Regio manager Sander Linthorst

Sander Linthorst

Regiomanager
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06 21330456

IKC Bonifatius

Locatie Bonnetop (BSO)
Looxmastraat 39
8603 XR Sneek
LRK: 204029016

Locatie Bonne (KDV/PO/BSO), Leeuwarderweg 30

Sander Linthorst

Locatie coördinator
Kantoor: 035-5826035
Opvang: 06 21330456

IKC Bonifatius

Locatie Bonnetop (BSO)
Looxmastraat 39
8603 XR Sneek
LRK: 204029016

Locatie Bonne (KDV/PO/BSO), Leeuwarderweg 30

  • Onderwijs en opvang op één locatie

    Vertrouwde gezichten en omgeving door de dag heen

  • Talentontwikkeling

    Ieder kind is eigen en groeit bij ons wijzer

  • Ieder kind heeft een mentor

    Ontwikkeling van het kind staat centraal

Meer informatie

Openingstijden

BSO: ma, di, do en vr 14:15 – 18:30u.

Schoolvakanties (Noord)

8.15-18.30 uur op alle werkdagen (Vroege start: 7:30u)

Sluitingsdagen 2021
Nieuwjaarsdag (1 januari)
2de Paasdag (5 april)
Koningsdag (27 april)
Hemelvaartsdag (13 mei)
2de Pinksterdag (24 mei)

Locaties sluiten om 17.00 uur
Kerstavond (24 december)
Oudejaarsdag (31 december)

Talentontwikkeling voor kinderen vanaf 9 jaar

Doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren

IKC Bonifatius is een Integraal Kind centrum waar kinderen van 0 – 13 jaar welkom zijn voor opvang en onderwijs. Verdeeld over twee locatie (Bonne 0 – 8 jaar; Locatie Bonne (KDV/PO/BSO), Leeuwarderweg 30 en Bonnetop 9 – 13 jaar) werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer en externe partijen doelgericht samen om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal te maken. Zo creëren we een sluitend zorgsysteem en wordt de doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren gewaarborgd.

Bij het IKC Bonifatius vinden we talentontwikkeling van alle kinderen belangrijk. Vanuit onze visie ‘Samen Eigen Wijs’ zorgen we voor elkaar en onze omgeving, hebben we oog voor persoonlijke ontwikkeling en willen we kinderen een basis meegeven voor het leven. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen ontdekken, leren en uitgroeien tot zelfbewuste individuen. Ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien, te specialiseren en ambities om te zetten in resultaten.

Buitenschoolse opvang

9 – 13 jaar

Bij onze bovenbouwlocatie vind je een BSO voor kinderen van de groepen 6-8. Dit is een naschools programma voor kinderen vanaf 9 jaar waar zij met hun eigen leeftijdsgenoten samenkomen. Binnen dit programma vallen naschoolse activiteiten voor alle kinderen van school en de reguliere BSO. Ondernemerschap en kinderparticipatie is de rode draad. Kinderen leren met ondersteuning van pedagogisch medewerkers en leerkrachten om activiteiten en projecten te organiseren en uit te voeren. Daarnaast is er veel vrijheid voor de kinderen om lekker te relaxen. Ook zoeken we verbinding met het voortgezet onderwijs, zodat kinderen zich breed kunnen oriënteren en alvast kennismaken met de volgende stap in hun leven.

Voorschoolse opvang

Op dinsdag en donderdag is het mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer staan dan om 7:30 uur voor uw kind(eren) klaar om hen op te vangen en te begeleiden naar de klas wanneer de school begint.

UITDAGENDE ACTIVITEITEN
(VOOR ALLE KINDEREN)

Ook kinderen die niet naar onze BSO gaan kunnen deelnemen aan het uitdagende activiteitenaanbod! Het GRAS-programma zit boordevol leuke naschoolsche activiteiten waarvoor kinderen per keer voor op kunnen worden gegeven. Voor onze BSO kinderen maken we het in de vakantie extra gezellig met een uitdagend VakantieZotheid programma!

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Wij verzorgen de voorschoolse- en buitenschoolse opvang binnen het IKC. Ouders/verzorgers kunnen kiezen voor vaste of flexibele dagdelen, opvang tijdens vakanties of incidenteel tijdens specifieke buitenschoolse activiteiten. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; o.a. een veilig plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen volgens gerenommeerde methodes.

SAMENWERKING BINNEN HET IKC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens de rondleiding of schrijf direct in!
KDV Bonifatius

Waardering ouders

Kwaliteit opvang; 7,8
Uitstraling locatie; 8,0
Kennis/ervaring pedagogisch medewerkers; 7,6