Locatiecoördinator IKC Scholtens Marit

Marit van den Boogert

IKC Scholtens

Wilhelminastraat 18
8471PK Wolvega

LRK (BSO): 248565217
LRK (KDV): 598025698

Marit van den Boogert

IKC Scholtens

Wilhelminastraat 18
8471PK Wolvega

LRK (BSO): 248565217
LRK (KDV): 598025698

  • Talentontwikkeling staat centraal

    Ieder kind is eigen en groeit wijzer

  • Ontbijten op school

    Vroege start vanaf 7:30u

  • Geen inschrijfkosten

    Start met een vrijblijvende offerte

PO: 8.30 – 12.30u.
KDV: 7.00 – 17.00/18.00/18.30u.
BSO: Schoolweken vanaf sluitingstijd school – 18.30u.
VSO: Schoolweken van 7:00 – 8:30u (inclusief ontbijt)

Schoolvakanties (Noord),

PO: geen opvang.
KDV: 7.00 – 17.00/18.00/18.30u.
BSO tijdens vakanties en studiedagen; 8.15-18.30u.
VSO tijdens vakantie en studiedagen van 7.00 – 8.15u (inclusief ontbijt)

Sluitingsdagen 2022
2de Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Onderwijs en opvang op één locatie

Waar visie en talentontwikkeling samengaan

Jenaplan basisschool Scholtens en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer werken nauw samen binnen het Integraal Kindcentrum. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en externe partijen in zorg, sport en welzijn, vormen binnen het IKC een sluitend zorgsysteem. Samen bieden we kinderen van 0 – 13 jaar één plek voor onderwijs en opvang waarbij de ontwikkeling van ieder individu centraal staat. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen uitproberen, leren en uitgroeien tot zelfbewuste mensen.

Kinderdagopvang 0 - 4 jaar

Sinds januari 2019 verzorgt Eigen&Wijzer de kinderopvang binnen IKC Scholtens. Bij de dagopvang stimuleren onze pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De ruimte is zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd te spelen en te ontdekken. Doordat de opvang zich in het Integraal Kindcentrum bevindt zijn de kinderen optimaal voor te bereiden op de overstap naar basisonderwijs en de buitenschoolse opvang.

Peuteropvang 2 - 4 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen voor peuteropvang bij ons terecht. Bij de peuteropvang worden de kinderen gestimuleerd te spelen, te proberen en te ontdekken. Eigen zijn en wijzer groeien staat daarbij centraal. De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse Opvang 4 - 13 jaar

Eind 2018 is BSO IKC Scholtens van start gegaan. De Eigen&Wijzer pedagogisch medewerkers zetten zich om de kinderen actief te laten ontspannen na schooltijd. Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door gericht activiteiten aan te bieden. Wij werken met kinderparticipatie wat betekent dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO programma. Welke activiteiten vinden zij leuk? Welke uitjes willen zij ondernemen? Zijn er workshops van externe partijen die voor nog meer verdieping kunnen zorgen? Uiteraard is er ook volop tijd en ruimte voor ontspanning, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en voor het nuttigen van een lekker (gezonde) snack en drinken.

SAMENWERKING BINNEN HET IKC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

 

VAKANTIEZOTHEID

In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Regelmatig gaan we samen met de andere BSO’s van Eigen&Wijzer in Maarssen. Zo bezoeken wij bijvoorbeeld Beeld & Geluid, maken we een video met een greenscreen en we houden open podium waar kinderen zelf kiezen voor dans, zang of het tonen van een talent.

VASTE GEZICHTEN

Eigen&Wijzer beschikt over een vast team met enthousiaste betrokken pedagogisch medewerkers. Allen zijn gediplomeerd, hebben ervaring en zijn in het bezit van een EHBO-diploma. Onze medewerkers hebben hun eigen kwaliteiten. Zo kunnen ze kinderen begeleiden bij het vergroten van de sociale weerbaarheid en hun talenten laten ontdekken in muziek-, toneel-, cultuur- en creatieve lessen.

Een impressie

Bekijk onze fotogalerij

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding of schrijf je direct in