Voor- en Vroegschoolse Educatie (VE)

De jaren voordat kinderen naar school gaan zijn cruciaal voor hun ontwikkeling. Om te voorkomen dat kinderen met een achterstand starten op het gebied van taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling heeft de rijksoverheid het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VE) opgezet.

De VE-methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De doelstelling is het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en het vergroten van hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière.

Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Het programma sluit goed aan bij het programma van het basisonderwijs. Er bestaat een intensieve samenwerking tussen de kinderopvang, zorginstanties, ouders en in een later stadium de basisschool. Bij Eigen&Wijzer maken wij gebruik van de VE-methodes ‘Piramide’, ‘Uk & Puk‘ en ‘Startbokken‘. De focus ligt op taalontwikkeling, samen spelen en het stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

VE aanvragen

De toeleiding en indicatie loopt via het consultatiebureau. De gemeente bepaalt welke kinderen in aanmerking komen.

Eigen&Wijzer VE locaties

Voorscholen Amsterdam

Amsterdam: DKC De IJsbreker

Amsterdam: IKC Tuindorp

Amsterdam: Eigen&Wijzer Oranjekwartier

Amsterdam: Eigen&Wijzer Leksmondplein

Amsterdam: Kindcentrum Eigen&Wijzer

Voorscholen midden Nederland

Breukelen: IKC de Bijenschans

Heerde: ’t Werkel Heerde

Loosdrecht: PO/KDV/BSO de Speelhoeve

Maarssen: PO/BSO de Klaroen

Maarssen: PO/BSO WereldKidz Bontenest

Zwolle: Outdoor peuteropvang ’t Werkel

Voorscholen Friesland

Bolsward: JKC De Opbouw

Dokkum: JKC Bonifatius

Drachten: JKC de Wiekslag

Harlingen: IKC Sint Michaël

Sneek: IKC Bonifatius

Wolvega: IKC Scholtens

Workum: IKC Sint Ludgerus