Vaccinatiebeleid Eigen&Wijzer 

Herzieningsdatum 08-05-2024

In de media is momenteel veel aandacht voor de dalende vaccinatiegraad in Nederland, stijgende mazelen en kinkhoest besmettingen en de gevaren die dit met zich meebrengt voor jong en oud. 

Op deze pagina nemen wij u mee in het op dit moment geldende beleid van Eigen&Wijzer. De informatie is niet statisch en wordt aangepast indien de situatie wijzigt. Ouders/verzorgers worden door ons via de Konnect ouderapp geïnformeerd zodra de informatie op deze pagina niet meer accuraat is.

240508-Informatie-vaccinatiebeleid