Van en naar de BSO

Uw kind(eren) wordt op diverse manieren van en naar de opvang gebracht. Als de basisschool in de directe omgeving is gelegen dan gaan onze pedagogisch medewerkers lopend met de kinderen naar de BSO locatie. Daarnaast beschikken we over groepsfietsen, stints en personenbussen. Hiermee vervoeren we de kinderen over langere afstanden. Ook werken we in alle regio’s nog samen met een  taxibedrijf dat op bepaalde momenten wordt ingezet om kinderen en pedagogisch medewerkers te begeleiden.

Wij brengen uw kind(eren) ook graag voor u naar (sport)verenigingen of clubs. Indien gewenst zorgen wij voorafgaand voor een verantwoorde maaltijd. U haalt uw kind na afloop zelf op bij de betreffende vereniging of club. Vanuit verschillende BSO locaties begeleiden wij uw kind(eren) naar en van de zwemles.