Klachtenregeling

Binnen Eigen&Wijzer proberen we te voorkomen dat er aanleiding is voor klachten. We doen dagelijks ons best om respectvol om te gaan met de kinderen, ouders en medewerkers. Dat gaat meestal goed, maar soms loopt de opvang of het contact niet naar ieders tevredenheid en kan er een klacht ontstaan.

We vinden het belangrijk om te weten waar ontevredenheid over bestaat en adviseren ouders en medewerkers om tijdig bij elkaar aan te kloppen als er ergens onvrede over bestaat.

De meest aangewezen persoon om mee te praten is diegene die onvrede bij u gewekt heeft. Heeft een gesprek geen effect dan kunt u zich het beste richten tot de direct leidinggevende (locatiecoördinator, regiomanager of directie).

Er zal naar gestreefd worden om de oorzaak van de onvrede in een gesprek weg te nemen en/of naar ieders tevredenheid tot een oplossing te komen.

Bekijk hier onze klachtenprocedure en de klachtenverslagen per regio van het afgelopen jaar.