ouderappEigen&Wijzer Ouderapp

Met de ‘Eigen&Wijzer Ouderapp’ kunnen ouders/verzorgers mee kijken met de belevenissen van hun kind(eren) bij Eigen&Wijzer Kinderopvang. In de ouderapp worden foto’s, berichten van de groep en over de locatie gedeeld en versturen de pedagogisch medewerkers informatie over de ontwikkelingen van kind(eren) volgen. Het is via de app mogelijk om opvangdagen aan te vragen, te ruilen en de afwezigheid door te geven. Ook kunnen de facturen, jaaropgaven en andere documenten in worden gezien.

Met de Eigen&Wijzer Ouderapp staan ouders/verzorgers in verbinding met de kinderopvanglocatie(s) van Eigen&Wijzer.

>>> We starten met de Ouderapp bij IKC de Klaroen in Maarssen omdat we eerder de webapplicatie hebben geïntroduceerd. De app wordt met de feedback van deze ouders/verzorgers verder geprofessionaliseerd waarna ook andere locaties met de app gaan werken.

Heeft u vragen over de Eigen&Wijzer Ouderapp, neem dan contact op met onze KlantWijzer; planning@eigen-en-wijzer.nl | 035-5826035