Sheredice Adriaan2

Sheredice Adriaan

Assistent Leidinggevende

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | KDV 020-8003545 | BSO: 020-8003546
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Het Wijze Eiland

Th. K. van Lohuizenlaan 198
1019 CD Amsterdam
LRK BSO:  292930665
LRK KDV:  318372149

Sheredice Adriaan

Assistent Leidinggevende

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | KDV 020-8003545 | BSO: 020-8003546
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Het Wijze Eiland

Th. K. van Lohuizenlaan 198
1019 CD Amsterdam
LRK BSO:  292930665
LRK KDV:  318372149
  • Het kind staat centraal

  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten

  • Bevordering van sociale omgang

  • Ieder kind heeft een mentor

    Ontwikkeling en welzijn staan centraal

  • Gezond voedingsbeleid

    Gezonde voeding en veel buitenspelen

Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Eigen zijn en wijzer groeien voor kinderen van 0 – 13 jaar oud

In onze dienstverlening staat het kind centraal. Iedere dag streven onze teams van pedagogisch medewerkers ernaar om kinderen de beste mogelijke opvang te bieden, waarin ieder kind eigen is en wijzer groeit. Vanuit onze professionele achtergrond staan ze naast u als ouder en werken we met u samen in het herkennen en ondersteunen van de behoeften van uw kind(eren). Onze teams worden daarin ondersteund door pedagogisch coaches, locatie coördinatoren, regiomanagers, onze beleidsmedewerker, de opleidingscoördinator en ons servicebureau KlantWijzer. Ook zoeken wij de samenwerking met het onderwijs, zorginstanties, vrijetijdsorganisaties en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO).

Dagopvang 0-4 jaar

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van uw kind. Bij jonge kinderen wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Gezonde voeding en dagelijks buitenspelen maken de opvang compleet.

Wij denken niet in snelle langzame of gemiddelde kinderen, wij kennen enkel unieke kinderen. Onze ontwikkelmethode biedt ieder kind de mogelijkheid in eigen tempo optimaal te ontwikkelen en biedt pedagogisch medewerkers handvatten om activiteiten aan te bieden die passen bij de behoeften van het kind. De ontwikkeling sluit aan op het basisonderwijs, waardoor de warme overdacht naar de leerkracht soepel verloopt.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen uitgedaagd mee te denken over het activiteitenprogramma (kinderparticipatie). De activiteiten zijn gericht op (talent)ontwikkeling, beweging, ontspanning en het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor vrij spel en lekker spelen met vriendjes en vriendinnetjes. In de zomervakantie werken we met een uitdagend VakantieZotheid programma, gevuld met leuke activiteiten en uitstapjes.

Openingstijden

NSO: ma-vr: Aansluitend aan school – 18.30u
VSO: ma-vr: 07.30-08.30u
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Schoolvakanties (Noord)

NSO: tijdens vakantie en studiedagen; 07.30 -18.30u.
KDV: ma-vr: 07.30-18.30u

Sluitingsdagen 2023
2e paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
2e pinksterdag: maandag 29 mei
1e kerstdag: maandag 25 december
2e kerstdag: dinsdag 26 december

Waardering

Dagopvang
Beoordelingen via VerbeterMeter

Buitenschoolse opvang
Beoordelingen via VerbeterMeter

M.b.v. de Verbetermeter.

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij deze gezellige BSO of schrijf uw kind direct in