Linda van Westrop

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | TSO: 0208003541
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

TSO Nellestein

Leksmondplein 31
1108 EL  Amsterdam

Linda van Westrop

Locatiemanager

Contact met de groep:
Eigen&Wijzer OuderApp | TSO: 0208003541
Hoofdkantoor/planning: 035-5826035

TSO Nellestein

Leksmondplein 31
1108 EL  Amsterdam
Kantoor: 035-5826035
TSO: 020-8003541
 • Eén keer registreren

  Eén keer per maand een factuur

 • Eenvoudig aan- en afmelden

  Voor vaste en voor incidentele dagen

 • Kind eigen informatie bekend

  Allergie, medicatie, … bekend bij de overblijfkrachten

Eten, ontspannen en spelen

Een fijne onderbreking van de schooltijd

TSO Nellestein wordt sinds 1 april 2021 verzorgd door Eigen&Wijzer. De vrijwillige overblijfkrachten verzorgen in dienst van Eigen&Wijzer en de school de tussenschoolse opvang. Zij worden daarbij ondersteund door TSO coördinator Haidy Vianen (tso.nellestein@eigenenwijzer.nl | 0208003541) en locatiecoördinator Samantha Paschedag.

Wij werken voor het overblijven met TSOpro, een website waarmee wij en ouders/verzorgers het overblijven eenvoudig kunnen plannen en administreren. Ouders registreren zich eenmalig voor één of meer kinderen, waarna kinderen eenvoudig aangemeld en afgemeld kunnen worden via TSOPro. Dit kan tot 11 uur in de ochtend voor de desbetreffende dag.

Gezonde school

Bij basisschool Nellestein vinden we een gezonde leefstijl erg belangrijk voor onze leerlingen. De school en ook de TSO doet mee aan het Jump In project van de Gemeente Amsterdam. We hebben duidelijk richtlijnen en afspraken gemaakt over eten en drinken op school. Kinderen drinken water, thee of melk en nemen een gezonde lunch mee naar de TSO. Meer informatie https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jijschool/watisjumpin/

Inschrijven TSO

Openingstijden

Wij verzorgen de TSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 die zijn opgegeven door een ouder/verzorger.

 • Pauze tussen 12:00 – 13:00 uur
 • Overblijfkrachten zijn aanwezig tussen 11:45 – 13:15 uur

Sluitingsdagen 2023
2e paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
2e pinksterdag: maandag 29 mei
1e kerstdag: maandag 25 december
2e kerstdag: dinsdag 26 december