Contact met ouders/verzorgers

Voor het welzijn van de kinderen is het van groot belang dat ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers elkaar informeren. Zit uw kind goed in zijn of haar vel, zijn er veranderingen in de thuissituatie, verandert er iets in de vaste gezichten op de groep. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die van invloed zijn op het welzijn van uw kind. Door thuis en de opvang op elkaar af te stemmen zorgen we er samen voor dat uw kind zich veilig voelt en zich ongehinderd kan ontwikkelen. Zo valt het ook snel op wanneer een kind ander gedrag laat zien en kan de oorzaak worden achterhaald.

Informatie en communicatie

Tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) is er over het algemeen ruimte voor een praatje. Voor ons is dit een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen over thuis en te vertellen wat uw kind op de dag gaat beleven of heeft beleefd. Heeft u vragen of zit u ergens mee dan kunt u altijd een afspraak met de mentor(*) van uw kind maken zodat er meer tijd is om even rustig samen te zitten.

Twee keer per jaar nodigen wij u uit voor een 10-minutengesprek. We staan dan extra stil bij het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Van ieder kind houden wij de ontwikkelingsstappen bij in een eigen map. In deze map verzamelen we ook foto’s en knutselwerkjes van uw kind en noteren we waardevolle anekdotes. U kunt als ouder deze map op elk gewenst moment inzien. Op het moment dat uw kind het kinderdagverblijf verlaat krijgt u deze map meer naar huis. Voor u en voor uw kind een mooi aandenken aan een waardevolle periode.

Naast het directe contact met de pedagogisch medewerkers van uw kind en de 10-minutengesprekken, informeren wij u over actualiteiten via nieuwsbrieven, informatieve e-mails en brieven op de deur van de groep van uw kind. Door het jaar heen organiseren wij interessante ouderavonden en webinars waarin ouders inzicht krijgen in de opvang maar ook gefaciliteerd worden in informatie over opvoedkundige situaties en de ontwikkeling van kinderen. De klanttevredenheid wordt continue gemeten door de Verbetermeter, waarmee ouders automatisch vragen ontvangen op belangrijke momenten. 

Onze oudercommissies denken met ons mee over de gang van zaken en hebben inspraak bij nieuwe initiatieven of projecten. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders!

Ieder kind heeft een eigen mentor

Bij Eigen&Wijzer heeft ieder kind een eigen mentor (één van de vaste pedagogisch medewerkers). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de kindmap, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u als ouders/verzorgers), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen en het doorverwijzen naar en de overdracht naar de basisschool of een naar andere groep. Wanneer de mentor zelf niet in de gelegenheid is om één van deze taken uit te voeren wordt dit altijd zorgvuldig overgedragen aan één van de andere pedagogisch medewerkers van de groep. Dit gebeurd altijd in overleg met u als ouder/verzorger.

Communicatie kanalen

Bij voorkeur verloopt het contact met ouders/verzorgd persoonlijk. Daarnaast houden wij ouders op de hoogte over activiteiten gedurende de dag via de Konnect ouderapp! Ook maken wij gebruik van sociale media kanalen. Uiteraard worden hierbij de regels omtrent privacy in acht genomen. Ouders geven bij het intakegesprek in en Konnect aan of hun kind wel of niet op sociale media en de website getoond mag worden.

Vragen over de opvang? Neem contact op!

Het eerste aanspreekpunt is altijd de pedagogisch medewerker van de groep of de mentor die ieder kind heeft binnen Eigen&Wijzer. Voor algemene vragen of vragen over de planning is onze KlantWijzer op werkdagen bereikbaar. Bel gerust met 035-5826035!