Regio manager Sander Linthorst

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035

Kindcentrum Sint Ludgerus

Weverswei 4a
8711GP Workum

LRK PO: 255486182
LRK BSO: 275443681

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035

Kindcentrum Sint Ludgerus

Weverswei 4a
8711GP Workum

LRK PO: 255486182
LRK BSO: 275443681

  • Alle opvang op één locatie

    Vertrouwde gezichten en omgeving door de dag heen

  • Talentontwikkeling

    Ieder kind is eigen en groeit bij ons wijzer

  • Ieder kind heeft een mentor

    Ontwikkeling van het kind staat centraal

Talentontwikkeling voor alle kinderen

Doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren

Kindcentrum Sint Ludgerus is een Integraal Kind centrum waar kinderen welkom zijn voor opvang en onderwijs. Eén plek waar leerkrachten, pedagogisch medewerkers en externe partijen doelgericht samenwerken om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal te maken. Zo creëren we een sluitend zorgsysteem en wordt de doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren gewaarborgd.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen in één team volgens één pedagogische visie. Ons aanbod wordt voor alle kinderen in een doorgaande lijn geboden. Voor peuters en kleuters sluit het aan bij hun leefwereld en we spelen in op de behoefte en interesses van de kinderen. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar en de leerkracht/pedagogisch medewerker tijdens gezamenlijke activiteiten en vrij spel. Dit zorgt voor een vloeiende overgang tussen peuter en kleuterschoolperiode.

Peuteropvang 2 - 4 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen voor peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) bij ons terecht. Bij de peuteropvang worden de kinderen gestimuleerd te spelen, te proberen en te ontdekken. Eigen zijn en wijzer groeien staat daarbij centraal. De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang

4 – 13 jaar

Aansluitend op de schooltijden bieden wij buitenschoolse opvang. In een huiselijke sfeer met veel keuzevrijheid bieden we een uitdagend programma. De kinderen worden betrokken bij het ontwikkelen van het buitenschoolse programma door gezamenlijk te overleggen, mindmaps te maken en verschillende spelvormen te doen. Daarnaast worden er ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar alle kinderen van het kindcentrum aan kunnen deelnemen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers stemmen het naschoolse aanbod op elkaar af voor een verbinding tussen formeel en informeer leren. Plezier staat altijd voorop!

We bieden zowel voorschoolse opvang (vanaf 7.00 uur) als naschoolse opvang (tot 18:30 uur). Tijdens schoolvakanties organiseren we super leuke en uitdagende vakantieprogramma’s.

VAKANTIEZOTHEID

In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Het programma zit boordevol leuke activiteiten en uitjes, zo bezoeken wij uitdagende, sportieve, natuur en culturele locaties. We houden met het thema rekening met actualiteit en overleggen vooraf wat kinderen zelf zouden willen doen in hun vakantie. Gezelligheid en activiteit voeren de boventoon.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Wij verzorgen de voorschoolse- en buitenschoolse opvang binnen het KC. Ouders kunnen kiezen voor vaste of flexibele dagdelen, opvang tijdens vakanties of incidenteel tijdens specifieke buitenschoolse activiteiten. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; o.a. een veilig plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen volgens gerenommeerde methodes.

SAMENWERKING BINNEN HET KC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Kindcentrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens de rondleiding of schrijf direct in!
KDV Bonifatius

Openingstijden

PO: 8:15 – 11:45u

BSO: Schoolweken vanaf sluitingstijd school – 17:30u/18:30u.
Tijdens vakantie (Noord), studiedagen en margedagen; 8:00-17:30/18:30u.

VSO: Schoolweken van 7:00 – 8:15u
Tijdens vakantie, studiedagen en margedagen van 7:30 – 8:15u

 

Gesloten tijdens de volgende feestdagen:

Nieuwjaarsdag (1 januari) 2de Paasdag (13 april), Koningsdag 27 april, Bevrijdingsdag (5 mei 2020), Hemelvaartsdag (21 mei), 2de Pinksterdag (1 juni), 1ste Kerstdag (25 december), 2de Kerstdag (26 december).

Kerstavond (24 december) en op Oudejaarsdag (31 december) sluit de opvang om 17.00 uur.