locatiecoordinator KDV de Speelhoeve Bianca van Essen

Bianca van Essen

Locatie coördinator
Kantoor: 035-5826035

IKC-WereldWijs

Laan van Eikenrode 51
1231BN, Loosdrecht

LRK BSO: 307501899
LRK KDV: 262399027

Bianca van Essen

Locatie coördinator
Kantoor: 035-5826035

IKC-WereldWijs

Laan van Eikenrode 51,
1231BN, Loosdrecht

LRK BSO: 307501899
LRK KDV: 262399027

  • Alle opvang op één locatie

    Vertrouwde gezichten en omgeving door de dag heen

  • Moderne, nieuwe locatie

    Nieuw gebouw te betrekken 1-2021

  • Eén visie voor onderwijs en opvang

    Ieder kind is uniek en heeft een natuurlijke drijfveer om zich te ontwikkelen

Meer informatie

Openingstijden

BSO: ma-vr aansluitend aan school – 18.30u
VSO: ma-vr 7.15 – 8.30u
KDV: ma-vr 7.15 -18.30u

Schoolvakanties (Noord)

BSO: ma-vr 8.15 – 18.30u
VSO: ma-vr 7.15 – 8.15u
KDV: ma-vr 7.15 – 18.30u

Sluitingsdagen 2022
2de Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
IKC studiedag; vrijdag 20 mei
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Opvang binnen IKC WereldWijs

Voor alle kinderen vanaf 0 jaar!

IKC-WereldWijs is een feit! In een schitterend nieuw gebouw, zijn de basisscholen Rehobothschool en de Terpstraschool (beide onderdeel van de Proceon onderwijsgroep) gefuseerd en vormen samen met Eigen&Wijzer een Integraal KindCentrum.

Binnen het IKC bieden wij kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar. Bij onze opvang passen wij de pedagogisch didactische visie toe van het IKC. Hierdoor is het voor kinderen en voor u als ouder herkenbaar en ervaart uw kind bij vier jaar geen drempel om de overstap te maken naar het onderwijs. In deze visie gaan wij uit van het competente kind: ieder kind is uniek en heeft een natuurlijke drijfveer om zich te ontwikkelen. Door kinderen een veilige en uitdagende ontwikkelomgeving te bieden krijgt een kind hier alle kansen toe. We kijken naar ieder kind en vragen ons af ‘wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen’. Door u als ouder bij ons IKC te betrekken staan wij in verbinding met elkaar en met de wereld.

Wij verwelkomen u en uw kind(eren) graag binnen ons IKC.

Virtuele rondleiding

Dagopvang 0-4 jaar

Bij de dagopvang binnen het IKC zijn kinderen vanaf 0 jaar welkom. Baby’s, dreumesen en peuters worden opgevangen door een enthousiast team van ervaren pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden, stimuleren en verzorgen de kinderen en bieden activiteiten aan die passen bij hun interesse en behoefte. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, ze worden weerbaarder, ze ontdekken hun talenten en vergroten hun woordenschat en motoriek.

De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat onderwijs en opvang werken met één pedagogische visie en kinderen bekend zijn met onderwijs. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De buitenschoolse opvang omvat alle opvang buiten onderwijstijd. Vanaf 7.15u staan de pedagogisch medewerkers voor kinderen klaar, om de dag gezellig te beginnen en hen te begeleiden naar de klas wanneer de school begint.

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door ervaren pedagogisch medewerkers die ervoor zorgen dat kinderen een fijne middag tegemoet gaan met sport, spel, creativiteit en ontspanning. De BSO kenmerkt zich door binnen het IKC op een aanvullende manier bezig te zijn met de ontwikkeling van kinderen door te verdiepen in talentontwikkeling, zelfredzaamheid en eigenaarschap (verantwoordelijk voelen voor materialen, activiteiten, groepsregels).

IEDER KIND EEN EIGEN MENTOR

Bij de opvang heeft ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de OuderApp, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen/behoeften aan meer uitdaging en de overdracht naar het onderwijs.

VAKANTIEZOTHEID

Tijdens de vakanties stellen alle BSO’s van Eigen&Wijzer in Loosdrecht een uniek VakantieZotheid programma samen. Naast uitdagende activiteiten staan er leuke uitstapjes op het programma naar bijvoorbeeld Beeld&Geluid, Sam Sam, een boerderij, de ijsbaan. We gaan spoorzoeken met een picknick op de hei, leren nieuwe vaardigheden tijdens creatieve workshops en maken zelf de lekkerste taarten. Iedere vakantie heeft een thema; circus, theater, strand. Door ook te zorgen voor genoeg ontspanning en kinderen hun eigen keuzes te laten maken krijgen de kinderen het unieke vakantiegevoel.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Ouders kunnen kiezen uit bij Eigen&Wijzer bekende opvangpakketten, waarin wij mee proberen te denken aan de opvangbehoefte van iedere ouder. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; zoals het bieden van een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen, enzovoort.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in

In het nieuws

10 maart 2021

In het nieuws

3 maart 2021