Oudercommissie BSO Maarssen

“Onze kinderen brengen een belangrijk deel van hun dag en een aantal jaren van hun leven in de BSO door. Daarom is het goed om erbij betrokken te blijven. En bovendien: het is gezellig!”

“Om een goede oudercommissie te kunnen zijn is communicatie voor ons belangrijk. heeft u vragen of is er iets, laat het ons weten! Spreek ons aan of stuur een e-mail; oceigenwijzermaarssen@gmail.com

Als oudercommissie van Eigen&Wijzer Maarssen hebben wij als hoofddoel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en het vertegenwoordigen van de ouders. Om onze taak goed te kunnen doen, zijn er vanuit de wet op de kinderopvang regels en richtlijnen vastgelegd waar een oudercommissie en een bestuur van een opvangcentrum aan moeten voldoen. Wij hebben als commissie de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur van de Stichting advies te geven. Daarnaast ondersteunen bij wij activiteiten (Sinterklaas, winterfeest, ouderavonden dag van de pedagogisch medewerker) en heeft de oudercommissie een verzwaard adviesrecht op verschillende gebieden, waaronder:

  • wijze en uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling
  • prijs

Indien Eigen&Wijzer iets hierin wil wijzigen zal de oudercommissie hierover worden ingelicht en om advies worden gevraagd. In het Reglement Oudercommissie staan de afspraken omtrent de taken en bevoegdheden, samenstelling, benoeming en werkwijze vastgelegd.

De leden van de oudercommissie

Elke locatie moet een eigen oudercommissie hebben van minimaal 2 en idealiter 3 – 4 leden om zo een goede vertegenwoordiging van ouders te verkrijgen. Gezamenlijk als één oudercommissie trekken we met elkaar op en treden wij naar buiten. Onze huidige oudercommissie leden zijn; Machteld de Raad (BSO de CultuurWijzer), Esther van Wijnbergen (BSO de SportWijzer), Natanja de Bruin (BSO De Klaroen), Mathea Verkerk (BSO De Klaroen/BSO de SportWijzer),

Eén keer in de twee maanden overleg

Als oudercommissie geven wij onze bevoegdheden vorm door een keer in de twee maanden te overleggen. Indien nodig, en afhankelijk van de te behandelen onderwerpen, zal de regiomanager desgewenst aanschuiven. De agenda voor de vergadering wordt voorafgaande aan het overleg gepubliceerd via de nieuwsbrief van Eigen&Wijzer. Tijdens deze overleggen worden naast eventuele adviesaanvragen gedurende het jaar de diverse onderwerpen uit het werkplan besproken. Van elke vergadering worden notulen gemaakt welke op verzoek beschikbaar zijn. Mocht u een vergadering willen bijwonen laat het ons via de mail weten, oceigenwijzermaarssen@gmail.com We zorgen dan ervoor dat u voor de eerstvolgende vergadering uitgenodigd wordt.

Kom jij de oudercommissie versterken?

Onze oudercommissies zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de Sportwijzer, de Cultuurwijzer en De Klaroen. Wij zijn op zoek naar jou! Spreek ons aan of stuur een e-mail naar oceigenwijzermaarssen@gmail.com.