Rebecca Bartsma locatiecoordinator IKC Bonifatius Sneek

Rebecca Bartsma

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | Opvang: 06 21330456
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

IKC Bonifatius

Locatie Bonne (KDV/PO/BSO)
Leeuwarderweg 30
8605AH Sneek
LRK BSO: 188534258
LRK KDV: 191330280

 

Locatie Bonnetop (9+ BSO), Looxmastraat 39

Rebecca Bartsma

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | Opvang: 06 21330456
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

IKC Bonifatius

Locatie Bonne (KDV/PO/BSO)
Leeuwarderweg 30
8605AH Sneek
LRK BSO: 188534258
LRK KDV: 191330280

Locatie Bonnetop (9+ BSO), Looxmastraat 39

 • Opvang en onderwijs op één locatie

  Vertrouwde gezichten en omgeving door de dag heen

 • Talentontwikkeling

  Ieder kind is eigen en groeit bij ons wijzer

 • Ieder kind heeft een mentor

  Ontwikkeling en welzijn van het kind centraal

 • Integraal Kindcentrum

  Korte lijnen tussen leerkrachten pedagogisch medewerkers

 • Gezonde opvang

  Actief buiten spelen en een gezond voedingsbeleid

Talentontwikkeling voor alle kinderen

Doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren

IKC Bonifatius is een Integraal Kind centrum waar kinderen van 0 – 13 jaar welkom zijn voor opvang en onderwijs. Verdeeld over twee locaties (Bonne 0 – 8 jaar en Locatie Bonnetop (9+ BSO), Looxmastraat 39) werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer en externe partijen doelgericht samen om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal te maken. Zo creëren we een sluitend zorgsysteem en wordt de doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren gewaarborgd.

Bij het IKC Bonifatius vinden we talentontwikkeling van alle kinderen belangrijk. Vanuit onze visie ‘Samen Eigen Wijs’ zorgen we voor elkaar en onze omgeving, hebben we oog voor persoonlijke ontwikkeling en willen we kinderen een basis meegeven voor het leven. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen ontdekken, leren en uitgroeien tot zelfbewuste individuen. Ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien, te specialiseren en ambities om te zetten in resultaten. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

Kinderopvang 0-4 jaar

Van maandag tot en met vrijdag bieden we tussen 07.30 uur en 18.30 uur dagopvang aan voor kinderen van 0 – 4 jaar. Ouders met peuters van 2 – 4 jaar kunnen tijdens de schooltijden ook kiezen voor peuteropvang.

De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Peuteropvang 2-4 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen voor peuteropvang bij ons terecht. Bij de peuteropvang worden de kinderen gestimuleerd te spelen, te proberen en te ontdekken. Eigen zijn en wijzer groeien staat daarbij centraal. De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang 4-8 jaar

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer staan dan om 07:30 uur voor uw kind(eren) klaar om hen op te vangen en te begeleiden naar de klas wanneer de school begint.

Bij BSO Bonne bieden we kinderen van 4-8 jaar de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te ontspannen, met elkaar te spelen en indien gewenst deel te nemen aan een uitgebreid aanbod aan activiteiten. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. We beschikken over een groep 4-5 jaar en 6-8 jaar. Kinderen krijgen op vaste momenten eten en te drinken. Er is ruimte voor ontspanning en door hen mee te laten denken over het activiteiten aanbod stimuleren we ieder kind om deel te nemen en eigen talenten te ontwikkelen. In de vakanties maken we het extra gezellig en hebben we een uitdagend leuk VakantieZotheid programma.

Openingstijden

Dagopvang: ma-vr 07.30-18.30u.
BSO: ma-vr 14.15-18.30u.
VSO: ma, di, do en vr 07.30-08.30u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

BSO: ma-vr 08.15-18.30u.
VSO: ma, di, do en vr 07.30-08.15u

Sluitingsdagen 2023
2e paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
2e pinksterdag: maandag 29 mei
IKC-dag: dinsdag 30 mei
1e kerstdag: maandag 25 december
2e kerstdag: dinsdag 26 december

Impressie

Waardering

KDV

Beoordelingen via VerbeterMeter

BSO Bonne

Beoordelingen via VerbeterMeter

BSO Bonnetop

Beoordelingen via VerbeterMeter

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens de rondleiding of schrijf direct in!