Ellen Wassink, locatiecoordinator 't Werkel Heerde

Ellen Wassink

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

't Werkel Heerde

Beatrixweg 30
8181LE, Heerde

LRK KDV: 267887097
LRK BSO: 786381516

Ellen Wassink

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

't Werkel Heerde

Beatrixweg 30
8181LE, Heerde

LRK KDV: 267887097
LRK BSO: 786381516

  • Duurzame en biologische kinderopvang

  • 80% van de tijd buitenopvang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Ieder kind heeft een mentor

  • Geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia

  • Natuurbeleving staat centraal

Groene kinderopvang

Kleinschalige kinderopvang gericht op natuur en natuurbeleving

’t Werkel Heerde is een kleinschalige kinderopvang. We zijn gevestigd in een eigen gebouw bij de Jenaplanschool aan de Beatrixlaan in Heerde (buurtschap Hoorn). Er is een peutergroep (hele dagopvang) en een buitenschoolse opvanggroep. De kinderen maken gebruik van de grote buitenruimte bij de school. Er staan grote bomen, een zandplek, amfitheater, kippen en een moestuin. Naast de bekende speelactiviteiten, worden de kinderen uitgedaagd zoveel mogelijk buiten te spelen.

In de omgang met de kinderen zijn we geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia. Loris Malaguzzi (1920 -1994) was verbonden aan de scholen en kindercentra in het Italiaanse Reggio Emilia. Hij is de grondlegger van de pedagogische werkwijze daar. Zijn ideeën zijn voortgekomen uit dertig jaar ervaring met het werken met kinderen. De theorie: honderd talen. Een kind kan zich uitdrukken op 100 manieren en in 100 talen. Aan ons de taak om hun taal te verstaan. Communiceren is van wezenlijk belang voor kinderen. Dat kan niet alleen in taal, maar ook door het werken met klei, het maken van een geheime hut of het bakken van koekjes. Wij vertellen u hier graag meer over!

Outdoor Peuterdagopvang/Peuteropvang

Peutergroep ’t Werkel locatie Heerde is gevestigd bij de Jenaplanschool. Dit is een kleinschalige peutergroep met een eigen ruimte direct naast de school. De peutergroep / peuterspeelzaal sluit aan bij het Jenaplanonderwijs van de school en doen regelmatig mee aan activiteiten in de school, waardoor er een doorgaande leerlijn ontstaat van de peutergroep naar de basisschool. Daarnaast speelt buiten spelen en natuurbeleving een belangrijke rol. Het grote schoolplein heeft een mooie moestuin die de peutergroep deelt met de BSO en de school. Ook zijn er kippen en is er een amfitheater op het plein waar we leuke voorstellingen kunnen houden.

Outdoor peuteropvang / peuterspeelzaal houdt in dat we het grootste gedeelte van de tijd buiten zijn met de peuters. We laten ons niet snel afschrikken door het weer. Echter wanneer het weer gevaarlijk is bijv. onweer zullen we onze activiteiten naar binnen verplaatsen. Wanneer het buiten vriest of juist extreem warm is passen we ook onze activiteiten aan naar binnen.

We starten de dag met de peuters op de groep. Van daaruit wordt er samen met de kinderen besloten welke activiteiten er op welke plek die dag worden gedaan. Tussen de activiteiten door is er uiteraard alle ruimte voor vrij spel. Er worden activiteiten aangeboden op het gebied van natuur, muziek, bewegen en creatieve expressie.

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag gedurende school- en vakantieweken van 7.00 tot 18.00 uur. Bij voldoende aanvraag (minimaal 4 kinderen) gaat de peutergroep ook open op de woensdag en vrijdag.

Buitenschoolse opvang

Voorop staat dat de tijd op de buitenschoolse opvang voor je kind vrije tijd is. In die vrije tijd staat bij ’t Werkel buiten spelen en natuurbeleving centraal. De kinderen mogen daarom naar buiten wanneer ze maar willen. De groepsleiding is volgend hierin. Buiten kunnen de kinderen helpen in de moestuin, helpen met het verzorgen van de dieren, maar ook bijv. verstoppen in bosjes, timmeren van hutten, spelen met water en zand. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd afgestemd op de verschillende leeftijden en mogelijkheden van de kinderen. Deze activiteiten zullen veelal buiten gehouden worden. Een kind is vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.

Er worden regelmatig workshops gehouden bij de BSO op het gebied van natuur, techniek, kunst, theater en sport en spel. Deze kunnen zowel uitgevoerd worden door de pedagogisch medewerkers als externe professionals. Workshops worden vooraf aangekondigd. Uw kind kan zich hierop inschrijven. Wanneer een kind zich inschrijft voor de workshop verwachten we ook van het kind dat het deelneemt aan de workshop. Hierdoor leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die het maakt.

Voor ons staat burgerschapsvorming voor zorgen voor elkaar en voor je omgeving. Het kind in haar omgeving staat centraal. Hierbij begint het met het vaststellen van gezamenlijke normen en waarden, waarbij  respect voor de eigenheid van de ander voorop staat. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen de betekenis van democratie en wat dat betekent voor het samen zijn op de buitenschoolse opvang.

Ook de vakantieprogramma’s zijn gericht op natuuractiviteiten. We vinden het belangrijk dat kinderen een vakantiegevoel hebben. Daarom zullen er andere activiteiten plaats vinden tijdens de schoolvakanties en de schoolvrije dagen dan gedurende de schoolweken. Er zullen regelmatig uitstapjes gedaan worden buiten onze locatie. Hierbij kunt u denken aan bijv. geocachen in het bos (schat zoeken met gps), klauterparcours in een klimbos, expeditie met een boswachter of vlotten bouwen en kanoën voor de oudere kinderen met zwemdiploma.

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag

Peuteropvang 07:00-18.00u
VSO: 07.00-08.30 uur
BSO: sluitingstijd school tot 18.00 uur

Schoolvakanties (Midden) maandag, dinsdag en donderdag

Peuteropvang:  07:00-18.00u
BSO: 07.00-18.00u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in

Nationaal Preventie Akkoord

’t Werkel Heerde heeft het Nationaal Preventie Akkoord ondertekend en maakt zich daarmee samen met 70 partijen in Nederland hard voor het gezonder maken van Nederland en gezondheidsverschillen te verkleinen.