Petra Bekkema locatiecoordinator

Petra Bekkema

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | KDV/PO/BSO: 06-29457449
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Kindcentrum Sint Ludgerus

Weverswei 4a
8711GP Workum
Website Kindcentrum Sint Ludgerus

LRK PO: 255486182
LRK BSO: 275443681

Petra Bekkema

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | KDV/PO/BSO: 06-29457449
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Kindcentrum Sint Ludgerus

Weverswei 4a
8711GP Workum
Website Kindcentrum Sint Ludgerus

LRK PO: 255486182
LRK BSO: 275443681

 • Alle opvang op één locatie

  Vertrouwde gezichten en omgeving door de dag heen

 • Talentontwikkeling

  Ieder kind is eigen en groeit bij ons wijzer

 • Ieder kind heeft een mentor

  Ontwikkeling van het kind staat centraal

 • Integraal Kindcentrum

  Korte lijnen tussen leerkrachten pedagogisch medewerkers

 • Gezonde opvang

  Actief buiten spelen en een gezond voedingsbeleid.

 • Tweetalige kinderopvang

Talentontwikkeling voor alle kinderen

Doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren

Kindcentrum Sint Ludgerus is een Integraal Kind centrum waar kinderen welkom zijn voor opvang en onderwijs. Eén plek waar leerkrachten, pedagogisch medewerkers en externe partijen doelgericht samenwerken om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal te maken. Zo creëren we een sluitend zorgsysteem en wordt de doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren gewaarborgd.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen in één team volgens één pedagogische visie. Ons aanbod wordt voor alle kinderen in een doorgaande lijn geboden. Voor peuters en kleuters sluit het aan bij hun leefwereld en we spelen in op de behoefte en interesses van de kinderen. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar en de leerkracht/pedagogisch medewerker tijdens gezamenlijke activiteiten en vrij spel. Dit zorgt voor een vloeiende overgang tussen peuter en kleuterschoolperiode.

Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

Peuteropvang (2-4 jaar)

Alle kinderen van 2 en 3 jaar zijn van harte welkom bij onze peuteropvang en peuterspeelzaal. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen op een speelse manier op verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief gebied. Door een slimme combinatie van routines en activiteiten, krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zij ontmoeten andere kinderen en gaan samen op ontdekkingstocht, worden creatief uitgedaagd en ontwikkelen fantasie. Zij krijgen een steeds grotere woordenschat en leren samen te spelen en te communiceren. De methode die we hierbij gebruiken, sluit goed aan op het kleuteronderwijs vanaf groep 1. De overgang voor kinderen bij vier jaar geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken.

We werken bij de peuteropvang met een tweetalig taalbeleid. Kinderen in Friesland hebben over het algemeen te maken met twee (of meerdere) talen, het Fries en het Nederlands. Een meertalige situatie is leuk en leerzaam voor kinderen. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat een tweetalig kind er gemakkelijker meer talen bij leert. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel door dat je één en hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen (een “stikelbaarch” en een “egel” is precies hetzelfde). Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, het vermogen om abstract te denken. Voor een goede tweetalige ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen veel taal aangeboden krijgen, dat er in de voorschoolse periode veel aandacht is voor de minderheidstaal én dat er consequent met de verschillende talen wordt omgegaan. Omdat Fries de minderheidstaal is, is het belangrijk dat deze ruim voldoende aanwezig is en actief wordt gebruikt.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Aansluitend op de schooltijden bieden wij buitenschoolse opvang. In een huiselijke sfeer met veel keuzevrijheid bieden we een uitdagend programma. De kinderen worden betrokken bij het ontwikkelen van het buitenschoolse programma door gezamenlijk te overleggen, mindmaps te maken en verschillende spelvormen te doen. Daarnaast worden er ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar alle kinderen van het kindcentrum aan kunnen deelnemen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers stemmen het naschoolse aanbod op elkaar af voor een verbinding tussen formeel en informeer leren. Plezier staat altijd voorop!

In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Het programma zit boordevol leuke activiteiten en uitjes, zo bezoeken wij uitdagende, sportieve, natuur en culturele locaties. We houden met het thema rekening met actualiteit en overleggen vooraf wat kinderen zelf zouden willen doen in hun vakantie. Gezelligheid en activiteit voeren de boventoon.

We bieden zowel voorschoolse opvang (vanaf 7.00 uur) als naschoolse opvang (tot 18:30 uur). Tijdens schoolvakanties organiseren we super leuke en uitdagende vakantieprogramma’s.

Openingstijden

PO: 08.00-12.00u/14.15u (ma, di, do, vr).
BSO: ma-vr vanaf sluitingstijd school – 17.30u/18.30u.
VSO: ma-vr 07.00 – 08.00u.

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

PO: geen opvang
BSO: ma-vr 08.00 – 17.30/18.30u.
VSO: ma-vr 07.00 – 08.00u.

Sluitingsdagen 2023
2e paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
IKC-dag: woensdag 17 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
2e pinksterdag: maandag 29 mei
1e kerstdag: maandag 25 december
2e kerstdag: dinsdag 26 december

Impressie

Waardering

Peuteropvang/Dagopvang
Beoordelingen via VerbeterMeter

Buitenschoolse opvang
Beoordelingen via VerbeterMeter

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens de rondleiding of schrijf direct in!