COVID-19

Mag mijn kind naar de BSO noodopvang?

Voorwaarden voor de noodopvang

 • Uw kind heeft geen verschijnselen die passen bij het coronavirus, zoals; neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts. Bij twijfel blijft uw kind thuis. Uw kind is weer welkom bij de noodopvang na een negatieve (zelf)test. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de beslisboom neusverkoudheid: https://www.eigen-en-wijzer.nl/corona-update-beslisboom-neusverkouden/
 • U heeft een cruciaal beroep (deze lijst is door de Rijksoverheid vastgesteld). Heeft slechts 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep, dan verzoekt de Rijksoverheid u om uw kind zelf op te vangen. Als dit echt niet lukt, dan kunt u uw kind toch aanmelden voor noodopvang.
 • De noodopvang is alleen mogelijk op uw vaste contractdagen. (reeds toegekende ruilingen en extra toegekende dagen in de kerstvakantie uitgezonderd)

 

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe meld ik mijn kind aan voor BSO noodopvang?

Aanmelden noodopvang

Alle kinderen worden door ons in de Eigen&Wijzer OuderApp op afwezig gezet tot en met 7 januari 2022. Wanneer u gebruik moet maken van noodopvang dan handelt u zo snel mogelijk als onderstaand, ook is er een videohandleiding beschikbaar: https://youtu.be/sU9zIv1J-DI

 1. U opent de Eigen&Wijzer OuderApp en logt in
 2. Selecteer uw kind
 3. U gaat naar Kalender
 4. Selecteert de dag(en) dat u noodopvang nodig heeft 
 5. U selecteert  Extra dag aanvragen 
 6. Selecteer de opvanglocatie
 7. Selecteer Extra facturatie. De pedagogisch medewerker accepteert uw aanvraag en wijzigt deze direct naar gratis
 8. Selecteer Aanvraag Indienen
 9. Selecteer Indienen
 10. Selecteer Afsluiten

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Krijgen ouders met BSO compensatie tijdens de sluiting?

Tegemoetkoming eigen bijdrage

De Rijksoverheid roept ouders op om de facturen voor de opvang ook gedurende de lockdown door te betalen. Daarmee behoudt u als ouder een plek voor uw kind bij de BSO en is het niet nodig wijzigingen door te voeren bij de Belasting voor de kinderopvangtoeslag.

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming die vergelijkbaar is aan die van eerdere sluitingsperioden. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. 

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert gedurende de sluiting, de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor enkele pakketten liggen onze tarieven boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terug krijgt; een deel via de overheid (dit ontvangt u wederom via de Sociale Verzekeringsbank) in de vorm van een subsidie en een deel via ons. Let op: als uw gemiddeld uurtarief lager is dan het maximum uurtarief ontvangt u van ons geen compensatie. De compensatie van de overheid van vanzelfsprekend wel. 

Voor meer informatie over de compensatieregeling verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Mag ik mijn kind met klachten brengen?

Wanneer u kind klachten heeft dan is het dringende advies om uw kind thuis te houden. Een kind dat niet lekker is voelt zich thuis prettiger en zo beschermen we elkaar. Indien dit echt niet mogelijk is, raadpleegt u dan eerst de beslisboom neusverkoudheid en alle richtlijnen van het RIVM om te zien of uw kind naar de opvang mag komen. De richtlijnen van het RIVM zijn opgenomen in ons algemene COVID-19 protocol en in de locatie specifieke COVID-19 protocollen. Deze zijn terug te vinden op onze COVID-19 pagina. Leest u het volledig protocol goed door!

 

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Welke COVID-19 maatregelen treft Eigen&Wijzer?

Bekijkt u onze COVID-19 webpagina. Hier vindt u algemene informatie en per locatie een locatiespecifiek COVID-19 protocol. Zo weet u precies welke maatregelen wij treffen en wat wij van u verwachten. Samen blijven we gezond!

 

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

volgt u te allen tijde de beslisboom neusverkoudheid.Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Bij twijfel/vermoeden van de pedagogisch medewerker tijdens de opvang zal u worden gebeld.

 

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Opvangdagen en kinderopvangpakketten

Hoe werkt het voordeelpakket?

Dit pakket is van toepassing voor de BSO en voor het KDV. Bekijkt u het Tarieven en Pakketten document van de kinderopvang locatie van uw kind(eren) voor meer informatie.

 • Het BSO voordeelpakket biedt opvang tijdens de school- en vakantieweken, inclusief studiedagen.
 • Binnen het voordeelpakket kunt u tijdens de schoolvakanties dagen ruilen binnen de betreffende schoolvakantie op basis van beschikbaarheid.
 • Het overstappen naar het schoolpakket (vanuit voordeelpakket) kan alleen op 1 januari en bij de start van het nieuwe schooljaar.
 • Het overstappen naar het voordeelpakket (vanuit schoolpakket) kan per direct.
 • Het is mogelijk extra dagen af te nemen tegen het  tarief van het afgenomen pakket. Eventuele extra afgenomen dagen worden samen met de maandelijkse factuur geïncasseerd.

Onze KlantWijzer staat voor u klaar om al uw vragen over onze opvangpakketten te beantwoorden: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe werkt het schoolpakket?

Dit pakket is alleen van toepassing bij buitenschoolse opvang. Bekijkt u het Tarieven en Pakketten document van de kinderopvang locatie van uw kind(eren) voor meer informatie.

 • BSO tijdens de 40 schoolweken. Exclusief studiedagen.
 • Het overstappen naar het schoolpakket (vanuit voordeelpakket) kan alleen op 1 januari en bij de start van het nieuwe schooljaar.
 • Het overstappen naar het voordeelpakket (vanuit schoolpakket) kan per direct.
 • Het is mogelijk extra dagen af te nemen tegen het  tarief van het afgenomen pakket. Eventuele extra afgenomen dagen worden samen met de maandelijkse factuur geïncasseerd.

Onze KlantWijzer staat voor u klaar om al uw vragen over onze opvangpakketten te beantwoorden: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe werkt het Hele Dagenpakken? (Voormalig Vakantiepakket)

Dit pakket is alleen van toepassing voor buitenschoolse opvang. Bekijkt u het Tarieven en Pakketten document van de kinderopvang locatie van uw kind(eren) voor meer informatie.

 • Bij een vakantiepakket (6 dagen of 8 dagen) bepaalt u zelf op welke dag en in welke vakantie u de dagen inzet op basis van beschikbaarheid.
 • In de Eigen&Wijzer OuderApp staat het tegoed dat u beschikbaar heeft voor opvang tijdens vakanties en studiedagen. U registreert zelf de gewenste opvangdagen in de Eigen&Wijzer OuderApp door een Extra dag aan te vragen.
 • De opvangdagen die u ten minste 4 weken voor aanvang van de vakantie indient worden direct goedgekeurd en daarmee is de opvangdag gegarandeerd;
 • De opvangdagen die u binnen 4 weken voor aanvang van de vakantie indient worden niet direct goedgekeurd. Houdt u de Eigen&Wijzer OuderApp in de gaten om te zien of uw aanvraag geaccepteerd dan wel afgewezen is.
 • De minimale afname van de vakantieopvang is 12 maanden.
 • Het is mogelijk extra dagen af te nemen tegen het  tarief van het afgenomen pakket. Eventuele extra afgenomen dagen worden samen met de maandelijkse factuur geïncasseerd.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust contact op met onze KlantWijzer; 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe werkt het flexpakket?

Van toepassing voor KDV en BSO. Bekijkt u het Tarieven en Pakketten document van de kinderopvang locatie van uw kind(eren) voor meer informatie.

 • U bepaalt zelf wanneer u opvang nodig heeft, waarbij u niet bent gebonden aan een vaste dag.
 • Flexibele opvang is alleen mogelijk indien er beschikbaarheid is.
 • U heeft geen vast contract nodig.

Onze KlantWijzer staat voor u klaar om al uw vragen over onze opvangpakketten te beantwoorden: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Algemene vragen

Hoe kan ik mijn kind ziek melden?

U meldt uw kind ziek via de Eigen&Wijzer Ouderapp.

Tegelijk met de ziekmelding wordt er automatisch een tegoed voor uw kind aangemaakt. Dit tegoed is zichtbaar in de Ouderapp. Zo behoudt u het overzicht en kunt u het tegoed inzetten voor het aanvragen van extra opvang. Lukt het ziek melden via de Ouderapp niet of is uw kind langdurig ziek, neemt u dan telefonisch contact op met de locatie. Ook als u uw kind telefonisch ziek meldt bij de pedagogisch medewerker wordt deze ziekmelding zichtbaar als tegoed in de Ouderapp.

Binnen Eigen&Wijzer hanteren wij de mogelijkheid om binnen 4 weken dagdelen te ruilen of ziekte- of afwezigheidsdagen in te zetten voor extra opvang op basis van beschikbaarheid. Het inzetten van de uren gaat per dagdeel van gelijke duur, een dag voor een dag, een halve dag voor een halve dag. Uw aanvraag wordt door de pedagogisch medewerker beoordeeld en goedgekeurd indien er een plek beschikbaarheid is. U kunt dit terugzien in de Ouderapp.

Indien u geen gebruik maakt van het tegoed binnen 4 weken, dan vervalt het tegoed. Het aanbieden van het inhalen van ziektedag is een service die wij graag extra aanbieden op basis van beschikbaarheid. We beseffen dat het tegoed niet altijd kan worden benut. Met het gebruik van de Ouderapp krijgen we sneller en beter inzicht in de afwezigheid van kinderen. Als een kind afwezig wordt gemeld betekent dit een mogelijkheid om een ander kind extra te plaatsen. Met het inzetten van het tegoed verwachten wij dat er meer mogelijkheden ontstaan om kinderen extra te plaatsen. Zo helpen wij elkaar.

Onze KlantWijzer is beschikbaar indien u vragen heeft: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe kan ik opvangdagen wijzigen/ruilen/extra afnemen?

Op de Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen webpagina staat alle informatie over het ruilen, wijzigen, afmelden van dagen.

Onze KlantWijzer is beschikbaar indien u vragen heeft: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Wat kost de kinderopvang van mijn kind(eren)?

Om dit uw kinderopvangkosten te berekenen kunt u gebruik maken van onze rekentool. Tevens vindt u voor iedere locatie de tarieven op onze website, onder de verschillende opvangsoorten. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Welke opzegtermijn hanteert Eigen&Wijzer?

We hanteren een opzegtermijn van 1 maand die ingaat op het moment dat we uw schriftelijke opzegging of e-mail (planning@eigen-en-wijzer.nl) ontvangen. Voorbeeld: u zegt de opvang van uw kind op op 12 maart. Dan loopt het opvangcontract door tot en met 11 april.

Wilt u naar aanleiding van de tariefswijziging advies over de beste combinatie van opvang voor uw situatie? Neem dan contact op met onze KlantWijzer. Ons team denkt graag met u mee en werkt samen met u aan een maatgerichte oplossing. Bel 035-5826035 of mail planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Welke dagen is de kinderopvang gesloten?

Sluitingsdagen 2021: Nieuwjaarsdag (1 januari), 2de Paasdag (5 april), Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (13 mei), 2de Pinksterdag (24 mei).
Dagen dat alle locaties om 17.00 uur sluiten: Kerstavond (24 december) en Oudejaarsdag (31 december).

Waarom kan ik geen feestdagen ruilen?

Op nationale feestdagen zijn onze opvanglocaties gesloten. Wanneer uw opvangdag samenvalt met een nationale feestdag is er geen mogelijkheid om deze dag kosteloos in te halen op een ander moment.

In de berekening van onze tarieven en opvanguren hebben wij reeds rekening gehouden met nationale feestdagen. Binnen een kalenderjaar zijn deze dagen met u verrekend met een spreiding over 12 maandfacturen. Op jaarbasis worden deze uren dus niet bij u in rekening gebracht.

Meer informatie over ruilen kunt u lezen op de Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen webpagina.

Onze KlantWijzer is beschikbaar indien u vragen heeft: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Maakt Eigen&Wijzer gebruik van een OuderApp?

Bijna alle locaties van Eigen&Wijzer maken gebruik van de Eigen&Wijzer Ouderapp voor smartphone en tablet. De uitrol loopt door in 2020. Via de OuderApp is het zeer eenvoudig om uw kind(eren) te volgen bij de opvang. Nuttige informatie over slapen, voeding en activiteiten staan allemaal in de app. Ook een wijziging over ophalen, wijzigen van dag of ziekmelding is zo doorgegeven. U hoeft enkel de Eigen&Wijzer Ouderapp op uw smartphone en of tablet te plaatsen. Zoek in Google Play (Android) of in de App Store (Iphone) op de naam ‘Eigen&Wijzer Ouderapp’.

Of klik (vanuit uw mobiel of tablet) op een van de onderstaande links:

De handelding en de veelgestelde vragen vindt u op de Eigen&Wijzer OuderApp webpagina.

Onze KlantWijzer is bereikbaar indien uw vraag niet beantwoord is via: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Mijn kind wordt 4 jaar, gaat mijn kind automatisch door naar de BSO?

Wanneer uw kind vier jaar oud wordt en naar de basisschool gaat heeft u de mogelijkheid uw kind naar de BSO te laten gaan. Indien u hiervan gebruik wilt maken geeft u dit vooraf aan bij onze KlantWijzer (hoe eerder u dit aangeeft, hoe fijner dit is voor de planning). Zij kijken samen met u naar welke BSO het beste bij uw kind zou passen en welke BSO beschikbaarheid heeft, of er wensen zijn omtrent het brengen van uw kind naar sportclubjes en van welk opvangpakket u gebruik wilt maken.

Onze KlantWijzer is bereikbaar via: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hanteert Eigen&Wijzer inschrijfkosten?

Wij hanteren geen inschrijfkosten.

Onze KlantWijzer informeert u graag verder: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe werkt het vierogen beleid?

De kinderdagopvang bij Eigen&Wijzer is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene in contact met kinderen altijd gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. >> meer informatie.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Wat moet ik doen wanneer ik een klacht heb?

Wat vervelend dat u een onvrede ervaart. Wij zijn er voor uw kind(eren) en voor u! Lees onze Klachtenregeling. Komt u er niet uit met deze informatie, neemt u dan contact met ons op. Samen komen we tot een oplossing.

Onze KlantWijzer is bereikbaar indien uw vraag niet beantwoord is via: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe werkt het open deuren beleid?

Bij Eigen&Wijzer werken we met een ‘open deuren beleid’. Dit betekent dat de deuren tussen de groepen regelmatig open staan. Kinderen kunnen zo spelen met kinderen buiten hun stamgroep, af en toe spelen met broertjes en zusjes en ze krijgen de gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Dit alles natuurlijk onder toeziend ook van onze pedagogisch medewerkers. Meer informatie kunt u lezen op de ‘Open deuren beleid‘ pagina.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Werken/stage lopen bij Eigen&Wijzer

Ik wil graag werken bij Eigen&Wijzer

Wat leuk dat je wilt werken bij Eigen&Wijzer! Stuur een mail naar werkenbij@eigenenwijzer.nl met daarin jouw contactgegevens, jouw cv, een enthousiaste motivatie en bij welke locatie van Eigen&Wijzer je graag aan de slag wilt. Ook kun je gericht op een vacature solliciteren door op een van onze vacatures te solliciteren. Bekijk hiervoor onze ‘Kom bij ons Werken‘ pagina.

Twijfel je of jouw opleiding geschikt is om te mogen werken in de kinderopvang, doe dan de diplomacheck kinderopvang. Studenten mogen in hun derde studiejaar starten met werken. Vraag naar de mogelijkheden via werkenbij@eigenenwijzer.nl.

Ik wil graag stagelopen bij Eigen&Wijzer

Wat leuk dat je stage wilt lopen bij Eigen&Wijzer! Stuur een mail naar werkenbij@eigenenwijzer.nl met daarin jouw contactgegevens, de opleiding die je volgt, de gewenste stagelocatie of regio waar je ingezet zou willen worden.

Weet je niet zeker of je met jouw opleiding bij ons stage kan lopen, kijk dan op de ‘Stage lopen bij Eigen&Wijzer‘ pagina.

Wetgeving

Wat betekent de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)?

De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. Het ministerie van SZW heeft samen met de branchepartijen en belangenorganisaties, waaronder BOinK, een akkoord gesloten.

In de nieuwe maximale uurprijzen zijn correcties opgenomen ter compensatie van de maatregelen die kinderopvangorganisaties moeten nemen om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Een deel van de nieuwe kwaliteitseisen gaat in per 1 januari 2018. De nieuwe beroepskracht-kindratio (BKR-ratio) en de eisen voor een gezamenlijke buitenspeelruimte gaan in per 1 januari 2019.

De invloed van de maatregelen op de kosten hebben wij verwerkt in onze nieuwe tarieven Zo hebben wij voorzieningen opgenomen voor onder andere:

 • Het opleiden van pedagogisch medewerkers die met baby’s werken.
 • Het opleiden van pedagogisch medewerkers rondom de spreekvaardigheid 3F.
 • Het werven van nieuw personeel.
 • De start met het aanpassen van locaties voor nieuwe BKR-ratio.
 • De opstart van HBO coaching voor pedagogisch medewerkers.
 • Vele kleinere maatregelen die vooral de inzet vergen van extra uren personeel.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust contact op met onze KlantWijzer; 035-5826035planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Wijzigen kinderopvangtoeslag

Wijzigen

Uw kinderopvangtoeslag loopt automatisch door in het volgende jaar wanneer u in het afgelopen jaar kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Wij adviseren u de nieuwe tarieven en eventuele andere wijzigingen voor 1 februari door te geven aan de belastingdienst. Dit kunt u doen via Mijn toeslagen op de website www.toeslagen.nl. Medio december ontvangt u een overzicht met de uren en kosten van de opvang in het volgende jaar die u kunt gebruiken bij het doorgeven van de wijzigingen.

Wilt u wijzigingen doorgeven met terugwerkende kracht? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor maximaal 3 maanden ervoor. Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 1 september naar de kinderopvang. U moet de kinderopvangtoeslag voor eind december in dat jaar hebben aangevraagd.

Aanvragen

De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minstverdienende partner (voor BSO 70% en voor KDV 140%). Dit betekent dat u een minimaal arbeidsurencontract nodig heeft om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. De belastingdienst gaat uit van het aantal uren opvang op jaarbasis, inclusief de uren vakantieopvang. In de kolom “Min. Arbeidscontract” staat het minimaal benodigde arbeidscontracturen per week voor 1 dag opvang. Voor 2 dagen is dit het dubbele etc. Kinderopvangtoeslag kun u aanvragen via Mijn toeslagen op de website www.toeslagen.nl

 

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen of wijzigen van uw kinderopvangtoeslag, neemt u dan contact op met onze KlantWijzer: 035-5826035planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als mijn kind 4 jaar is en nog niet naar school gaat?

U kunt uw kind naar de dagopvang brengen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Als hij ná de zomervakantie voor het eerst naar de basisschool gaat, kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar het kinderdagverblijf. En kunt u hier kinderopvangtoeslag voor krijgen. (bron: Belastingdienst.nl)

Ook als uw kind bijvoorbeeld tot aan de zomervakantie een dag in de week naar de basisschool gaat om te wennen, kunt u hem naar de dagopvang blijven brengen.

Meer informatie lees u op de website van de Belastingdienst.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Wat gebeurt er als ik geen wijzigingen doorgeef via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag?

Bron: Belastingdienst.

De toeslag die u krijgt is een voorschot. Dat betekent dat het bedrag dat u krijgt gebaseerd is op een schatting van hoe uw situatie er dat jaar uitziet. Als er gedurende het jaar iets verandert in uw situatie, zoals in uw inkomen of in het aantal opvanguren, en u deze veranderingen niet meteen doorgeeft aan Belastingdienst/Toeslagen, wordt pas later duidelijk dat uw werkelijke situatie anders was dan van tevoren geschat. U hebt dan misschien meer of minder toeslag gekregen dan waar u recht op hebt. Hebt u te veel toeslag gekregen? Dan moet u het bedrag dat u te veel kreeg terugbetalen. Hebt u te weinig toeslag gekregen? Dan krijgt u dit bedrag alsnog van Belastingdienst/Toeslagen.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Ik heb kinderopvangtoeslag aangevraagd en ik heb hulp nodig bij het doorgeven van wijzigingen. Kan iemand mij daar bij helpen?

Bron: Belastingdienst.

Op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Hebt u aanvullende vragen? Dan kunt u gratis bellen met de BelastingTelefoon via 0800 – 0543. Ook kunt u terecht bij Toeslagenservicepunten. Kijk hier welke er bij u in de buurt zijn.

LET OP: Wordt u geholpen met uw belastingzaken? Geef uw DigiD-inloggegevens nooit aan iemand anders.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Ik ontvang kinderopvangtoeslag, maar ik ben werkloos geworden. Moet ik de kinderopvang direct opzeggen en de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Bron: Belastingdienst.

U hoeft uw kind(eren) niet meteen van de opvang te halen als u werkloos bent geworden, want u hebt na het verliezen van uw baan nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Hiermee hebt u de tijd om een nieuwe baan te vinden zonder dat u uw plek bij de opvang kwijt bent. Geef wel meteen door dat u werkloos bent.
Dat doet u via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Wilt u weten wat u moet doen als de drie maanden voorbij zijn en u nog geen nieuwe baan hebt?
Lees hier meer.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Ik heb mijn opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus afgerond of ben gestopt. Moet ik de kinderopvang dan meteen opzeggen en de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Bron: Belastingdienst.

Gaat u daarna niet meteen aan het werk? Dan hebt u geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Maar misschien hebt u nog wel even tijd om uit te vinden wat u wilt gaan doen. U mag nog tot het einde van het jaar de opvanguren opmaken die u over hebt.
Wat u moet doen:

 1. Geef via Mijn toeslagen door dat u geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus meer volgt. En pas eventueel uw inkomen aan.
 2. Maak niet-gebruikte opvanguren op. Voor iedere maand die u studeerde of een traject naar werk of een inburgeringscursus volgde, kunt u per kind maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Hebt u minder uren gebruikt? De uren die u over hebt, mag u nog tot het einde van het jaar opmaken.
 3. Zijn alle opvanguren op? Dan moet u zelf uw kinderopvangtoeslag stopzetten via Mijn toeslagen

Wilt u weten of u niet-gebruikte opvanguren hebt? Lees hier meer.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Ik neem elke maand een ander aantal opvanguren af. Hoe zorg ik voor de juiste hoogte van de kinderopvangtoeslag?

Bron: Belastingdienst.

Maakt u gebruik van flexibele opvang? Vul dan een gemiddelde (op basis van zoveel mogelijk maanden) voor de opvanguren per maand in via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. En zet voor ieder kwartaal een reminder in uw agenda om te checken of uw gegevens nog kloppen. Bent u een ondernemer? Gebruik dan bijvoorbeeld de deadline voor de kwartaal btw-aangifte als reminder voor uzelf om óók uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en te wijzigen.

Tip: Wilt u voorkomen dat u kinderopvangtoeslag moet terugbetalen? Schat uw inkomen wat hoger in. Want voor toeslagen geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe lager de toeslag.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

De opvanguren van mijn kind(eren) veranderen tijdelijk. Moet ik dat doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen?

Bron: Belastingdienst.

Is het verschil in opvanguren groot of voor langer dan 3 weken? Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk extra opvanguren voor uw kind(eren) nodig hebt dan u eerder met de opvang hebt afgesproken? Geef uw wijziging dan door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app. U kunt dan een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens. Na deze einddatum zet Belastingdienst/Toeslagen de oude uren weer terug. Weet u nog geen einddatum? Dan geeft u zelf door wanneer er opnieuw iets verandert.

Neemt u in de (zomer)vakantie tijdelijk meer of minder opvanguren af? Dan kan het zijn dat hiermee al rekening is gehouden in uw contract met de kinderopvang. Bekijk hiervoor uw contract of vraag het na bij uw kinderopvang. Lees hier meer over wijzigingen in opvanguren.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

De opvang van mijn kinderen stopt voor een paar weken of maanden. Moet ik dat doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen?

Bron: Belastingdienst.

U hoeft uw kinderopvangtoeslagaanvraag niet stop te zetten. In plaats daarvan zet u uw opvanguren op 0 uur via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. U kunt ook een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens. Dan zet Belastingdienst/Toeslagen daarna de oude opvanguren weer terug. Vult u geen einddatum in? Dan moet u zelf doorgeven wanneer de opvang weer start.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Mijn kind wordt binnenkort vier en gaat meteen naar de basisschool. Heeft dit invloed op mijn kinderopvangtoeslag?

Bron: Belastingdienst.

Zodra uw kind 4 jaar is en naar de basisschool en BSO gaat, krijgt u een nieuw opvangcontract. Uw kind kan alleen nog buitenschoolse opvang krijgen en geen dagopvang meer. Geef de gegevens uit het nieuwe contract van uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Doe dit ook als uw kind bij dezelfde opvang of bij dezelfde gastouder van de dagopvang naar de BSO gaat, want ook dan moet u nieuwe opvanggegevens invullen.

TIP: Als uw kind naar de basisschool gaat, hebt u misschien minder opvanguren nodig. U hebt dan ook minder opvangkosten. Bent u benieuwd hoeveel toeslag u krijgt als uw kind naar de BSO gaat? Maak een proefberekening en u weet het.

Meer informatie over wijzigingen als uw kind vier wordt, vindt u hier.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Mijn kind wordt binnenkort vier en gaat niet meteen naar de basisschool. Heeft dit invloed op mijn kinderopvangtoeslag?

Bron: Belastingdienst.

Het kan zijn dat uw kind 4 wordt maar niet meteen naar de basisschool gaat. Bijvoorbeeld omdat er nog een vakantie tussen zit. In dat geval kan uw kind de hele zomervakantie nog naar het kinderdagverblijf. En hoeft u nog niks door te geven. Uw kind kan ook nog naar de dagopvang als hij bijvoorbeeld al 1 dag in de week naar de basisschool gaat om te wennen. Zodra uw kind wél naar de BSO gaat, moet u dat doorgeven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Meer informatie over wijzigingen als uw kind vier wordt, vindt u hier.

 

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Heeft dit invloed op mijn kinderopvangtoeslag?

Bron: Belastingdienst.

Als u en uw partner uit elkaar gaan, verandert er veel in uw situatie (huishouden, gezamenlijk inkomen, uren opvang, verdeling uren kind). Deze veranderingen hebben invloed op de kinderopvangtoeslag. Daarom is het belangrijk wijzigingen door te geven vanaf het moment dat u en uw partner afspraken maken over de nieuwe situatie en dat in gang zetten. Zet u de scheiding in gang? Dan geeft u dat ook door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Kiezen u en uw ex-partner voor co-ouderschap, dan geeft u dat door. Op basis van uw nieuwe persoonlijke situatie wordt berekend waar u als ouder recht op hebt.

TIP: Check voor meer informatie: wij gaan uit elkaar en ik word co-ouder. Doe de Scheiden-checklist. Dan ziet u direct wat u in uw situatie allemaal moet regelen.

 

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe installeer ik de app Kinderopvangtoeslag?

Bron: Belastingdienst.

Let op: u kunt de app alleen gebruiken als u kinderopvangtoeslag ontvangt.
1. Download de app via de Appstore of de Google Play store.
2. Open de app op uw telefoon.
3. De eerste keer dat u de app opent, moet u een code instellen om uw app te beveiligen. Deze pincode kunt u zelf kiezen en gebruikt u de volgende keer om de app te openen. Toeslagen
4. Nadat u uw pincode hebt ingevuld, wordt u gevraagd in te loggen met uw DigiD. Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in. Dit hoeft alleen bij het eerste gebruik.
5. Vervolgens wordt u gevraagd of u meldingen wilt instellen. Klik op ‘instellen’ en dan op ‘sta toe’. Dan ontvangt u bijvoorbeeld een melding op uw scherm als u een bericht van Belastingdienst/Toeslagen ontvangt in de app.
6. De app is nu klaar voor gebruik.

Door meteen wijzigingen door te geven in uw situatie, ontvangt u iedere maand de toeslag waar u recht op hebt.
Niet te veel en niet te weinig.

 

 

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Waarom vraagt Belastingdienst/Toeslagen maandelijks mijn gegevens via mijn kinderopvangorganisatie op?

Bron: Belastingdienst.

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens in Mijn toeslagen. In de praktijk blijkt dat ouders wijzigingen niet (tijdig) doorgeven, waardoor zij te veel of te weinig toeslag ontvangen. Belastingdienst/Toeslagen wil ouders helpen om wijzigingen in hun situatie, zoals in het aantal opvanguren, tijdig door te geven. Dan ontvangen zij de toeslag waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig. De gegevens van de kinderopvangorganisatie maken een extra check mogelijk zonder u als ouder onnodig te belasten met informatievragen. Als blijkt dat het werkelijke aantal opvanguren mogelijk afwijkt van het door u opgegeven aantal in de toeslagaanvraag, stuurt Belastingdienst/Toeslagen u een bericht met het verzoek uw gegevens te checken en zo nodig te wijzigen. Hierdoor wordt de kans verkleind dat u te veel of te weinig toeslag ontvangt.

 

 

 

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Mag mijn kinderopvangorganisatie zomaar mijn gegevens delen?

Bron: Belastingdienst.

In de praktijk blijkt dat ouders wijzigingen niet (tijdig) doorgeven, waardoor zij te veel of te weinig toeslag ontvangen. De Regeling Wet kinderopvang stelt dat de administratie van een kindercentrum of gastouderbureau zodanig is ingericht dat op verzoek van Belastingdienst/Toeslagen tijdig gegevens kunnen worden verstrekt die voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag van belang zijn. Belastingdienst/Toeslagen heeft op grond van de Awir en het Uitvoeringsbesluit Awir de bevoegdheid deze gegevens op te vragen. Als blijkt dat het werkelijke aantal opvanguren mogelijk afwijkt van het door u opgegeven aantal in de toeslagaanvraag, stuurt Belastingdienst/Toeslagen u een bericht met het verzoek uw gegevens te checken en zo nodig te wijzigen. Hierdoor wordt de kans verkleind dat u te veel of te weinig toeslag ontvangt.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Hoe is mijn privacy beschermd bij Belastingdienst/Toeslagen?

Bron: Belastingdienst.

Belastingdienst/Toeslagen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Belastingdienst/Toeslagen gebruikt persoonsgegevens alleen voor uitvoering van wettelijke taken en voor doelen die daaruit direct voortvloeien. In dit geval gebruikt Belastingdienst/Toeslagen de gegevens alleen om u te informeren als bijvoorbeeld uw werkelijke opvanguren mogelijk afwijken van de door u opgegeven opvanguren. Als blijkt dat het werkelijke aantal opvanguren mogelijk afwijkt van het door u opgegeven aantal in de toeslagaanvraag, stuurt Belastingdienst/Toeslagen u een bericht met het verzoek uw gegevens te checken en zo nodig te wijzigen. Hierdoor wordt de kans verkleind dat u te veel of te weinig toeslag ontvangt. Lees hier meer over privacy.

Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met onze KlantWijzer, zij helpen u graag: 035-5826035 | planning@eigenenwijzer.nl

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!