Tegelchallenge groene kindeorpvang

Winnaar Eigen&Wijzer Tegelchallenge 2023

In 2023 zijn we de Eigen&Wijzer Tegelchallenge gestart, met als doel: elke maand minimaal 1 stoeptegel verwijderen en dit voor iets ‘groens’ te vervangen.  Zo dragen we als Eigen&Wijzer bij aan het vergroenen van de speelomgeving van het kind.  Een groene, biodiverse speelomgeving heeft een positief effect op zowel de gezondheid als de ontwikkeling van…

27 juni: Webinar Duurzaamheidspedagogiek

Dinsdagavond 27 juni 2023 organiseerde Samenwerkende Kinderopvang i.s.m. haar labels, een webinar voor ouders/verzorgers en de pedagogisch professionals, over het fascinerende onderwerp; Duurzaamheidspedagogiek. Een onderwerp dat nog niet veel bekendheid heeft, aangezien nog maar enkele scholen en kinderopvangorganisaties hier mee werken. Na het volgen van het webinar is ook voor ouders/verzorgers duidelijk waarom Eigen&Wijzer hier veel tijd,…

Tegelchallenge 2023

Februari 2023 zijn alle kinderopvang locaties van Eigen&Wijzer uitgedaagd om mee te doen met de Tegelchallenge 2023. De challenge houdt in dat als je deelneemt als locatie, er iedere maand (minimaal) 1 stoeptegel weg wordt gehaald uit de buitenruimte (locaties die al bijna tegelvrij zijn of zich bij een sportvereniging of in het bos bevinden,…

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

’t Werkel in Zwolle heeft wederom het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang gekregen! Tijdens de controle wordt een lijst van punten nagelopen zoals dat de locatie over een buitenruimte moet beschikken die geschikt is voor kinderen om te ontdekken, te klimmen, te klauteren en te spelen (op verschillende en oneffen ondergronden), ruimte biedt aan vogels, insecten en…

Hercertificering Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Trots delen wij met u de hercertificering van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang voor onze locatie ’t Werkel in Zwolle, afgegeven door Groen Cement! Groene kinderopvang ’t Werkel biedt in Zwolle en Heerde kleinschalige, duurzame, biologisch kinderopvang met zowel kinderdagopvang, peuteropvang als buitenschoolse opvang. Naast de bekende speelactiviteiten, worden de kinderen uitgedaagd zoveel mogelijk buiten te…