Maritte Klomp locatiecoordinator TrioMundo

Maritta Klomp

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Kindercampus TrioMundo

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle

LRK KDV: 797050528
LRK BSO: 310513182

Maritta Klomp

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

Kindercampus TrioMundo

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle

LRK KDV: 797050528
LRK BSO: 310513182

  • Unieke kindercampus

  • Bouwen aan talenten

  • Groene kinderopvang

  • Aandacht voor een gezonde leefstijl

  • Groene buitenspeelplek, een eigen natuurtuin en zelfs een kleine boerderij!

  • Ieder kind heeft een mentor

Uniek kindercampus waar onderwijs en (groene) kinderopvang één zijn!

TrioMundo is één wereld waarin alle professionals vanuit één visie met elkaar samenwerken voor de leerlingen, onder één dak. Samen houden we de ontwikkeling van het individuele kind nauwlettend in de gaten. Samen met de ouders én hun kind geven we vorm aan het proces. Zo groeien de leerlingen uit tot wie ze écht willen zijn.

TrioMundo is een kindercampus in de wijk Stadshagen in Zwolle waar verschillende partners samen een leer- en ontwikkelplaats voor leerlingen van 0-12 jaar vormgeven. De naam TrioMundo verwijst naar het punt waarop 3 werelden samenkomen en over elkaar heen vallen. We onderscheiden de wereld van MiniMundo (voor kinderen van 0-7 jaar), UniMundo (voor kinderen van 7-10 jaar) en OmniMundo (voor kinderen van 7-12 jaar). TrioMundo is één wereld waarin alle professionals vanuit één visie met elkaar samenwerken voor de leerlingen onder één dak. Samen met de ouders én hun kind geven ze vorm aan het proces. Zo groeien kinderen uit tot wie ze écht willen zijn.

Groen staat centraal in onze kindercampus, met volop buitenactiviteiten, natuurbeleving en verzorging. De kindercampus beschikt over een grote, groene buitenspeelplek, een eigen natuurtuin en zelfs een kleine boerderij! Opgroeien met veel natuur draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwsgierigheid, respect voor de wereld en zelfvertrouwen. Daarbij kiezen we voor gezonde voeding en maken we gebruik van biologische producten. We  zijn veel buiten in onze prachtige natuurtuin waar van alles valt te ontdekken. Kinderen spelen met water, maken modder, bouwen hutten, kunnen zich verstoppen en klimmen. Ons motto: wij kennen geen slecht weer, enkel slechte kleding.

Bij de peuteropvang (2-4 jaar) en dagopvang (0-4 jaar) worden kinderen uitgedaagd door hen zelf te laten ontdekken en te leren door te doen, onder begeleiding van ervaren pedagogisch medewerkers. De (talent)ontwikkeling van kinderen, hun welzijn en hun levensgeluk staan daarbij voorop. In een veilige omgeving kunnen kinderen eigen zijn en zich optimaal ontwikkelen. Daar gaan we als team iedere dag voor. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben bieden we bij de peuteropvang vanuit ons VVE-programma extra begeleiding. Zo gaat ieder kind bij 4 jaar voorbereid.

Buitenschoolse opvang het Junior Lab is vrije tijd voor kinderen van 4-13 jaar oud. Kinderen kunnen hier verder bouwen aan hun talenten en aan het ontwikkelen van hun ondernemerschap. Binnen in de Kindercampus maar ook buiten op onze grote, groene buitenspeelplek, in onze natuurtuin of op onze kleine boerderij op de campus. Ook bieden we een breed scala aan activiteiten en workshops waaraan kinderen mee mogen doen. Wij dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma en om hun ideeën te delen (kinderparticipatie). Ook nodigen we externe organisaties uit om activiteiten te organiseren bij ons in het junior-LAB. 

Ook de vakantieprogramma’s zijn gericht op natuuractiviteiten. We vinden het belangrijk dat kinderen een vakantiegevoel hebben. Daarom zullen er andere activiteiten plaats vinden tijdens de schoolvakanties en de schoolvrije dagen dan gedurende de schoolweken. Er zullen regelmatig uitstapjes gedaan worden buiten onze locatie. Hierbij kunt u denken aan bijv. geocachen in het bos (schat zoeken met gps), klauterparcours in een klimbos, expeditie met een boswachter of vlotten bouwen en kanoën voor de oudere kinderen met zwemdiploma.

Openingstijden

Peuteropvang: 08.30-12.30u
Dagopvang: 07.00-18.30u
BSO: 07.00-18.00u

Schoolvakanties (Noord) en studiedagen

Peuteropvang: gesloten
Dagopvang: 07.00-18.30u
BSO: 07.00-18.00u

Sluitingsdagen 2024
Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
Tweede paasdag: maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Kerstmis: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de opvang om 17.00u.

Waardering

Impressie

Kom kennismaken!

Kom de sfeer proeven bij dit gezellige Kindcentrum of schrijf uw kind direct in