Wetgeving

Wat betekent de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)?

De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. Het ministerie van SZW heeft samen met de branchepartijen en belangenorganisaties, waaronder BOinK, een akkoord gesloten.

In de nieuwe maximale uurprijzen zijn correcties opgenomen ter compensatie van de maatregelen die kinderopvangorganisaties moeten nemen om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Een deel van de nieuwe kwaliteitseisen gaat in per 1 januari 2018. De nieuwe beroepskracht-kindratio (BKR-ratio) en de eisen voor een gezamenlijke buitenspeelruimte gaan in per 1 januari 2019.

De invloed van de maatregelen op de kosten hebben wij verwerkt in onze nieuwe tarieven Zo hebben wij voorzieningen opgenomen voor onder andere:

  • Het opleiden van pedagogisch medewerkers die met baby’s werken.
  • Het opleiden van pedagogisch medewerkers rondom de spreekvaardigheid 3F.
  • Het werven van nieuw personeel.
  • De start met het aanpassen van locaties voor nieuwe BKR-ratio.
  • De opstart van HBO coaching voor pedagogisch medewerkers.
  • Vele kleinere maatregelen die vooral de inzet vergen van extra uren personeel.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust contact op met onze KlantWijzer; 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Wijzigen kinderopvangtoeslag

Wijzigen

Uw kinderopvangtoeslag loopt automatisch door in het volgende jaar wanneer u in het afgelopen jaar kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Wij adviseren u de nieuwe tarieven en eventuele andere wijzigingen voor 1 februari door te geven aan de belastingdienst. Dit kunt u doen via Mijn toeslagen op de website www.toeslagen.nl. Medio december ontvangt u een overzicht met de uren en kosten van de opvang in het volgende jaar die u kunt gebruiken bij het doorgeven van de wijzigingen.

Wilt u wijzigingen doorgeven met terugwerkende kracht? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor maximaal 3 maanden ervoor. Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 1 september naar de kinderopvang. U moet de kinderopvangtoeslag voor eind december in dat jaar hebben aangevraagd.

Aanvragen

De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minstverdienende partner (voor BSO 70% en voor KDV 140%). Dit betekent dat u een minimaal arbeidsurencontract nodig heeft om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. De belastingdienst gaat uit van het aantal uren opvang op jaarbasis, inclusief de uren vakantieopvang. In de kolom “Min. Arbeidscontract” staat het minimaal benodigde arbeidscontracturen per week voor 1 dag opvang. Voor 2 dagen is dit het dubbele etc. Kinderopvangtoeslag kun u aanvragen via Mijn toeslagen op de website www.toeslagen.nl

 

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen of wijzigen van uw kinderopvangtoeslag, neemt u dan contact op met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Ik ben mijn baan verloren, heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

Werkt u in loondienst en stopt u in 2018 met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag (bron: Belastingdienst.nl). U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. Meer informatie lees u op de website van de Belastingdienst. Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl. </ p>

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als mijn kind 4 jaar is en nog niet naar school gaat?

U kunt uw kind naar de dagopvang brengen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Als hij ná de zomervakantie voor het eerst naar de basisschool gaat, kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar het kinderdagverblijf. En kunt u hier kinderopvangtoeslag voor krijgen. (bron: Belastingdienst.nl)

Ook als uw kind bijvoorbeeld tot aan de zomervakantie een dag in de week naar de basisschool gaat om te wennen, kunt u hem naar de dagopvang blijven brengen.

Meer informatie lees u op de website van de Belastingdienst. Ook staat onze KlantWijzer voor u klaar bij vragen: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl. </ p>

Algemene vragen

Wat kost de kinderopvang van mijn kind(eren)?

Om dit uw kinderopvangkosten te berekenen kunt u gebruik maken van onze rekentool. Ook kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen of direct contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Welke opzegtermijn hanteert Eigen&Wijzer?

We hanteren een opzegtermijn van 1 maand die ingaat op het moment dat we uw schriftelijke opzegging of e-mail (planning@eigen-en-wijzer.nl) ontvangen. U kunt dus op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Wilt u naar aanleiding van de tariefswijziging advies over de beste combinatie van opvang voor uw situatie? Neem dan contact op met onze KlantWijzer. Ons team denkt graag met u mee en werkt samen met u aan een maatgerichte oplossing. Bel 035-5826035 of mail planning@eigen-en-wijzer.nl.

</ p>

Welke dagen is de kinderopvang gesloten?

Op de volgende dagen zijn alle locaties (KDV/PO/PSZ/BSO) en het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer gesloten; Nieuwsjaarsdag (1 januari), 2de Paasdag, Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag , 1ste Kerstdag (25 december) en 2de Kerstdag (26 december). </ p>

Hoe kan ik opvangdagen wijzigen/extra afnemen?

Afhankelijk of u uw opvang dagen structureel wil wijzigen (altijd via onze KlantWijzer) of voor slechts een enkele keer, handelt u als volgt … Bezoek de pagina ‘Opvangdagen extra aanvragen/wijzigen/ruilen‘.

Onze KlantWijzer is beschikbaar indien u vragen heeft: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Hanteert Eigen&Wijzer inschrijfkosten?

U betaalt geen inschrijfkosten.

Onze KlantWijzer informeert u graag verder: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Hoe werkt het vierogen beleid?

De kinderdagopvang bij Eigen&Wijzer is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene in contact met kinderen altijd gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Hoe werkt het open deuren beleid?

Bij Eigen&Wijzer werken we met een ‘open deuren beleid’. Dit betekent dat de deuren tussen de groepen regelmatig open staan. Kinderen kunnen zo spelen met kinderen buiten hun stamgroep, af en toe spelen met broertjes en zusjes en ze krijgen de gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Dit alles natuurlijk onder toeziend ook van onze pedagogisch medewerkers. Meer informatie kunt u lezen op de ‘Open deuren beleid‘ pagina.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Waarom werkt Eigen&Wijzer met Piramide?

Piramide is een methode waarmee kinderen spelenderwijs leren. Dit past goed bij onze visie dat kinderen eigen zijn en wijzer groeien. Op de informatie pagina over Piramide vindt u volop informatie. Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met onze KlantWijzer: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Mijn kind wordt 4 jaar, gaat mijn kind automatisch door naar de BSO?

Wanneer uw kind vier jaar oud wordt en naar de basisschool gaat heeft u de mogelijkheid uw kind naar de BSO te laten gaan. Indien u hiervan gebruik wilt maken geeft u dit vooraf aan bij onze KlantWijzer (hoe eerder u dit aangeeft, hoe fijner dit is voor de planning). Zij kijken samen met u naar welke BSO het beste bij uw kind zou passen en welke BSO beschikbaarheid heeft, of er wensen zijn omtrent het brengen van uw kind naar sportclubjes en van welk opvangpakket u gebruik wilt maken.

Onze KlantWijzer is bereikbaar via: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Opvangdagen en kinderopvangpakketten

Hoe werkt het vakantiepakket?

Bij een vakantiepakket (6 weken of 8 weken) bepaalt u zelf op welke dag en in welke vakantie u de dagen inzet op basis van beschikbaarheid. U geeft een dag in de week op als voorkeursdag waarop u gegarandeerd een plek heeft indien u deze dag wenst af te nemen. De minimale afname van de vakantieopvang is 12 maanden.

Heeft u vragen na aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust contact op met onze KlantWijzer; 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Hoe werkt het voordeelpakket?

Het voordeelpakket is opvang tijdens de schoolweken en vakanties, inclusief de studiedagen en een gratis dagdeel. Per afgenomen hele dag opvang ontvangt u één gratis dagdeel per jaar.

Onze KlantWijzer staat voor u klaar om al uw vragen over onze opvangpakketten te beantwoorden: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Hoe werkt het schoolpakket?

Het schoolpakket is opvang tijdens de 40 schoolweken. U heeft vanuit uw pakket geen reguliere opvang voor vakanties en studiedagen. Het is mogelijk extra dagen af te nemen tegen het  tarief van het afgenomen pakket. Eventuele extra afgenomen dagen worden samen met de maandelijkse factuur geïncasseerd.

Onze KlantWijzer staat voor u klaar om al uw vragen over onze opvangpakketten te beantwoorden: 035-5826035 | planning@eigen-en-wijzer.nl

</ p>

Wat zijn margedagen?

Margedagen zijn schoolvrije dagen/dagdelen (los van de studiedagen). Kinderen kunnen worden opgevangen bij de BSO indien de margedag valt op een dag dat uw kind naar de BSO komt. Margedagen worden apart in rekening gebracht en vallen niet binnen een pakket. Dit betekent dat de uren van reguliere schooltijden extra in rekening worden gebracht. De normale opvanguren in de BSO uren zijn natuurlijk al betaald. </ p>

Werken/stage lopen bij Eigen&Wijzer

Ik wil graag stagelopen bij Eigen&Wijzer

Wat leuk dat je stage wilt lopen bij Eigen&Wijzer! Stuur een mail naar werkenbij@eigen-en-wijzer.nl met daarin jouw contactgegevens, de opleiding die je volgt, de gewenste stagelocatie of regio waar je ingezet zou willen worden.

Weet je niet zeker of je met jouw opleiding bij ons stage kan lopen, kijk dan op de ‘Stage lopen bij Eigen&Wijzer‘ pagina.

</ p>

Ik wil graag werken bij Eigen&Wijzer

Wat leuk dat je wilt werken bij Eigen&Wijzer! Stuur een mail naar werkenbij@eigen-en-wijzer.nl met daarin jouw contactgegevens, jouw cv, een enthousiaste motivatie en bij welke locatie van Eigen&Wijzer je graag aan de slag wilt. Ook kun je gericht op een vacature solliciteren door op een van onze vacatures te solliciteren. Bekijk hiervoor onze ‘Kom bij ons Werken‘ pagina.

</ p>