Piramide bij Eigen&Wijzer

Een gezellige groepsruimte met diverse knusse speelhoekjes, de muren opgesierd met fleurige tekeningen en dagritmekaarten, pedagogisch medewerkers die ontwikkelingsgericht begeleiden. Slechts enkele zichtbare kenmerken die u zult herkennen op de groepen bij Stichting Eigen&Wijzer.
Bij Eigen&Wijzer zijn de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen opgeleid in het methodisch werken aan de hand van de speelleermethode Piramide.

Een methode om spelenderwijs te leren

Piramide is een educatieve methode voor kinderen tussen 0 en 7 jaar; van kinderdagverblijf tot groep 3 van de basisschool. De methode biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpen de pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter grip te krijgen op de wereld.

Totaalprogramma

Piramide ondersteunt de pedagogisch medewerkers om aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief. Kinderen leren hoe zij prettig met anderen kunnen omgaan, plezier hebben in spel en zij worden gestimuleerd om te tekenen, sporten en muziek te maken. Er is specifieke aandacht voor de taalontwikkeling, de beginnende rekenontwikkeling en het ‘zelfstandig leren’. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, taalhoek, denkhoek of misschien toch de kunsthoek. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om een keuze te maken en vastgelopen spel weer op gang te brengen door mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Projecten

Piramide is opgebouwd rond projecten. De pedagogisch medewerkers maken dagelijks gebruik van de projectboeken welke boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de speelhoeken. Tweemaal per jaar wordt in de groepen gewerkt met het Welkom-programma. Hierin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen van een groep en leren ze dat alle spelmaterialen in een groep een vaste plek hebben. Dit programma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de groep. Daarna volgen projecten met thema’s als Mensen, Eten en drinken, Huis, Verkeer, Lente en Kunst. Deze projectthema’s komen ieder jaar terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn 3-4 weken bezig met een project.

Speciale ondersteuning

Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, is er een speciaal ‘tutoring’ programma. Dat betekent dat die kinderen – naast de groepsactiviteiten – extra aandacht en oefening krijgen. Het programma ‘Pientere kinderen’ zorgt voor extra verdieping en uitdaging voor de kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren. Zo bieden we bij Eigen&Wijzer ieder kind een kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Contact met de ouders

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Eigen&Wijzer ondersteunt de kinderen hierbij en heeft hierover dagelijks contact met de ouders. Bij het halen en brengen van uw kind praten we u bij over de bijzonderheden. We houden observatielijsten bij op basis van wat we dagelijks zien bij de kinderen. Tweemaal per jaar bespreken we met u het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind in een individueel 15-minutengesprek. Daarnaast zijn er de ouderavonden waar eveneens tijd is om uitgebreider over de ontwikkeling van uw zoon of dochter te spreken.

Bij ieder project ontvangt u een ouderfolder. Hierin kunt u lezen wat er op de groep met de kinderen wordt gedaan, met welke begrippen ze in aanraking komen en krijgt u tips om thuis met uw kind aan de slag te gaan binnen het thema.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, evalueren we met u de tijd bij Eigen&Wijzer, de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt en bespreken we welke zaken van belang zijn om door te geven aan de basisschool waar uw kind naartoe gaat. Uw kind krijgt de kindmap mee waarin werkjes, foto’s en leuke anekdotes door te jaren heen in zijn verzameld. Een mooi naslagwerk van vier jaar ontwikkeling.