sultan yildirim

Sultan Yildirim

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 020-8461111

Eigen&Wijzer Oranjekwartier

Kinderdagverblijf en voorschool

Koningin Wilhelminaplein 266
1062KS Amsterdam
LRK: 136348683

Sultan Yildirim

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
Locatie: 020-8461111

Eigen&Wijzer Oranjekwartier

Kinderdagverblijf en voorschool

Koningin Wilhelminaplein 266
1062KS Amsterdam
LRK: 136348683

  • Het kind staat centraal

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

Meer informatie

Openingstijden

Voorschool/VVE:

KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Schoolvakanties (Noord)

Voorschool/VVE:

KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Sluitingsdagen 2022
2de Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Eigen&Wijzer nieuwe eigenaar van Mops Oranjekwartier

Nieuwe naam: Eigen&Wijzer Oranjekwartier

Sinds 1 oktober 2021 hebben wij het genoegen om de Amsterdamse locaties van Mops te mogen bedienen. In onze dienstverlening staat het kind centraal. Iedere dag streven onze teams van pedagogisch medewerkers ernaar om kinderen de beste mogelijke opvang te bieden, waarin ieder kind eigen is en wijzer groeit. Vanuit onze professionele achtergrond staan ze naast u als ouder en werken we met u samen in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van uw kind(eren). Onze teams worden daarin ondersteund door pedagogisch coaches, locatie coördinatoren, regiomanagers, onze beleidsmedewerker, de opleidingscoördinator en ons servicebureau KlantWijzer. Ook zoeken wij de samenwerking met het onderwijs, zorginstanties, vrijetijdsorganisaties en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO).

Dagopvang

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen (Dagopvang 0-4 jaar) wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet. Bij KDV Gaasperplas is uw kind verzekerd van een leuke tijd in een leerzame omgeving.

Voorschool en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Bij de voorschool van Eigen&Wijzer Oranjekwartier wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Om er voor te zorgen dat ieder kind een goede start kan maken op de basisschool wordt gewerkt met de VVE-methode ‘Uk & Puk’. Spelend leren staat hierbij centraal; door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren wordt de taalvaardigheid van kinderen gestimuleerd en de woordenschat vergroot. Ieder kind krijgt een eigen mentor die zijn/haar ontwikkeling goed in de gaten houdt. Ter aanvulling op wat we op het kinderdagverblijf doen, is er ook een VVE-programma voor thuis. Op deze manier kunt u uw kind ook thuis stimuleren en goed voorbereiden op de basisschool.

IEDER KIND EEN EIGEN MENTOR

Bij de opvang heeft ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de OuderApp, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen/behoeften aan meer uitdaging en de overdracht naar het onderwijs.

LIEFDEVOLLE OPVANG

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen, wij kennen enkel unieke kinderen. Onze ontwikkelmethode biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. De ontwikkeling sluit aan p het basisonderwijs, waardoor de warme overdacht naar de leerkracht soepel verloopt.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Ouders kunnen kiezen uit bij Eigen&Wijzer bekende opvangpakketten, waarin wij mee proberen te denken aan de opvangbehoefte van iedere ouder. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; zoals het bieden van een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen, enzovoort.

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in