desiree vriesenga

Desiree Vriesenga

locatie coördinator
Kantoor: 035-5826035
Peuter groepen: 06 – 21 31 46 73
Baby groepen: 06 – 21 31 30 78

KDV Speelstede

Bisonspoor 2013
3605 LB, Maarssen
LRK: 182202537

KDV Speelstede

Bisonspoor 2013
3605 LB, Maarssen
LRK: 182202537
  • Ruime openingstijden

    Ma – Vr 7:00 – 18:30 uur!

  • Luiers inbegrepen in de prijs

    Deze hoeft u niet mee te geven

  • Voorbereid naar het basisonderwijs

    Peuter plus activiteiten

Meer informatie

Openingstijden

Maandag – vrijdag: 7:00 -18:30 uur.

Sluitingsdagen 2022
2de Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Dé plek waar uw kind eigen kan zijn en wijzer groeit

Onze pedagogisch medewerkers wijzen de weg

1 februari 2021 is KDV Speelstede geopend op een volledig nieuwe locatie in de ‘zorgpassage’ aan de stationzijde (Bisonspoor 2013), op de 1e verdieping in winkelcentrum Bisonspoor. Een toplocatie, met een directe verbinding tot de parkeergarage en goed bereikbaar per fiets en openbaar vervoer.

De vier groepen zijn ingericht met rustige basiskleuren en natuurlijke elementen. Door het gebruik van veel glas zijn de ruimtes licht en transparant. Het grote dakterras is natuurlijk ingericht om kinderen het ultieme buitengevoel te geven. U als ouder bent van harte welkom voor koffie/thee in de ontmoetingsruimte. Zo hebben we unieke locatie gecreëerd waar kinderen in een rustige vertrouwde omgeving worden uitgedaagd zich te ontwikkelen en waar ouders ons en elkaar kunnen ontmoeten.

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en talenten. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit hun behoeften te onderkennen en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses en talenten te verdiepen en/of te verbreden. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in het maken van keuzen hierbij.

Vaste stamgroepen

Alle kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen. Er zijn vier horizontale groepen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar, 1 tot 2 jaar, 2 tot 3 jaar en 3 tot 4 jaar. Afhankelijk van het aantal daadwerkelijk aanwezige kinderen in de specifieke leeftijdscategorieën zijn er dagelijks 1 tot 4 vaste pedagogisch medewerkers per stamgroep aanwezig. Ons opendeurenbeleid zorgt ervoor dat regelmatig de deuren tussen de groepen open staan waardoor kinderen ook op andere groepen kunnen spelen. Dit beleid maakt het mogelijk om meerdere activiteiten aan te bieden, gericht op verschillende ontwikkelingsniveaus en behoeften van kinderen. Het is voor broertjes en zusjes mogelijk om af en toe bij elkaar te gaan spelen.

Ontwikkelingsgericht werken

Het pedagogisch beleidskader beschrijft de pedagogische visie van Eigen&Wijzer. Deze visie is gebaseerd op vier uitgangspunten: veiligheid vormt de basis, aandacht voor ieder kind, ontwikkelen door te ontdekken en samen met elkaar. Deze uitgangspunten vormen de grondslag voor ons pedagogisch beleid. Alle locaties van Eigen&Wijzer hebben een eigen identiteit en dus ook een eigen pedagogisch werkplan. Bij Eigen&Wijzer wordt gewerkt met de Piramide-methode. Dit is een methode die speciaal ontwikkeld is voor het jonge kind. Het doel van deze methode is om kinderen een kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Eventuele vroegtijdig achterstanden in de ontwikkeling kunnen worden gesignaleerd zodat er tijdig op ingespeeld kan worden, maar ook kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken krijgen hier gelegenheid toe in bijvoorbeeld peuter plus activiteiten.

PEUTER PLUS ACTIVITEITEN

Ieder kind is eigen en groeit wijzer, wij wijzen de weg. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig, het andere kind heeft juist behoefte aan meer uitdaging. Ieder kind heeft eigen behoeften en wordt gestimuleerd deze te herkennen en te ontwikkelen. Voor de kinderen met behoefte aan meer uitdaging biedt KDV Speelstede peuter plus activiteiten. Kinderen worden zo voorbereid op het basisonderwijs en extra gestimuleerd hun talenten te ontdekken. Spelenderwijs worden sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden verder uitgebreid.

IEDER KIND EEN EIGEN MENTOR

Bij Eigen&Wijzer heeft ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker van de groep. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de kind-map, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van ieder kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met ouders/verzorgers), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen/behoeften aan meer uitdaging en de overdracht naar de basisschool of andere groep.

VASTE OBSERVATIEMOMENTEN

Ieder kind wordt halfjaarlijks, op vaste leeftijden, geobserveerd met behulp van ontwikkellijsten vanuit de Piramide-methode (Sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid, creatieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van waarneming, taalontwikkeling, denkontwikkeling, oriëntatie op ruimte/tijd en wereldverkenning), de methode ‘Focus op kinderen’ en de methode ‘welbevinden op kinderen’. De uitkomsten van de observaties worden besproken in oudergesprekken.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Kom sfeer proeven of schrijf je direct in

Ervaring ouders

Kwaliteit opvang: 8,1
Uitstraling locatie: 6,8
Kennis/ervaring pedagogisch medewerkers: 8,3
Aanbod activiteiten: 7,7
Communicatie/bereikbaarheid: 8,2
Totale ervaring: 8,1