Voor- en Vroegschoolse Educatie (VE)

De jaren voordat kinderen naar school gaan zijn cruciaal voor hun ontwikkeling. Om te voorkomen dat kinderen met een achterstand starten op het gebied van taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling heeft de rijksoverheid het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VE) opgezet.

De VE-methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De doelstelling is het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en het vergroten van hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière.

Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Het programma sluit goed aan bij het programma van het basisonderwijs. Er bestaat een intensieve samenwerking tussen de kinderopvang, zorginstanties, ouders en in een later stadium de basisschool. Bij Eigen&Wijzer maken wij gebruik van de VE-methodes ‘Piramide’ of van ‘Uk & Puk‘. De focus ligt op taalontwikkeling, samen spelen en het stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

VE aanvragen

De toeleiding en indicatie loopt via het consultatiebureau. De gemeente bepaalt welke kinderen in aanmerking komen.

VE locaties