Peuteropvang bij Eigen&Wijzer

Peuteropvang | Peuterspeelzaal | Voor- en Vroegschoolse Educatie

De perfecte voorbereiding op het basisonderwijs

  • Ieder kind is bij ons eigen

    Aandacht en observatie, zodat we ieder kind echt kennen

  • Ieder kind groeit bij ons wijzer

    Kinderen worden uitgedaagd hun interesses en behoeften te herkennen en te ontwikkelen

  • Professionele medewerkers

    Begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling en staan klaar voor ouders

Samen spelen, samen leren

Kinderopvang in de ochtend voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Ieder kind is dagelijks bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Door te praten, te luisteren, te lachen, te kijken, te tekenen en te bouwen wordt het kind zich steeds meer bewust van allerlei dingen. Het peuterspel speelt hierbij een belangrijke rol want spelen is leren. Peuters maken een stormachtige ontwikkeling door op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Onze pedagogische medewerkers stimuleren de peuters in hun vooruitgang. Hierbij maken ze gebruik van gerenommeerde methodes als ‘Piramide’, ‘Uk en Puk’ en ‘Startblokken’. Door de grote variëteit aan activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Dagdelen

Bij de peutergroep ontmoeten kinderen andere kinderen en hebben ze een aantal dagdelen per week plezier met elkaar. Samen gaan ze op ontdekkingstocht. Ze worden creatief uitgedaagd en ontwikkelen fantasie. Hierdoor krijgt uw kind een steeds grotere woordenschat en leert het samen spelen, samen delen en communiceren. Bij de peuteropvang ligt de focus op de ontwikkeling en schoolvoorbereiding van de kinderen. Wij werken nauw samen met de basisscholen in de omgeving. De peuters worden goed voorbereid en brengen ook alvast een bezoek aan de basisschool. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben vindt er een uitgebreidere overdracht plaats. Hierdoor voelt ieder kind zich meer dan welkom op de basisschool!

Onze peutergroep locaties hebben een huiselijke sfeer. De groepsruimtes binnen zijn schoon en fris en hebben verschillende speelhoeken met voldoende spelmateriaal dat aansluit bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Wij vinden frisse buitenlucht en bewegen heel belangrijk. Onze locaties beschikken dan ook allen over een uitdagende buitenspeelruimte.

Peuteropvang of peuterspeelzaal?

Peuteropvang biedt 52 weken per jaar opvang aan peuters. Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Een peuterspeelzaal biedt 40 weken per jaar opvang aan peuters en is tijdens vakantieweken gesloten. Ouders/verzorgers die van deze opvang gebruik maken hebben geen recht op kinderopvangtoeslag, wel kan het mogelijk zijn dat er gebruik kan worden gemaakt van gemeentelijke subsidie. Onze KlantWijzer vertelt u hier graag meer over.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

De gemeente bepaalt of een kind (tot 6 jaar) in aanmerking komt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is speciaal voor kinderen die het risico lopen op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand, waarbij die achterstand al is geconstateerd en voor de juist extra pientere kinderen. De pedagogisch medewerkers maken bij hun ontwikkelingsstimulering gebruik van aangepaste modules. De doelstelling van het gemeentelijke VVE-beleid in samenwerking met de kinderopvang, is om te voorkomen dat deze kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. Door hen te stimuleren in hun ontwikkeling worden de kansen vergroot op een goede schoolloopbaan en een betere maatschappelijke aansluiting. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of contact opnemen met onze KlantWijzer.

Bij 4 jaar ...

Bij 4 jaar is ieder kind voorbereid op de overstap naar het onderwijs. Wanneer de opvang binnen een kindcentrum wordt verzorgd, spelen peuters en kleuters al geregeld met elkaar samen en zijn de leerkrachten bekende gezichten voor de kinderen. Wanneer de peuteropvang/peuterspeelzaal stand alone is, spreekt u met de school van uw keuze wenmomenten af. Met uw toestemming doen wij een warme overdracht naar de leerkracht.

Uw opvangcontract loopt tot 4 jaar. Wilt u gebruik maken onze buitenschoolse opvang dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met onze KlantWijzer (035-5826035) om de mogelijkheden te bespreken.

CONTACT MET OUDERS/VERZORGERS

Voor het welzijn van de kinderen is het van groot belang dat ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers elkaar informeren. Zit uw kind goed in zijn of haar vel, zijn er veranderingen in de thuissituatie, verandert er iets in de vaste gezichten op de groep. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die van invloed zijn op het welzijn van kinderen. Door thuis en de opvang op elkaar af te stemmen zorgen we er samen voor dat uw kind zich veilig voelt en zich ongehinderd kan ontwikkelen.

GERENOMMEERDE METHODES

Een gezellige groepsruimte met diverse knusse speelhoekjes, de muren opgesierd met fleurige tekeningen, dagritmekaarten, pedagogisch medewerkers die ontwikkelingsgericht begeleiden. Slechts enkele voorbeelden van zichtbare kenmerken die u zult herkennen. Bij Eigen&Wijzer zijn de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen opgeleid in het methodisch werken aan de hand van de speelleermethode Piramide, Up&Puk of Startblokken.

ONTWIKKELING

Bij de peuteropvang bieden we activiteiten die van invloed zijn op alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief. Kinderen leren hoe zij prettig met anderen kunnen omgaan, plezier hebben in (vrij) spel en zij worden gestimuleerd om te tekenen, te sporten en muziek te maken. Er is specifieke aandacht voor taalontwikkeling,beginnende rekenontwikkeling en het ‘zelfstandig leren’. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken.

Onzer peuteropvang locaties

Spelen, leren en voorbereid naar het basisonderwijs?

Maak kennis met onze peuteropvang!