Oudercommissie Loosdrecht

Als oudercommissie van Eigen&Wijzer Regio Loosdrecht, hebben wij als hoofddoel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders van de kinderdagverblijven en de naschoolse opvang en de ouders te vertegenwoordigen. Om onze taak goed te kunnen doen, zijn er vanuit de wet op de kinderopvang regels en richtlijnen vastgelegd waar een oudercommissie en een bestuur van een opvangcentrum aan moeten voldoen. Wij hebben als commissie de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur van de Stichting advies te geven. Daarnaast heeft de oudercommissie een verzwaard adviesrecht op verschillende gebieden, waaronder: wijze en uitvoering van het kwaliteitsbeleid, voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling en tarieven. Wij zetten ons in voor communicatie met en tussen ouders en Eigen&Wijzer, hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid, enz.

(oceigenwijzerloosdrecht@gmail.com)

BOINK
Als oudercommissie zijn wij lid van BoinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij deze vereniging is veel kennis en kunde aanwezig en
wij zullen niet schromen om deze te benutten. Check www.boink.info

Hoe doen wij dat?
Als oudercommissie geven wij onze bevoegdheden vorm door tweemaandelijks te vergaderen. Ongeveer 4 keer per jaar vergaderen we met de regiomanager (en eventueel het bestuur) van Eigen&Wijzer. Op alle locaties hangt een prikbord waar wij onze vergaderingen aankondigen. Als je hierbij aanwezig kan je een mail sturen naar ons, ook kan je een onderwerp aandragen. Tijdens deze overleggen worden naast eventuele adviesaanvragen gedurende het jaar de diverse onderwerpen besproken uit het werkplan en het communicatieplan. Een samenvatting van de notulen is ook te lezen op hetzelfde OC-prikbord.

Wat kan jij doen?
Om een goede oudercommissie te kunnen zijn is communicatie voor ons belangrijk. Daarom hebben we dan ook de dringende vraag: Als er iets is, vertel het ons. Als je iets wil weten vraag het ons. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt, kan je de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen.

Ons mailadres is: oceigenwijzerloosdrecht@gmail.com. Er wordt dan contact met je opgenomen door één van de commissieleden.

Nieuwe leden gezocht!
Door de diverse locaties van Stichting Eigen&Wijzer is de werving van nieuwe leden voor de oudercommissie een constant aandachtspunt voor ons. Wij zoeken ouders die
– mee willen praten en beslissen
– de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
– willen samenwerken met andere ouders
– hun (professionele) deskundigheid willen inzetten
– ongeveer twee jaar lid willen zijn

De OC komt een keer in de twee maanden bij elkaar, betrokkenheid is het belangrijkste, je beslist zelf hoeveel tijd je wanneer investeert in de OC.Wil jij meedoen? Meld je dan aan voor de vrijwillige functie via oceigenwijzerloosdrecht@gmail.com. De oudercommissie is een mooie manier om betrokken te zijn bij de organisatie waar jouw kind of kinderen meerdere dagen per week doorbrengen.