Eigen&Wijzer Ouderapp

Met de ‘Eigen&Wijzer Ouderapp’ kijkt u mee met de belevenissen van uw kind(eren) bij Eigen&Wijzer Kinderopvang. U kunt foto’s bekijken, berichten van de groep en de locatie lezen en versturen en de ontwikkelingen van uw kind(eren) volgen. Het is via de app mogelijk om opvangdagen aan te vragen, te ruilen en de afwezigheid door te geven. U kunt tevens de facturen, jaaropgaven en andere documenten inzien.

Met de Eigen&Wijzer Ouderapp staat u in verbinding met de kinderopvanglocatie(s) van Eigen&Wijzer.

 

>>> We starten met de Ouderapp bij IKC de Klaroen in Maarssen omdat we eerder de webapplicatie hebben geïntroduceerd. De app wordt  met de feedback van deze ouders verder geprofessionaliseerd waarna ook andere locaties met de app gaan werken.

Indien u vragen heeft over de Eigen&Wijzer Ouderapp dan kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer; planning@eigen-en-wijzer.nl | 035-5826035