Denise Hammann locatiecoordinator Amsterdam

Denise Hammann

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
KDV 020-8003545
BSO: 020-8003546

Het Wijze Eiland

Van Lohuizenlaan 198
1019 CD Amsterdam
LRK BSO:  292930665
LRK KDV:  318372149

Denise Hammann

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035
KDV 020-8003545
BSO: 020-8003546

Het Wijze Eiland

Van Lohuizenlaan 198
1019 CD Amsterdam
LRK BSO:  292930665
LRK KDV:  318372149
  • Het kind staat centraal

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

Meer informatie

Openingstijden

NSO: ma-vr: Aansluitend aan school – 18.30u

VSO: ma-vr: 07.30-08.30u

KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.

KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Sluitingsdagen 2021
Nieuwjaarsdag (1 januari)
2de Paasdag (5 april)
Koningsdag (27 april)
Hemelvaartsdag (13 mei)
2de Pinksterdag (24 mei)

Locaties sluiten om 17.00 uur
Kerstavond (24 december)
Oudejaarsdag (31 december)

Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Eigen zijn en wijzer groeien voor kinderen van 0 – 13 jaar oud

Sinds 1 april 2021 is Smallsteps De Eilanden (BSO en KDV) onderdeel van Eigen&Wijzer. De BSO en het KDV gaan verder onder de naam Het Wijze Eiland! Wij bieden alle vormen van kinderopvang in de regio’s Amsterdam, Harderwijk/Zwolle, Loosdrecht, Maarssen en Friesland. In onze dienstverlening staat het kind centraal. Iedere dag streven onze teams van pedagogisch medewerkers ernaar om kinderen de beste mogelijke opvang te bieden, waarin ieder kind eigen is en wijzer groeit. Vanuit hun professionele achtergrond staan ze naast u als ouder en werken ze met u samen in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van uw kind(eren). Onze teams worden daarin ondersteund door pedagogisch coaches, locatiecoördinatoren, regiomanagers, onze beleidsmedewerker, de opleidingscoördinator en ons servicebureau KlantWijzer. Ook zoeken wij de samenwerking met het onderwijs, zorginstanties, vrijetijdsorganisaties en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO). Bent u geïnteresseerd in meer informatie over Eigen&Wijzer dan bent u van harte welkom om onze website uitgebreider te bekijken. Indien u geïnteresseerd bent in onze visie dan kunt u deze uitgebreider lezen op de webpagina ‘Wij zijn Eigen&Wijzer’.

Opvang wordt gecontinueerd zoals u gewend bent

Het team van pedagogisch medewerkers van BSO/KDV De Eilanden heeft in de afgelopen jaren een fijne en stabiele organisatie opgebouwd, waar de kwaliteit voorop staat en waar medewerkers graag werken. Ons aandachtspunt is de kwaliteit en de continuïteit van en binnen de organisatie te blijven waarborgen, zowel voor de kinderen, de medewerkers, de ouders, als de stakeholders. Voor medewerkers betekent dit het behoud van hun fijne werkplek met volop uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor uw kind(eren) en voor u als ouder betekent dit dat de opvang wordt gecontinueerd zoals u gewend bent, met dezelfde vertrouwde gezichten van medewerkers.

Wij hebben er zin in!

Wij kijken er naar uit om de ingezette professionalisering weer een stap voorwaarts te brengen de komende tijd. Het team en de locatiemanager wordt daarin ondersteund door de Regiomanager Evelyn Slager en door de medewerkers van ons servicebureau de KlantWijzer, welke is gevestigd op ons hoofdkantoor in Loosdrecht.

Wanneer er vragen, zorgen of onduidelijkheden zijn kunt u onze KlantWijzer per direct bereiken via email planning@eigenenwijzer.nl en telefonisch op werkdagen tussen 08.00-17.30u via 035-5826035.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Uw kind(eren) inschrijven

U bent van harte welkom uw kind(eren) in te schrijven bij Kindcentrum Eigen&Wijzer. Wij nemen na de inschrijving persoonlijk contact met u op!

Inschrijven Het Wijze Eiland

    Selecteer het soort opvang dat u wilt afnemen

 

Gegevens

    Gegevens kind

  • Adresgegevens ouder(s)/verzorger(s) bij wie het kind woont

  • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor de beantwoording en afhandeling van uw aanvraag. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.
 

IEDER KIND EEN EIGEN MENTOR

Bij de opvang heeft ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de OuderApp, het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen/behoeften aan meer uitdaging en de overdracht naar het onderwijs.

LIEFDEVOLLE OPVANG

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen, wij kennen enkel unieke kinderen. Onze ontwikkelmethode biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. De ontwikkeling sluit aan p het basisonderwijs, waardoor de warme overdacht naar de leerkracht soepel verloopt.

FLEXIBELE OPVANGPAKKETTEN

Ouders kunnen kiezen uit bij Eigen&Wijzer bekende opvangpakketten, waarin wij mee proberen te denken aan de opvangbehoefte van iedere ouder. Voor alle opvang gelden onze basisgaranties; zoals het bieden van een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan, professionele medewerkers werken die ondersteuning bieden in de ontwikkeling van kinderen, enzovoort.

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in