VerbetermeterOns contact met u als ouder is van groot belang voor optimale kwaliteit van opvang en het blijven verbeteren van onze dienstverlening.

Wij zijn in 2021 op zoek gegaan naar een systeem wat ons hierbij kan helpen. Een systeem waarmee we continu in contact zijn met ouders, waarmee we kunnen ‘meten’ hoe ouders onze opvang ervaren en wat ons handvatten geeft de kwaliteit van opvang en dienstverlening verder te optimaliseren. Wij hebben dit systeem gevonden in de continue tevredenheidsmeting van de Verbetermeter. Sinds de start de Verbetermeter en ontvangen ouders door de tijd heen e-mails van ons waarin wij hen uitnodigen om een tevredenheidsmeting in te vullen.

Waarom continue meting?

Ouders hebben op verschillende momenten te maken met de dienstverlening van Eigen&Wijzer en ervaren dit allen anders. Wanneer u als ouder voor het eerst met uw baby bij het kinderdagverblijf komt, dan is dat een andere ervaring dan wanneer uw kind naar de BSO gaat, en ook uw wensen en behoeften wat betreft de opvang van uw kind(eren) veranderen door de tijd heen. Op al die momenten kunt u ons waardevolle feedback geven.

U ontvangt op de volgende momenten vanuit de Verbetermeter een deelname verzoek van ons:

  • Meting Kennismaking: Deze vragenlijst ontvangen ouders 1 week na aanvang kinderopvang.
  • Meting Wenperiode: Deze vragenlijst ontvangen ouders 3 maanden na aanvang kinderopvang.
  • Meting Jaarlijks: Deze vragenlijst ontvangen ouders 1 jaar na aanvang kinderopvang en vervolgens jaarlijks. De uitkomsten van deze jaarlijkse enquête worden regelmatig  teruggekoppeld aan de ouders.
  • Meting Eindevaluatie: Deze vragenlijst ontvangen ouders als de opvang wordt beëindigd.

De continue meting geeft u de mogelijkheid uw mening te geven over de opvang van uw kind(eren) en faciliteert ons in het verder optimaliseren van de opvang en onze dienstverlening. Wij ontvangen de informatie volledig anoniem, tenzij u zelf aangeeft dat u na aanleiding van uw deelname contact met ons wilt.

Wij hopen dus dat wij op uw medewerking mogen rekenen!