De oudercommissie (OC) van Eigen en Wijzer Loosdrecht bestaat uit een gedreven groep ouders die de belangen van kinderen en ouders van de opvang zo goed mogelijk behartigen. 

Een OC heeft, conform de wet op kinderopvang, de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opvangorganisatie. Daarnaast heeft een OC een verzwaard adviesrecht op kwaliteitsbeleid, voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling en tarieven. 

Loosdrecht
Loosdrecht kent twee oudercommissies. 

Centrale OC: Vertegenwoordigd alle kinderopvang locaties uit Loosdrecht. 

Wat: Behartigd belangen alle locaties (m.u.v. IKC Wereldwijs) 

Adviesrecht tarieven voor alle locaties.

Contact: oceigenwijzerloosdrecht@gmail.com

Hoe: +/- 4 keer per jaar vergadering met regiomanager
Minimaal 1 keer per jaar locatiebezoek op elke locatie

IKC Wereldwijs OC: Vertegenwoordigd locatie IKC Wereldwijs. 

Wat: Behartigd belangen van kinderen en ouders op deze locatie.

Contact: ocikcwereldwijs@gmail.com 

Hoe: +/- 4 keer per jaar vergadering met de OC leden
Minimaal 1 keer per jaar locatiebezoek
1 OC lid aanwezig bij alle vergaderingen met de medezeggenschapsraad van school
1 OC lid aanwezig bij alle vergaderingen met de centrale OC 

Via de ouderapp worden de vergaderingen minimaal een week van tevoren aangekondigd. Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze vergaderingen. Wil je aanwezig zijn? Stuur dan een mail zodat we je tijdig van de juiste informatie kunnen voorzien. 

Notulen worden per ouderapp gedeeld met alle ouders.  

BOINK
De OC is lid van BoinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. 


VOOR EN DOOR OUDERS

De OC wordt geleid door ouders voor de ouders (en kinderen). Om onze rol goed en objectief mogelijk te kunnen vervullen is het van groot belang om ervaringen en informatie te ontvangen. Want juist dan kunnen we ervoor zorgen dat de stem van ouders zoveel mogelijk gedeeld wordt. Dus heeft u vragen, informatie en/of opmerkingen,  mail deze dan naar de betreffende OC. De OC’s streven ernaar om binnen 5 werkdagen een respons te sturen. 

Vergaderingen

We delen minimaal 7 dagen van tevoren onze vergaderingen. Wil je aanwezig zijn, mail ons dan minimaal 5 werkdagen voor de vergadering. 

Centrale OC: oceigenwijzerloosdrecht@gmail.com

IKC Wereldwijs OC: ocikcwereldwijsloosdrecht@gmail.com 

NIEUWE LEDEN
Heb je interesse om een rol als OC lid te vervullen? Wij zoeken ouders die:
– mee willen praten en beslissen
– de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
– willen samenwerken met andere ouders
– hun (professionele) deskundigheid willen inzetten
– ongeveer twee jaar lid willen zijn