Eigen&Wijzer KDV/BSO JOY

Beethovenlaan 336
8031BW, Zwolle

Eigen&Wijzer JOY kinderopvang

Eigen&Wijzer KDV/BSO JOY

Beethovenlaan 336
8031BW, Zwolle
 • Eigen zijn en wijzer groeien

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt in eigen tempo

 • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  Wij werken kindvolgend

 • Bevordering van sociale omgang

  Samenwerken, taalontwikkeling, plezier maken!

 • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  Bewegen, buitenlucht, gezonde voeding

 • Ieder kind heeft een mentor

  Ontwikkeling en welzijn staan centraal

Eigen&Wijzer JOY

Al ruim 23 jaar professionele begeleiding met liefde voor het kind
Per 1 maart 2024 is Christelijke kinderopvang JOY overgenomen door Eigen&Wijzer. Regiomanager Mirjam van den Heuvel: “Wij zijn ontzettend trots dat wij van voormalige eigenaresse Joke Belfor het vertrouwen hebben gekregen om wat zij heeft opgebouwd, over te nemen en verder te ontwikkelen. Al in ons eerste contact werd duidelijk dat onze visies op elkaar aansluiten en Eigen&Wijzer een bijdrage kan leveren aan groei en ontwikkeling van jong en oud”.

Eigen&Wijzer

Eigen&Wijzer is een bekende kinderopvang aanbieder in Zwolle (Groene Kinderopvang ‘t Werkel en Kindercampus TrioMundo) en biedt, als label van koepelorganisatie Samenwerkende Kinderopvang, kansen en mogelijkheden om JOY verder te ontwikkelen. Onze kleinschalige kinderopvang is gericht op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind is uniek en heeft een natuurlijke drijfveer om zich te ontwikkelen. Door kinderen een veilige en uitdagende ontwikkelomgeving te bieden krijgen kinderen hier alle kansen toe en worden zij uitgedaagd om hun behoeften te tonen en te herkennen. De binnen- en buitenruimte van JOY bieden hier alle mogelijkheden toe. De ervaren pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen bij het ontdekken van hun talenten en bij het verdiepen en/of verbreden van hun interesses. Kinderen vergroten hun zelfredzaamheid, hun zelfvertrouwen en leren probleemoplossend te denken. Om ieder kind de beste kans te bieden op ontwikkeling werken wij samen met ouders/verzorgers, met het onderwijs, met zorginstanties en met vrijetijdsorganisaties.

Dagopvang 0-4 jaar

Spel is voor het kind bij uitstel de manier om te ontdekken, ervaren, onderzoeken en zich te ontwikkelen. Daarom neemt spel binnen JOY en in de ruime buitenruimte, een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkelt het kind zich en maakt contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind zijn eigen spel kan ontwikkelen. Wij begeleiden het kind hierbij door aanmoediging en uitdaging te bieden. Wanneer het kind zelf speelt, neemt de pedagogisch medewerker afstand. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen creatieve manier en tempo, te ontwikkelen en te uiten. Naast het vrije spel bieden we een diversiteit aan activiteiten; het spelen met materialen, muziek, woord en gebaar, taal, dans en beeld. Alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Dagelijks wordt de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd. Kinderen kunnen na verloop van tijd zelfstandig naar het toilet, handenwassen, jas en schoenen aantrekken, opruimen, een puzzel pakken, maken en opruimen, etc. Wij werken kindvolgend, we kijken naar wat het kind al kan en waar hij/zij op dat moment aan toe is. Het kind krijgt een complimentje als iets gelukt is en een helpende hand waar het nog hulp nodig heeft.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen uitgedaagd zelfstandig en samen keuzes te maken in spel- en speelactiviteiten. Ze overleggen met elkaar, luisteren naar elkaar, komen voor zichzelf op en sluiten compromissen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid, belangrijke eigenschappen voor later! In de groepsruimte boven is een ruim aanbod aan materialen en speelgoed beschikbaar, ook maken we veel gebruik van de buitenruimte en gaan we er-op-uit in de omgeving. Vier weken voor de vakantie inventariseren we de behoefte aan opvang in de desbetreffende opvang. Bij voldoende aanmeldingen (> 4) kijken we of we open kunnen gaan bij JOY of bij een andere locatie in Zwolle opvang bieden.

Openingstijden

BSO: vanaf sluitingstijd van de basisschool van uw kind – 18.00u.

KDV 08:00 – 18.00u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

BSO: 08.00 – 18.00u.

KDV 08:00 – 18.00u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Contact

Hoofdkantoor: 035-5826035
Vragen over onze opvang, pakketten, contractwijzigingen

Locatie: Konnect ouderapp

Regiomanager

Mirjam van den Heuvel
Mirjam van den Heuvel

Tarieven

52 Wekenpakket – €10,30

Het hele jaar vaste opvang voor uw kind.

48 Wekenpakket – €10,68

48 weken per jaar opvang. Geen opvang in week 52 en in 3 vrij te kiezen weken in het jaar.

41 Wekenpakket – €10,95

Het hele jaar vaste opvang voor uw kind, exclusief de schoolvakanties.

Flexpakket – €11,80

Variabele opvang. Vier weken voor tijd aanvragen is gegarandeerd opvang. Binnen vier weken aanvragen is op basis van beschikbaarheid.

Kom kennismaken!

Kom sfeer proeven tijdens een rondleiding of kies voor direct inschrijven