Mandy van den Bergh locatiecoördinator

Mandy van den Bergh

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Eigen&Wijzer Oranjekwartier

Kinderdagverblijf en voorschool

Koningin Wilhelminaplein 266
1062KS Amsterdam
LRK: 136348683

Mandy van den Bergh

Locatiecoördinator

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Eigen&Wijzer Oranjekwartier

Kinderdagverblijf en voorschool

Koningin Wilhelminaplein 266
1062KS Amsterdam
LRK: 136348683

  • Het kind staat centraal

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • VE-locatie

    Ieder kind voorbereid naar het basisonderwijs

  • Ieder kind heeft een mentor

    Ontwikkeling en welzijn staan centraal

Kleinschalige kinderopvang 0-4 jaar

Sinds 1 oktober 2021 hebben wij het genoegen om de Amsterdamse locaties van Mops te mogen bedienen. In onze dienstverlening staat het kind centraal. Iedere dag streven onze teams van pedagogisch medewerkers ernaar om kinderen de beste mogelijke opvang te bieden, waarin ieder kind eigen is en wijzer groeit. Vanuit onze professionele achtergrond staan ze naast u als ouder en werken we met u samen in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van uw kind(eren). Onze teams worden daarin ondersteund door pedagogisch coaches, locatie coördinatoren, regiomanagers, onze beleidsmedewerker, de opleidingscoördinator en ons servicebureau KlantWijzer. Ook zoeken wij de samenwerking met het onderwijs, zorginstanties, vrijetijdsorganisaties en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO).

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen, wij kennen enkel unieke kinderen. Onze ontwikkelmethode biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. De ontwikkeling sluit aan op het basisonderwijs, waardoor de warme overdacht naar de leerkracht soepel verloopt.

Dagopvang

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen (Dagopvang 0-4 jaar) wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet. Bij KDV Gaasperplas is uw kind verzekerd van een leuke tijd in een leerzame omgeving.

Voorschool en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Bij de voorschool van Eigen&Wijzer Oranjekwartier wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Om er voor te zorgen dat ieder kind een goede start kan maken op de basisschool wordt gewerkt met de VVE-methode ‘Uk & Puk’. Spelend leren staat hierbij centraal; door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren wordt de taalvaardigheid van kinderen gestimuleerd en de woordenschat vergroot. Ieder kind krijgt een eigen mentor die zijn/haar ontwikkeling goed in de gaten houdt. Ter aanvulling op wat we op het kinderdagverblijf doen, is er ook een VVE-programma voor thuis. Op deze manier kunt u uw kind ook thuis stimuleren en goed voorbereiden op de basisschool.

Openingstijden

Voorschool/VVE:

KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Schoolvakanties (Noord)

Voorschool/VVE:

KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige opvang of schrijf uw kind direct in