Kosten Kinderopvang

De kosten voor kinderopvang die u moet betalen zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het uurtarief, uw (gezamenlijk) inkomen en het deel dat de overheid vergoed. Weergegeven in de visual van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met behulp van onze rekentool worden al deze componenten meegenomen en weet u direct welke kosten voor de opvang van uw kind(eren) van toepassing zijn. De medewerkers van KlantWijzer staan voor u klaar voor persoonlijk advies.

 

Wat kost kinderopvang

Basis garanties BSO

Ongeacht het door u gekozen BSO pakket geven wij kinderen en ouders/verzorgers een aantal basis garanties:

  • Een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan.
  • Professionele en betrokken medewerkers (met MBO/HBO/WO achtergrond).
  • Ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen volgens gerenommeerde methodes.
  • Thema BSO’s met veel activiteiten, afgewisseld met momenten van rust waarbij kinderen mogen kiezen.
  • GEEN inschrijfkosten.

Tarief BSO Leerdamhof

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij informeren wij u over ons tarief per 1 januari 2022. Het tarief voor 2022 voor buitenschoolse opvang tijdens vakanties en 37, 39 of 40 schoolweken bedraagt €8,41 per uur.  

Toelichting tariefstijging

Onze tarieven worden voor 2022 verhoogd met 4.2%. De belangrijkste oorzaak  voor deze tariefstijging is de stijging van onze personeelskosten (67% van onze opvangkosten). Deze gaan omhoog als gevolg van cao-afspraken, verhoging premie pensioenen en de kosten als gevolg van de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Op dit moment kan landelijk ruim 34% van de openstaande vacatures in de kinderopvang niet worden ingevuld, waardoor medewerkers een hogere werkdruk ervaren, de kans op uitval toeneemt en niet alle groepen tot het maximale kindaantal gevuld kunnen worden of zelfs tijdelijk niet open kunnen wanneer er sprake is van ziekte van een of meer pedagogisch medewerkers. Dit betekent dat er naast investeringen tot het welzijn en behoud van onze pedagogisch medewerkers ook flink geïnvesteerd wordt in de scholing van herintreders en zij-instromers en in de inhuur van zpp’ers of uitzendkrachten. Alles om de continuïteit en kwaliteit van onze opvang voor alle kinderen zo goed mogelijk te waarborgen. Daarbij stijgen de aan ons doorberekende kosten van leveranciers en andere onvermijdelijke kosten zoals huisvesting, energie, materialen, vervoer en brandstofkosten en facilitaire diensten. 

Kinderopvangtoeslag

Ook in 2022 wordt de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Deze indexatie van de overheid is dit jaar lager dan onze kostenstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de ouderbijdrage (factuurbedrag minus kinderopvangtoeslag) voor iedereen hoger wordt. Vanaf 6 december 2021 kunt u met onze Rekentool op de website zelf uw ouderbijdrage berekenen.

Voor de BSO wordt de koppeling gewerkte uren verruimd van 70% naar 140% van het aantal contractueel overeengekomen arbeidsuren van de minst werkende partner. Voorheen ging de Overheid er vanuit dat gewerkte uren deels samenvallen met de schooluren. Dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij ouders die in de avond/nacht of het weekend werken. De verruiming neemt dit knelpunt weg en zorgt ervoor dat de balans  tussen arbeid en zorg wordt verbeterd.

Effecten ouderbijdrage

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de tariefstijging op uw ouderbijdrage kunt u:

  • Zelf uw ouderbijdrage berekenen met de Rekentool 2022 op onze website: www.eigen-en-wijzer.nl/rekentool.
  • Contact opnemen met de medewerkers van onze afdeling KlantWijzer voor een persoonlijk advies. 

Wijzigingen doorgeven

U ontvangt binnen enkele dagen een urenopgave met daarin de uren en kosten van de afgenomen opvang in 2022. Deze kunt u gebruik voor het aanpassen van uw kinderopvangtoeslag. Wij adviseren u om deze wijziging binnen één maand door te geven via Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst.

  • Indien de tariefwijziging voor u aanleiding geeft tot wijziging van uw opvang, dan vragen wij u dit voor 13 december 2021 door te geven via planning@eigenenwijzer.nl. Wij verwerken deze wijziging in de factuur voor januari 2022 die eind december 2021 wordt geïncasseerd. 
  • In de gehele maand december kunt u zonder opzegtermijn per 1 januari 2022 opzeggen via planning@eigenenwijzer.nl. Na 1 januari 2022 hanteren wij weer een opzegtermijn van één maand.

Samengevat

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven ontwikkelen en de kostenontwikkeling te dragen is er voor 2022 een benodigde tariefstijging vastgesteld van 4,20%. In 2021 bedroeg de tariefstijging 5,24%. Echter de kinderopvangtoeslag werd in 2021 met 3,5% geïndexeerd, voor 2022 is dit door de overheid vastgesteld op slechts 0,51%. Het gevolg hiervan is dat uw  ouderbijdrage (factuurbedrag minus kinderopvangtoeslag) hoger wordt in 2022. 

Neemt u contact met ons op via e-mail, vermeldt u dan altijd de volledige naam en opvanglocatie van uw kind(eren). Dan kunnen wij u snel helpen.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of hulp nodig bij het berekenen van uw opvangkosten voor 2022, neemt u dan contact op met onze KlantWijzer via planning@eigenenwijzer.nl of via 035-5826035 op werkdagen tussen 08.00-17.30u. Wij helpen u graag!


Met vriendelijke groet,

Janine Gerritsen en Mirjam Companjen

Directie Eigen&Wijzer