locatiecoördinator Chantal de Groene - Verhoef

Chantal de Groene-Verhoef

Adjunct regiomanager

Contact met de groep: Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

IKC de Bijenschans

Kerkplein 14
3621 BA Breukelen
LRK PO: 210386915
LRK BSO: 197899390

Chantal de Groene-Verhoef

Adjunct regiomanager

Contact met de groep: Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

IKC de Bijenschans

Kerkplein 14
3621 BA Breukelen
LRK PO: 210386915
LRK BSO: 197899390

 • Opvang 2-13 jaar

  VVE, peuteropvang, onderwijs en BSO

 • Nauwe samenwerking met het onderwijs

  We werken als één team, vanuit één visie

 • Talentonwikkeling

  Ieder kind is eigen en groeit bij ons wijzer

 • VE-locatie

  Ieder kind voorbereid naar het basisonderwijs

 • VakantieZotheid programma

  Iedere vakantie feest bij de BSO

Opvang en onderwijs op één locatie

Sluitend zorgsysteem voor ieder kind

IKC de Bijenschans is een Integraal Kind centrum in Breukelen waar kinderen van 2 – 13 jaar opvang en onderwijs wordt aangeboden op één locatie. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer en externe partijen werken doelgericht samen om de leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen optimaal te maken. Al bij de peuteropvang werken we vanuit de visie dat kinderen eigen zijn en wijzer groeien. Kinderen leren hun eigen talenten te ontwikkelen en te herkennen. We zorgen voor elkaar en voor onze omgeving en geven kinderen handvatten mee voor het leven. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen ontdekken, leren en uitgroeien tot zelfbewuste individuen. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. Ze krijgen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien, verder te specialiseren en ambities om te zetten in resultaten. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg voor kinderen en voor elkaar.

Peuteropvang

Peuters maken een stormachtige ontwikkeling door op eigen wijze en in eigen tempo. Onze peuteropvang sluit aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind. De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren hoe ze  samen kunnen spelen en plezier maken maar ook hoe ze rekening met elkaar moeten houden.

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen. Wij vinden dat ieder kind uniek is, met eigen behoeften en talenten! Piramide biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. Piramide is uitmater geschikt voor VVE en loopt door in de basisschool, waardoor de overdacht naar de leerkracht soepel verloopt.

De groepsruimte is licht, fris en open, voorzien van gevarieerd spelmateriaal, meubilair waar de kinderen aan eten en knutselen en een uitdagende glijbaan met huisje eronder. De kinderen spelen onder begeleiding buiten op het schoolplein. Iedere ochtend heeft een vast ritme, met tijd in de kring, fruit eten en speelmomenten.

Door het IKC zijn peuters al bekend met de school en de leerkracht van groep 1 waardoor de overgang bij 4 jaar soepel verloopt. Ook is uw kind is vanaf dat moment van harte welkom bij onze BSO.

Buitenschoolse opvang

De BSO biedt een breed scala aan activiteiten op het gebied van spel, sport, cultuur en creativiteit. Er is voldoende ruimte voor ontspanning in een van de comfortabele zithoeken. Het klaslokaal dat wordt gebruikt voor de BSO en de naschoolse activiteiten heeft een huiselijke sfeer. De kinderen maken gebruik van het ruime schoolplein. Er zijn vaste eet- en drinkmomenten. Daarnaast kiest ieder kind zelf aan welke activiteiten of workshops het deelneemt. Ieder kind heeft een mentor die het welzijn en de ontwikkeling van het kind monitort en hierover feedback geeft aan de ouders. Regelmatig staan er leuke uitstapjes op het programma of komt een externe professional een workshop geven. In de vakantie kunnen kinderen aansluiten bij het uitdagende VakantieZotheid programma.

Openingstijden

BSO ma-vr: sluitingstijd school – 18.30u.
VSO ma-vr: 7.30 – 8.30u.
PO ma-vr 8.15 – 12.15u.

Schoolvakanties (Midden)

BSO ma-vr 8.00 – 18.30u.
VSO ma-vr 7.30 – 8.00u.
PO gesloten

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Je bent van harte welkom om de sfeer te ervaren van onze peuteropvang of BSO tijdens een rondleiding.