locatiecoördinator Chantal de Groene - Verhoef

Chantal de Groene - Verhoef

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035

BSO WereldKidz Palet

Buitenweg 310-312
3602 ZK Maarssen
LRK: 938985024

Chantal de Groene - Verhoef

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035

BSO WereldKidz Palet

Buitenweg 310-312
3602 ZK Maarssen
LRK: 938985024
  • Spelend leren na schooltijd

    In een vertrouwde omgeving

  • Ontwikkeling staat centraal

    Ieder kind heeft een eigen mentor

  • Geen inschrijfkosten

    Start met een vrijblijvende offerte

Meer informatie

Openingstijden

BSO: alle werkdagen aansluitend schooltijd – 18:30u.

Schoolvakanties (Midden) en studiedagen

BSO: 8:0015-18:30u.

Sluitingsdagen 2022
2de Paasdag; maandag 18 april
Koningsdag; woensdag 27 april
Hemelvaartsdag; donderdag 26 mei
2de Pinksterdag; maandag 6 juni
2de Kerstdag; maandag 26 december

Onderwijs en opvang op één locatie

Waar visie en talentontwikkeling samengaan

Bij BSO WereldKidz Palet worden de kinderen opgevangen in een veilige, gezellige ruimte waarbij aandacht is voor ieder kind. Er is volop ruimte voor ontwikkeling door onder andere uitdagende workshops en vrije-spelactiviteiten. De kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en de kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO-programma.

Er is veel ruimte voor activiteiten op het gebied van o.a. sport & spel, cultuur, muziek, creatief, natuur, techniek & wetenschap en buitenspelen. Naast de BSO-ruimte wordt het gymlokaal gebruikt voor sportieve activiteiten en de omgeving wordt ook volop benut, zoals activiteiten op het grote kunstgrasveld voor de deur, speeltuintjes in de wijk en Park Vechtenstein voor natuuractiviteiten en met de kinderboerderij.

Er wordt gericht gekeken naar de wensen en behoeften van de kinderen van alle leeftijden en er is voor de kinderen veel keuze in onder andere het activiteiten en vrije spelaanbod.

De pedagogisch medewerkers zijn ondernemend en pedagogisch deskundig. Met het team van WereldKidz wordt nauw samengewerkt. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen onder begeleiding van onze medewerkers zich samen met de andere kinderen ontwikkelen en avonturen beleven.

Voor de vakantiedagen wordt het welbekende VakantieZotheid-activiteitenprogramma opgesteld, inclusief leuke uitstapjes & uitstapjes (parken, speeltuinen, musea, e.d.). Tijdens de studiedagen worden er tevens in- en outdoor-activiteiten georganiseerd. Er is daarnaast ook volop ruimte voor vrij spel, zoals het lezen van een boekje, het maken van een schilderij, tekenen, bouwen, e.d.

Inschrijven

Kiest u ervoor uw kind(eren) in te schrijven voor de buitenschoolse opvang op onze eigen school dan kunt u zich als volgt aanmelden.

1. U meldt uw kind(eren) aan bij Eigen & Wijzer via de link: www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijven.
2. Eigen&Wijzer neemt contact met u op om uw wensen met u te bespreken.
3. U ontvangt vervolgens een passende overeenkomst met een kostenoverzicht (bekijk de tarieven voor buitenschoolse opvang in Maarssen).

Onze KlantWijzer is voor u bereikbaar indien u vragen heeft: 035-5826035.

SAMENWERKING BINNEN HET IKC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

VAKANTIEZOTHEID

Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Regelmatig gaan we samen met de andere BSO’s van Eigen&Wijzer in Maarssen. Zo bezoeken wij bijvoorbeeld Beeld & Geluid, maken we een video met een greenscreen, gaan we sporten of houden we open podium waarbij kinderen zelf kiezen voor dans, zang of het tonen van een talent.

VASTE GEZICHTEN

Eigen&Wijzer beschikt over een vast team met enthousiaste betrokken pedagogisch medewerkers. Allen zijn gediplomeerd, hebben ervaring en zijn in het bezit van een EHBO-diploma. Onze medewerkers hebben hun eigen kwaliteiten. Zo kunnen ze kinderen begeleiden bij het vergroten van de sociale weerbaarheid en hun talenten laten ontdekken in muziek-, toneel-, cultuur- en creatieve lessen.

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding of schrijf je direct in