Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen zijn er landelijke voor- en vroegschoolse educatieve (VVE) methodes ontwikkeld. Een VVE-methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 6 jaar en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de basisschool aangeboden in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. De doelstelling van het VVE programma is het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en het vergroten van hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière. Het programma sluit goed aan bij het programma van het basisonderwijs. Er bestaat een  intensieve samenwerking. Bij nagenoeg alle locaties maken wij gebruik van de methode ‘Piramide’.