Locatiecoordinator Amber van der Laan

Amber van der Laan

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

KDV Speelstede

Bisonspoor 2013
3605 LB, Maarssen
LRK: 182202537

Amber van der Laan

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

KDV Speelstede

Bisonspoor 2013
3605 LB, Maarssen
LRK: 182202537
 • Ruime openingstijden

  Ma – Vr 7:00 – 18:30 uur!

 • Luiers inbegrepen in de prijs

  Deze hoeft u niet mee te geven

 • Voorbereid naar het basisonderwijs

  Peuter plus activiteiten

 • Ieder kind heeft een mentor

  Ontwikkeling en welzijn staan centraal

Vrijblijvend kennismaken met KDV Speelstede? Wij ontmoeten u graag!

Dé plek waar uw kind eigen kan zijn en wijzer groeit

KDV Speelstede bevindt zich in de ‘zorgpassage’ aan de stationzijde (Bisonspoor 2013), op de 1e verdieping in winkelcentrum Bisonspoor. Een toplocatie, met een directe verbinding tot de parkeergarage en goed bereikbaar per fiets en openbaar vervoer.

De vier groepen zijn ingericht met rustige basiskleuren en natuurlijke elementen. Door het gebruik van veel glas zijn de ruimtes licht en transparant. Het grote dakterras is natuurlijk ingericht om kinderen het ultieme buitengevoel te geven. U als ouder bent van harte welkom voor koffie/thee in de ontmoetingsruimte. Zo hebben we unieke locatie gecreëerd waar kinderen in een rustige vertrouwde omgeving worden uitgedaagd zich te ontwikkelen en waar ouders ons en elkaar kunnen ontmoeten.

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en talenten. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit hun behoeften te onderkennen en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses en talenten te verdiepen en/of te verbreden. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in het maken van keuzen hierbij.

Vaste stamgroepen

Alle kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen. Er zijn vier groepen: twee 0-2 jaar groepen (de welpjes en de tijgers) en twee 2-4 jaar groepen (de panters en de leeuwen). Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen in de specifieke leeftijdscategorieën zijn er dagelijks 1 tot 4 vaste pedagogisch medewerkers per stamgroep aanwezig. Ons opendeurenbeleid zorgt ervoor dat regelmatig de deuren tussen de groepen open staan waardoor kinderen ook op andere groepen kunnen spelen. Dit beleid maakt het mogelijk om meerdere activiteiten aan te bieden, gericht op verschillende ontwikkelingsniveaus en behoeften van kinderen. Het is voor broertjes en zusjes mogelijk om af en toe bij elkaar te gaan spelen.

Ontwikkelingsgericht werken

Het pedagogisch beleidskader beschrijft de pedagogische visie van Eigen&Wijzer. Deze visie is gebaseerd op vier uitgangspunten: veiligheid vormt de basis, aandacht voor ieder kind, ontwikkelen door te ontdekken en samen met elkaar. Deze uitgangspunten vormen de grondslag voor ons pedagogisch beleid. Alle locaties van Eigen&Wijzer hebben een eigen identiteit en dus ook een eigen pedagogisch werkplan. Bij Eigen&Wijzer wordt gewerkt met de Piramide-methode. Dit is een methode die speciaal ontwikkeld is voor het jonge kind. Het doel van deze methode is om kinderen een kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Eventuele vroegtijdig achterstanden in de ontwikkeling kunnen worden gesignaleerd zodat er tijdig op ingespeeld kan worden, maar ook kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken krijgen hier gelegenheid toe in bijvoorbeeld peuter plus activiteiten. Kinderen worden zo voorbereid op het basisonderwijs en extra gestimuleerd hun talenten te ontdekken. Spelenderwijs worden sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden verder uitgebreid.

Vaste observatiemomenten

Ieder kind wordt halfjaarlijks, op vaste leeftijden, geobserveerd met behulp van ontwikkellijsten vanuit de Piramide-methode (Sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid, creatieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van waarneming, taalontwikkeling, denkontwikkeling, oriëntatie op ruimte/tijd en wereldverkenning), de methode ‘Focus op kinderen’ en de methode ‘welbevinden op kinderen’. De uitkomsten van de observaties worden besproken in oudergesprekken.

Openingstijden

Maandag – vrijdag: 7:00 -18:30 uur.

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Een impressie

Groot Mens

Gemeente Stichtse Vecht is al vanaf 2013 JOGG-gemeente en werkt samen met scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties aan het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren. Want een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd! KDV Speelstede sluit zich daar graag bij aan want wij zetten ons dagelijks in voor een gezonde ontwikkelomgeving voor jonge kinderen, met veel buitenspelen en een gezond voedingsbeleid. Bezoek de website van Meer Grote Mensen >>

Kom kennismaken!

Kom sfeer proeven of schrijf je direct in