfortabele zithoeken. Het klaslokaal dat wordt gebruikt voor de BSO en de naschoolse activiteiten heeft een huiselijke sfeer. De kinderen maken gebruik van het grote schoolplein en het speellokaal. De kinderen starten in hun eigen groep. Er zijn vaste eet- en drinkmomenten. Daarnaast kiest ieder kind zelf aan welke activiteiten of workshops het deelneemt. De kinderen denken mee over nieuwe activiteiten en onderwerpen waarover zij meer willen weten, voor de volgende periode. Samen gaan we voor nog meer kansen om te ontwikkelen!

Openingstijden

PO ma-vr 8.30 uur tot 12.30 uur.
BSO ma, di, do en vr 14.00 uur tot 18.30 uur, wo 12:30 uur tot 18.30 uur.
VSO ma-vr 7.30 uur tot 8.30 uur.

Vakanties (Midden) en studiedagen
BSO ma – vr 8.00 uur tot 18.30 uur.
VSO ma – vr 7.30 uur tot 8.00 uur.

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Kom sfeer proeven binnen ons IKC! Overtuigd dat dit dé plek is, schrijf dan direct in.